Externe berichten verwerken via een geplande taak

Nadat je berichten hebt ingelezen met de webservice, verwerk je deze via een geplande taak. Als de verwerking succesvol verloopt, maakt Profit een workflow aan en worden de kenmerken van het bericht geregistreerd in Profit.

Direct naar

  1. Bericht vanuit extern pakket inrichten
  2. Activering inschakelen
  3. Proces autoriseren
  4. Autorisatie inrichten
  5. Workflow inrichten
  6. Communicatieconnector en app connector inrichten
  7. Webservice inrichten
  8. Geplande taak inrichten voor externe aangiften
  9. OutSite inrichten