thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Dossieritems collectief muteren

Op het moment dat je een dossieritem hebt ingestuurd wordt het vastgelegd in het dossier van de relatie. Deze dossieritems kun je collectief muteren.

Je kunt velden in een door jou geselecteerd aantal dossieritems in één keer wijzigen naar een andere veldwaarde.

Dit kun je bijvoorbeeld gebruiken als je een verantwoordelijke medewerker hebt ingevuld en deze medewerker vertrekt. Of als je dossieritems via een gegenereerde campagneactie hebt toegevoegd en je wilt vervolgens een andere Gebruiker verantwoordelijk maken voor een deel van de dossieritems. Je kunt dan via Collectief wijzigen de Verantwoordelijke wijzigen naar een andere medewerker.

Dossieritems collectief muteren:

 1. Ga naar: CRM / Dossier / Collectief muteren.
 2. Stel het filter zo in dat alleen de dossieritems getoond worden die je collectief wilt wijzigen.

  Let op: 

  Als je geen filter instelt in de weergave Dossier, wijzig je alle dossieritems in de weergave!

 3. Druk op: Ctrl + S.
 4. Druk op: Ctrl + A.
 5. Klik op de actie: Collectief wijzigen
 6. Vink Wijzig veld aan achter het veld dat je collectief wilt wijzigen.
 7. Vul de nieuwe waarde in waarnaar je het veld in alle geselecteerde dossieritems wilt wijzigen. Selecteer bijvoorbeeld een andere medewerker.
 8. Doe dit voor alle velden die je wilt wijzigen.
 9. Klik op: Volgende

  Je ziet nu een lijst van alle dossieritems die níet gewijzigd worden (vergeleken met de lijst van dossieritems die je kreeg na het instellen van het filter). Dit kan zijn omdat het te wijzigen veld niet in het dossieritem voorkomt of omdat een dossieritem zich in een workflow bevindt.

 10. Klik op: Voltooien

  Je krijgt nu de melding Dossieritems zijn bijgewerkt.

 11. Klik op: OK

Direct naar

 1. Dossier
 2. Dossier in InSite
 3. Dossieritem vastleggen
 4. Office-bijlage insturen als dossieritem
 5. Centrale Dossierweergave
 6. Dossieritem wijzigen
 7. Collectief muteren
 8. Dossieritems collectief verwijderen
 9. Dossieritem verwijderen o.b.v. wettelijke bewaartermijn
 10. Dossieritems importeren
 11. Bijlage bij dossieritems raadplegen (tips)

Process

Dossier

Work area

CRM