Activering externe berichten inschakelen

Je kunt deze functionaliteit alleen gebruiken, als je deze geactiveerd hebt.

Naam activering: Communicatieconnector accordering OutSite

Stappen om een activering in te schakelen 

Direct naar

  1. Bericht vanuit extern pakket inrichten
  2. Activering inschakelen
  3. Proces autoriseren
  4. Autorisatie inrichten
  5. Workflow inrichten
  6. Communicatieconnector en app connector inrichten
  7. Webservice inrichten
  8. Geplande taak inrichten voor externe aangiften
  9. OutSite inrichten