thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

AFAS Remote bij verschillende deelnemernummers / type omgeving

Het instellingenbestand is gebaseerd op een specifiek deelnemernummer (licentienummer) en is geschikt voor één type omgeving (productie, test of accept). Je kunt namelijk maar één webservice-URL in het instellingenbestand opnemen:

 • https://12345.soap.afas.online/profitservices
 • https://12345.soaptest.afas.online/profitservices
 • https://12345.soapaccept.afas.online/profitservices

Je kunt dit oplossen met een workaround. Bij deze workaround maak je de benodigde instellingenbestanden. Met een batch-file zorg je ervoor, dat het juiste instellingenbestand actief wordt voor het doen van een specifieke aanroep. AFAS verleent geen support op het correct inrichten van het batch-bestand.

Stap 1: Instellingenbestand maken

 1. Token inlezen per omgeving, zie deze stappen (vergeet niet na inlezen de Webservice URL aan te passen in het settingsbestand).
 2. Het aangemaakte settingsbestand uit de %App Data%\Afas Software\RemoteCmd map kopiëren en in een eigen map plaatsen (in onderstaand voorbeeldscript de map C:\Afas Remote\Settings).

Stap 2: Batchbestand maken:

 1. Per commandline het bestaande settings.xml bestand in de %AppData%\Afas Software\RemoteCmd map vervangen door het correcte settingsbestand dat je hebt aangemaakt bij stap 1 en 2.
 2. De vervolgstap is AFAS Remote de gewenste actie te laten uitvoeren voor de omgeving (in onderstaand voorbeeld het aanroepen van een GetConnector).

Voorbeeld batch-bestand met script:

@echo off

@echo Script voor het aanroepen van een Get Connector met AFAS Remote

echo.

@echo [1/2] Afas Remote settings vervangen

echo.

copy "C:\Afas Remote\Settings\SettingsAccept.xml" "%AppData%\Afas Software\RemoteCmd\settings.xml" /y

echo.

@echo [2/3] Get Connector aanroepen

echo.

"C:\Afas Remote\AfasRemoteCmd.exe" /O"A31399AA" /L"C:\Afas Remote\Logfiles\Log.log" GETCONNECTOR /N"Landen" /F"C:\Afas Remote\GetConnectorResult\Landen.csv" /O"2" /M /S"3" /Y

echo.

@echo [3/3] Het resultaat is weggeschreven in C:\Afas Remote\GetConnectorResult\

Timeout /t 10

Direct naar

 1. AFAS Remote commandline inrichten
 2. Menukeuzen wachtrij autoriseren
 3. AFAS Remote autoriseren
 4. AFAS Remote tool ophalen en instellingen vastleggen
 5. AFAS Remote bij verschillende deelnemernummers / type omgeving
 6. AFAS Remote beheren

Process

Taken

Work area

Techniek