thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Bijlage bij dossieritem raadplegen

Een dossieritem kan meerdere bijlagen bevatten. Dit onderwerp bevat tips ten aanzien van het werken met bijlagen.

In de eigenschappen van het dossieritem zie je de bijlagen op het nieuwe tabblad Bijlage. Bovenin de weergave zie de acties die je kunt uitvoeren, zoals het openen of bewerken van een bijlage via het PCC.

Je opent een bijlage altijd via het PCC. Het is daarom belangrijk dat je het PCC geïnstalleerd hebt, en gekoppeld hebt aan de omgeving. Als je een e-mailbericht via het PCC opslaat in Profit, wordt dit voortaan in het EML-formaat opgeslagen. Dit betekent dat het bericht met eventuele bijlagen behouden blijft. Als je een e-mailbericht (als bijlage bij een dossieritem) opent, verloopt dit ook via het PCC.

Weergaven

Om te zien of een dossieritem bijlagen bevat, kun je het nieuwe functieveld Bijlage toevoegen aan een weergave. Dit veld geeft alleen aan of het dossieritem bijlagen bevat. Andere gegevens over bijlagen kun je niet op deze manier opvragen.

Rapporten, analyses en GetConnectoren

Er zijn twee nieuwe gegevensverzamelingen waarmee je gegevens van bijlagen kunt raadplegen, namelijk Bestanden bij dossier en Bestanden bij reactie.

Zie ook:

Direct naar

 1. Dossier
 2. Dossier in InSite
 3. Dossieritem vastleggen
 4. Office-bijlage insturen als dossieritem
 5. Centrale Dossierweergave
 6. Dossieritem wijzigen
 7. Collectief muteren
 8. Dossieritems collectief verwijderen
 9. Dossieritem verwijderen o.b.v. wettelijke bewaartermijn
 10. Dossieritems importeren
 11. Bijlage bij dossieritems raadplegen (tips)

Process

Dossier

Work area

CRM