Workflow inrichten voor extern bericht via Profit

Als een bericht in Profit wordt ingelezen, komt deze automatisch in een workflow terecht. Met Profit wordt een type dossieritem meegeleverd voor deze workflow. Je moet bij dit type dossieritem een workflow toevoegen (een standaardworkflow wordt ook meegeleverd).

Je kunt geen type dossieritem voor accorderingsberichten toevoegen, je moet het meegeleverde type dossieritem Accorderingsbericht (Profit) gebruiken.

Je kunt verschillende typen berichten via Profit indienen bij de relevante instanties, zoals de btw-aangifte en de icp-aangifte. Nadat je de workflow toegevoegd hebt, koppel je deze aan de relevante berichten. Je bepaalt zelf of je dezelfde workflow voor alle berichtsoorten wilt gebruiken, of bijvoorbeeld één workflow per type.

Voorbeeld:

Je gebruikt Profit om aangiften vanuit externe pakketten door te sluizen naar de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel. Je besluit één workflow per instantie te gebruiken:

 • Workflow Belastingdienst: btw-aangifte, icp-aangifte en aangifte loonheffing.
 • Workflow KvK: KvK-stukken.

Workflow bij type dossieritem inrichten:

 1. Ga naar: CRM / Dossier / Inrichting / Type dossieritem.
 2. Open de eigenschappen van het type dossieritem Accorderingsbericht (Profit).

  Dit is een meegeleverd type dossieritem waarbij alleen de tabbladen Instellingen, Workflows en Reactiesjablonen beschikbaar zijn.

 3. Ga naar het tabblad: Instellingen.

  Vink het veld Dossieritem als vertrouwelijk markeren aan, als je dossieritems op basis van dit type dossieritem als vertrouwelijk wilt markeren.

  De andere velden op dit tabblad kunnen niet worden gewijzigd.

 4. Ga naar het tabblad: Workflows.
 5. Klik op: Nieuw.
 6. Selecteer de workflow waarop je de workflow wilt baseren. Met Profit wordt één standaardworkflow meegeleverd.

  De workflow moet de acties Afkeuren bericht en Goedkeuren bericht bevatten. Bij de actie Afkeuren bericht wordt de status van het bericht gewijzigd. De externe applicatie kan statussen bepalen en eventueel actie ondernemen. Bij de actie Goedkeuren bericht wordt het bericht klaargezet voor verzending via de communicatieservice.

 7. Pas de workflow aan.

  Bij de volgende taken kun je de gebruikers die de taak moet afhandelen wijzigen wanneer gewenst.

  • Beoordelen aangifte klant
  • Beoordelen reactie van klant
 8. Geef eventueel een workflowtaakmanager op door op de start van de workflow te klikken. Deze kan ingrijpen in de workflow.
 9. Publiceer de workflow.

  Profit meldt: De workflow is succesvol gepubliceerd. Als deze melding niet verschijnt, moet je kijken of er een foutmelding getoond wordt. Los deze eerst op en probeer daarna opnieuw de workflow te publiceren.

Zie ook:

Direct naar

 1. Bericht vanuit extern pakket inrichten
 2. Activering inschakelen
 3. Proces autoriseren
 4. Autorisatie inrichten
 5. Workflow inrichten
 6. Communicatieconnector en app connector inrichten
 7. Webservice inrichten
 8. Geplande taak inrichten voor externe aangiften
 9. OutSite inrichten