thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Statussen van externe berichten beoordelen

Je kunt berichtstatussen raadplegen via Profit.

De externe applicatie kan berichtstatussen ophalen via de webservice, als deze functionaliteit beschikbaar is in de externe applicatie. Dit valt buiten het bestek van Profit Help.

Status

Omschrijving

Toelichting

10

Bericht geregistreerd

Het bericht is geregistreerd.

20

Bezig met verwerken geregistreerd bericht

Het bericht wordt verwerkt.

30

Bericht in workflow

De klant moet het bericht beoordelen.

40

Bericht afgekeurd

De klant heeft het bericht afgekeurd. De detailinformatie bevat een GUID waarmee je in het omgevingslogboek de foutmelding kunt opvragen.

Je kunt een bericht opnieuw in de workflow plaatsen met de actie Herstellen berichtstatus.

50

Bericht klaargezet voor verzending naar uitvragende partij

De klant heeft het bericht goedgekeurd. Het bericht kan via de communicatieservice worden verzonden naar de relevante instantie.

60

Bericht verzonden naar uitvragende partij

Het bericht is via de communicatieservice verzonden naar de relevante instantie.

70

Fout bij verzenden naar uitvragende partij

Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht naar de relevante instantie. De detailinformatie bevat een GUID waarmee je in het omgevingslogboek de foutmelding kunt opvragen.

De communicatieservice zal het bericht opnieuw verzenden als het verzenden weer wordt uitgevoerd.

80

Bericht geaccepteerd door uitvragende partij

Het bericht is succesvol verzonden.

90

Bericht geweigerd door uitvragende partij

Het bericht is niet succesvol verzonden.

Status opvragen via Profit:

  1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Communicatieconnector.
  2. Open de eigenschappen van de communicatieconnector.
  3. Ga naar het tabblad: Berichten.
  4. Je kunt berichten openen op detailinformatie op te vragen. Bij de statussen 40 en 70 kun je op basis van de GUID in het bericht meer informatie opvragen in het omgevingslogboek.
  5. Met de actie Herstellen berichtstatus kun je de berichtstatus Bericht afgekeurd (40) terugdraaien. Hierdoor kan de externe applicatie het bericht opnieuw aanbieden. Dit is ook mogelijk bij de berichtstatus Fout bij verzenden naar uitvragende partij (70).
  6. Met de actie Opschonen kun je berichten verwijderen.

Direct naar

  1. Bericht verzenden vanuit extern pakket
  2. Inrichting
  3. Organisatie inrichten voor externe berichten
  4. Statussen van externe berichten beoordelen

Process

Communicatieservice

Work area

Techniek