thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Bericht verzenden vanuit extern pakket

Je kunt berichten vanuit een extern pakket inlezen in Profit en verrichten via Profit. Deze functionaliteit is gericht op administratie- en accountantskantoren die de berichten indienen voor hun cliënten.

Administratie- en accountantskantoren gebruiken vaak verschillende administratieve pakketten om hun cliënten van dienst te zijn. Het berichtenverkeer met instanties zoals de Belastingdienst moet echter zoveel mogelijk via één systeem lopen. Met de hier beschreven functionaliteit kun je dit berichtenverkeer via Profit laten lopen. Hierbij gebruikt de dienstverlener OutSite als portal om met de klanten te communiceren.

Je kunt de volgende berichten vanuit een extern systeem insturen in Profit en vervolgens indienen bij de relevante instantie:

  • Btw-aangifte verzenden aan de Belastingdienst.
  • Btw-suppletieaangifte verzenden aan de Belastingdienst
  • Icp-aangifte verzenden aan de Belastingdienst.
  • KvK-stukken verzenden aan de Kamer van Koophandel

Inhoud

Beschrijving

Het proces begint met enkele stappen die buiten Profit plaatsvinden. Een extern systeem registreert de berichten in Profit. Vervolgens worden de berichten verwerkt. Pas daarna zijn de berichten zichtbaar in de workflow.

De klanten kunnen inloggen op de OutSite-site en hun berichten beoordelen. Als een klant een bericht accordeert, wordt het bericht verzonden via de communicatieservice. Als de klant een bericht afkeurt en hierbij de reden van afkeuring opgeeft, kun je deze raadplegen in Profit en eventueel actie ondernemen.

Tijdens dit proces wordt per bericht een status bijgehouden, zie het overzicht met statussen.

Voorbereiding

Werkwijze

Process

Communicatieservice

Work area

Techniek