Bericht vanuit extern pakket inrichten

De inrichting bestaat uit twee delen. Je moet een Profit-omgeving inrichten voor de uitwisseling van berichten met instanties. Daarnaast moet je een koppeling met Profit bouwen voor het inlezen van berichten in deze omgeving.

Inhoud

Beschrijving

Hieronder zie je een vereenvoudigd overzicht van het inlezen van berichten en het indienen van berichten bij de relevante instanties. Hieruit blijkt welke onderdelen je moet inrichten.

App_Ext Aangifte vanuit extern pakket inrichten (Beschr)

Uitleg:

 • Je moet zelf een externe koppeling bouwen voor het aanbieden van berichten aan Profit. De externe koppeling roept de webservice 'CommSvcConnector' aan. Via deze webservice registreer je de berichten (in XML- of XBRL-formaat) in een specifieke Profit-omgeving.

  Via de webservice kun je ook de status van berichten uit Profit ophalen. Dit wordt niet getoond in het schema.

 • Nadat de berichten geregistreerd zijn, moeten deze worden verwerkt:
  • Profit analyseert de berichten en registreert deze in de Profit-tabellen. Gegevens zoals de uiterste betaaldatum, het te betalen of te ontvangen bedrag en jaar en periode worden uit het bericht afgeleid.
  • Je opent per bericht een workflow.
 • De klant van de accountant logt op de OutSite-site van de accountant en kan zijn aangifteberichten raadplegen en beoordelen.
 • Als de klant een bericht goedkeurt, zal het bericht worden klaargezet voor verzenden aan de instantie. Berichten worden verzonden via de communicatieservice. Als je deze hebt ingericht voor de relevante instanties, is er geen aanvullende inrichting nodig.

Samenhang berichtsoorten en workflow

Je bepaalt in Profit per omgeving welke berichtsoorten gebruikt mogen worden. Geblokkeerde berichtsoorten kunnen niet worden gebruikt.

Met Profit wordt één type dossieritem meegeleverd, namelijk Accorderingsbericht (Profit). Aan dit type dossieritem voeg je de workflows voor de afhandeling van externe aangiften toe. Je koppelt per berichtsoort de juiste workflow. Je kunt één workflow voor alle berichtsoorten gebruiken, maar het is ook mogelijk om per berichtsoort een workflow te gebruiken.

Voorbeeld:

Je gebruikt de volgende berichtsoorten: Btw-aangifte, Icp-aangifte en KvK-stukken. Deze berichtsoorten moet je deblokkeren.

 • Voor btw- en icp berichten wil je één workflow gebruiken, deze noem je 'Belastingdienst'. Je richt deze workflow in bij het type dossieritem Accorderingsbericht (Profit) en je koppelt deze aan de berichtsoorten Btw-aangifte en Icp-aangifte.

  Alle externe btw- en icp-berichten komen na verwerking terecht in de workflow 'Belastingdienst'.

 • Voor KvK-berichten wil je één workflow gebruiken, deze noem je 'KvK'. Je richt deze workflow in bij het type dossieritem Accorderingsbericht (Profit) en je koppelt deze aan de berichtsoorten KvK-stukken.

Alle externe KvK-berichten komen na verwerking terecht in de workflow 'KvK'.

Werkwijze

Zie ook