Cursusevaluaties met enquêtes

Bij cursussen is het belangrijk om feedback van cursisten te ontvangen. Wat is er goed gegaan en vooral waar valt nog wat te verbeteren? Heeft de docent goed gepresteerd? etc. Via Profit kun je automatisch een evaluatie aan cursisten aanbieden en de resultaten in Profit vastleggen. In Profit wordt voor evaluaties de term 'enquêtes' gebruikt.

Inhoud

Beschrijving

Let op:

De onderstaande uitleg heeft betrekking op cursusevaluaties. Enqûetes bieden echter nog meer mogelijkheden, zie Enquêtes inrichten.

Je maakt een enquêtemodel met de vragen die je aan de cursisten wilt stellen. Dit enquêtemodel koppel je aan alle cursussen waarbij een enquête moet worden ingevuld.

Bij elk evenement worden automatisch enquêtes gegenereerd, vrijgegeven en klaargezet voor de cursisten. Medewerkers vullen de enquête in via InSite, externe deelnemers op OutSite. Je kunt de antwoorden op een enquête raadplegen via het enquêtemodel, via de enquête of via een zelf te maken rapport.

Pagina Cursusevaluaties toevoegen aan InSite / OutSite

Activeer het type pagina in de eigenschappen van de site. Neem daarna de overzichtspagina op de site op.

Type pagina activeren:

De functionaliteit van dit onderdeel kan alleen gebruikt worden als je het corresponderende type pagina activeert in de eigenschappen van de site. Je bepaalt per site of je de functionaliteit gebruikt of niet.

Naam van het te activeren type pagina:

 • Enquête

Type pagina activeren

Overzichtspagina op de site zetten:

Om de pagina beschikbaar te stellen aan de cursisten, plaats je de volgende overzichtspagina op de site:

 • Voor InSite - Cursusevaluaties (in te vullen)

  In InSite is ook de pagina Enquêtes beschikbaar, maar hierop staan zowel cursusevaluaties als evaluaties van Competentiemanagement in HRM.

 • Voor OutSite - Cursusevenement evaluatie (in te vullen)

Als de weergave geen evaluaties bevat, controleer dan of er een datumfilter actief is.

Als een cursist deze pagina opent en er is één in te vullen evaluatie, dan wordt deze evaluatie direct geopend.

Zijn er meer in te vullen evaluaties, dan worden deze getoond.

Enquêtemodel voor cursussen toevoegen

Het enquêtemodel bevat de vraagcategorieën en/of vragen vragen die je aan cursisten wilt stellen. Als je bij elke cursus dezelfde vragen wilt stellen, dan is één enquêtemodel voldoende.

Enquêtemodel toevoegen:

 1. Ga naar: Algemeen / Enquête / Inrichting / Enquêtemodel.
 2. Voeg een enquêtemodel toe, gebaseerd op een van deze meegeleverde modellen. Deze modellen bevatten geen vragen.
  • Cursusevaluatie deelnemer (Profit) (voor OutSite)
  • Cursusevaluatie medewerker (Profit) (voor InSite). Deze modellen bevatten geen vragen.

  Mocht je als uitgangspunt een lege enquête gebruiken, selecteer dan het juiste portaltype en het onderwerp Cursusevenement.

 3. Klik op Voltooien.
 4. Open je de enquête en voeg je categorieën en vragen toe aan het cursusevenement. Dit zijn de vragen die je de cursisten wilt stellen.

Zie ook:

Enquêtemodel koppelen aan een cursus

Een enquêtemodel is geschikt voor InSite of voor OutSite (dit hangt af van het type portal in de eigenschappen van het enquêtemodel).

Enquêtemodel koppelen aan een cursus:

 1. Ga naar: CRM / Cursusmanagement / Cursus.
 2. Open de eigenschappen van de cursus.
 3. Ga naar het tabblad: In & OutSite.

 4. Selecteer het enquêtemodel bij Enquêtemodel.

  Je kunt alleen enquêtemodellen selecteren met onderwerp Cursusevenement.

 5. Vul de geldigheidstermijn van de cursusevaluatie in, deze bepaalt wanneer de enquête ingevuld moet zijn. Na de geldigheidstermijn is de enquête niet meer beschikbaar voor de cursist.

  Uiterste invuldatum enquête = laatste sessiedatum van het cursusevenement + plus het aantal dagen van de geldigheidstermijn.

 6. Klik op: Opslaan en sluiten.

  Als er toekomstige cursusevenementen zijn verschijnt automatisch de vraag of je voor deze evenementen enquêtes wilt aanmaken voor de cursisten.

Cursusenquêtes raadplegen

Per evenement wordt een enquête gegenereerd en vrijgegeven en de cursist kan deze invullen. Dit kan alleen als de geldigheidsduur (ingesteld bij de cursus) nog niet verstreken is. Na het invullen kun je de resultaten raadplegen.

Cursusenquêtes raadplegen:

 1. Ga naar:
  • Algemeen / Enquête / Inrichting / Enquêtemodel
  • Algemeen / Enquête / Enquête
 2. Je kunt zien of enquêtes zijn vrijgegeven of weer zijn afgesloten.
 3. In de eigenschappen van een enquêtemodel zie je alle gegeven antwoorden van alle enquêtes. In de eigenschappen van een enquête zie je alleen de antwoorden van de geopende enquête.
 4. Filter eventueel op J in het veld Ingevuld.
 5. Gebruik eventueel de Totalizer om snel inzicht te krijgen in de antwoorden.