Taak starten en in de wachtrij zetten

Er zijn geen speciale functies om taken in de wachtrij te plaatsen. Als je een taak start die geschikt is voor de wachtrij, zal deze altijd in de wachtrij terecht komen. De taken worden automatisch op de meest optimale manier verdeeld over de beschikbare servers, zodat deze zo snel mogelijk worden uitgevoerd.

Direct naar

  1. Wachtrij gebruiken en beheren
  2. Overzicht wachtrijtaken van alle Profit-producten
  3. Taak starten en in de wachtrij zetten
  4. Taken in de wachtrij raadplegen