thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Dossieritem wijzigen

Je kunt dossieritems wijzigen in Profit Windows en/of in InSite. Of dit mogelijk is, hangt af van instellingen en of het dossieritem in een workflow zit of niet.

Zie ook: Bewerken van dossieritem autoriseren

Inhoud

Dossieritem wijzigen dat niet in een workflow zit

Op plaatsen waar je ook dossieritems kunt raadplegen, kun je deze vaak ook wijzigen.

Dossieritem wijzigen:

 • Open een bestemming zoals een organisatie of een medewerker, tabblad Dossier.
 • Ga naar: CRM / Dossier / Dossier.

Welke gegevens kun je wijzigen:

 • Eigenschappen

  Dit zijn de gegevens op de tabbladen Algemeen en Speciale velden.

 • Bestemming

  Je kunt een hoofdbestemming, zoals de organisatie/persoon waarvoor het is ingestuurd, niet wijzigen. Subbestemmingen zoals Contact en Dossier kun je wel wijzigen. Als één dossieritem is ingestuurd op meerdere bestemmingen, dan kun je de bestemming niet wijzigen.

 • Office-bijlage bij het dossieritem wijzigen

  Je kunt Office-bijlagen (Word/Excel/Powerpoint) onder voorwaarden wijzigen.

  De app connector AFAS Temporary Office Access moet gedeblokkeerd zijn.

  De maximale bestandsgrootte van bestanden die je via het Profit Communication Center kunt registreren, is 75 MB. Grotere bestanden registreer je in Profit door in Profit Windows een dossieritem in te sturen.

 • Reacties

  Deze kun je altijd toevoegen als je ook gerechtigd bent om het dossieritem te zien.

 • Subdossier

  In Profit Windows kun je bij een dossieritem altijd subdossieritems toevoegen of verwijderen. In het subdossieritem zelf kun je in Profit Windows de Eigenschappen en de Bijlage wijzigen of een nieuw sub-Subdossieritem toevoegen.

  In InSite kun je Eigenschappen bewerken, Bestemming wijzigen en een Reactie aan het subdossieritem toevoegen.

 • Kenmerken

  Je kunt de kenmerken van dossieritems die alleen als archiefstuk zijn ingestuurd, niet wijzigen.

  Bij een dossieritem dat zich niet in de workflow bevindt, kunnen nu de kenmerken gewijzigd worden als dit is toegestaan bij het type dossieritem.

Dossieritem wijzigen dat in een workflow zit

Om een dossieritem dat is ingestuurd in een workflow te kunnen wijzigen, moet de taak bij jou als gebruiker staan (zie workflow inrichting).

Dossieritem wijzigen:

 1. Open het dossieritem.
 2. Klik op Aanpassen.

  Je ziet nu welke onderdelen je kunt aanpassen. Dit kan per workflowtaak verschillen.

Direct naar

 1. Dossier
 2. Dossier in InSite
 3. Dossieritem vastleggen
 4. Office-bijlage insturen als dossieritem
 5. Centrale Dossierweergave
 6. Dossieritem wijzigen
 7. Collectief muteren
 8. Dossieritems collectief verwijderen
 9. Dossieritem verwijderen o.b.v. wettelijke bewaartermijn
 10. Dossieritems importeren
 11. Bijlage bij dossieritems raadplegen (tips)

Process

Dossier

Work area

CRM