thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Enquêtes inrichten

Het inrichten van de enquêtetool bestaat uit het vullen van een enquêtemodel met vragen. Met het enquêtemodel genereer je de enquêtes. Voor je begint met inrichten moet je eerst de functionaliteit activeren.

Stel de enquêtes voor de beoordeling van de medewerkers zo centraal mogelijk op. Hiermee bevorder je de vergelijkbaarheid tussen en de gelijke behandeling van de personen. Het is ook niet waarschijnlijk dat iedere manager een eigen versie van het standaard beoordelingsformulier mag gebruiken.

Medewerkers vullen een enquête in via InSite, klanten of andere externe partijen via OutSite. Hieronder zie je een voorbeeld van een enquête op de site:

Werkwijze

Als je op een stap in het proces klikt open je de gekoppelde helppagina.

Krijg je de melding "Deze enquête is niet voor je beschikbaar om in te vullen"? Deze melding ontstaat wanneer de vraagcategorieën en bijbehorende vragen later aan het model zijn toegevoegd dan dat de enquête aangemaakt is. Richt eerst het enquêtemodel (Tabblad 'Vragen') in en maak daarna de enquête aan.

Zie ook

Process

Enquête

Work area

CRM