thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Inrichting BestelPlus (Bakkerijen)

Voordat je kunt gaan werken met BestelPlus moet je eerst een aantal instellingen doen in BestelPlus.

Je kunt voor het berekenen van het besteladvies bepaalde perioden uitsluiten.

Ook kun je instellen dat in bepaalde perioden geen bestelling geplaatst mag worden.

Voor voortijdige uitverkopen kun je een tijdschema uitverkocht en tijdblokken aanmaken.

Uit te sluiten periode (Bakkerijen)

Een uit besteladvies uit te sluiten periode is een periode waarin niet, of afwijkend besteld wordt, en die niet meegenomen moet worden bij het berekenen van de besteladviezen, bijvoorbeeld de week voor kerst. Bij het berekenen van de aantallen in het orderadvies wordt deze periode niet meegenomen.

Uit besteladvies uit te sluiten periode toevoegen:

 1. Open BestelPlus.
 2. Klik op: Uit te sluiten periode bakkerij  of Uit te sluiten periode vestiging 
 3. Klik op: Nieuw.
 4. Vul de velden in. 
 5. Klik op: Voltooien.
Niet te bestellen periode (Bakkerijen)

Een niet te bestellen periode is een dag of een periode waarvoor de vestigingen geen bestellingen kunnen plaatsen, bijvoorbeeld tijdens feestdagen. Bij het creëren van nieuwe dagen kun je geen datum selecteren die in een Niet te bestellen periode valt. Bij het berekenen van de aantallen in het orderadvies wordt deze periode niet meegenomen.

Niet te bestellen periode toevoegen:

 1. Open BestelPlus.
 2. Klik op: Niet te bestellen periode bakkerij of Niet te bestellen periode vestiging.
 3. Klik op: Nieuw
 4. Vul de velden in. 
 5. Klik op: Voltooien
Tijdschema uitverkocht (Bakkerijen)

Bij de berekening van nieuwe besteladviezen wordt rekening gehouden met voortijdige uitverkopen. Daarvoor is het noodzakelijk dat naast de tijdblokken ook een Tijdschema uitverkocht wordt aangemaakt. In dit tijdschema wordt op presentatiegroepniveau per tijdblok per dag een percentage vastgelegd, waarmee bestelde aantallen bij de berekening van nieuwe besteladviezen worden opgehoogd.

Bij de berekening van besteladviezen zal, als een artikel in een bepaalde week voortijdig uitverkocht was, het bestelde aantal worden verhoogd met een percentage. Dat percentage is afhankelijk van de presentatiegroep waaraan het artikel is gekoppeld en het tijdblok waarin het artikel uitverkocht was.

Vastleggen percentage uitverkocht:

 1. Open BestelPlus.
 2. Klik op: Tijdschema uitverkocht.
 3. Selecteer de presentatiegroep waarvoor je een tijdschema in wilt voeren.
 4. Klik op: Nieuw.
 5. Selecteer het tijdblok waarvoor je de percentages in wilt voeren.
 6. Vul per weekdag het gewenste percentage in.
 7. Klik op: OK.
Instellingen vestiging (Bakkerijen)

Bij het aanmaken van toekomstige besteladviezen kun je rekening houden met voortijdige uitverkopen. Voor de registratie hiervan wordt gebruik gemaakt van tijdblokken. De supermarkt kan deze tijdblokken (max. 3) zelf inrichten.

Bij de berekening van nieuwe besteladviezen wordt rekening gehouden met:

 • De bestelde aantallen per artikel op dezelfde weekdag in de voorgaande n weken. Het aantal n wordt vastgelegd door de bakkerij.
 • De niet verkochte aantallen; deze worden bij de berekening van de besteladviezen in mindering gebracht op de bestelde aantallen.
 • De voortijdige uitverkooptijd; bij de bepaling van het gemiddelde over de voorgaande n weken kunnen de bestelde aantallen (voor die artikelen die voortijdig waren uitverkocht) worden verhoogd met een bepaald percentage.
 • Actie aantallen in de voorgaande n weken worden niet meegenomen. Is een artikel in één of meer van de voorgaande weken in de actie geweest, dan worden de aantallen van die actieweek/-weken niet meegenomen.
 • Is het artikel op de nieuwe dag in de actie, dan wordt het gemiddelde opgehoogd met een bepaald percentage (als dit in de stamgegevens van de vestiging is ingegeven).
 • Eventueel uit te sluiten periodes, waarvan de bestelde aantallen niet worden meegenomen.

Tijdblokken aanmaken:

 1. Open BestelPlus.
 2. Ga naar: Instellingen vestiging.

  Je opent nu een venster met daarin de tijdblokken 1, 2 en 3.

 3. Wijzig de tijd in een (of meerdere) veld(en). Je geeft een tijd in als uumm zonder scheidingsteken tussen de uren en minuten. Als je met twee tijdblokken wilt werken, dan vul je het derde tijdblok niet in. Als al een waarde is ingevuld dan haal je deze weg.
 4. Vink Def. bestelling afdrukken aan als je wilt dat na het Voltooien van de definitieve bestelling meteen wordt afgedrukt.
 5. Klik op: OK.

Process

BestelPlus

Work area

Ordermanagement