thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Vouchercodes uitdelen

Je moet zelf de vouchercodes uitdelen die de status Uitgegeven hebben. Dit kun je op verschillende manieren doen. Doe dit bij voorkeur via een dossieritem, dan kun je het uitdelen terugvinden in het dossier.

Je kunt:

 • een pdf-rapport genereren
 • de code(s) exporteren naar een Excel-bestand

Vouchercode(s) als pdf-rapport uitdelen:

 1. Ga naar: CRM / Uitvoer / Rapport.
 2. Selecteer het rapport Kortingsvoucher (Profit).
 3. Vul bij Vouchercode een code in als je het rapport voor slechts één code wilt genereren.
 4. Vul geen filter in als je het rapport voor alle vouchercodes met de status Uitgegeven wilt genereren.
 5. Klik op: OK.

  Je ziet nu de kortingsvoucher met de unieke vouchercode.

 6. Klik op: Exporteer PDF als je niet wilt dat de ontvanger het bestand nog kan wijzigen.
 7. Vul de velden in. 
 8. Verstrek dit rapport bijvoorbeeld als bijlage bij een dossieritem van het type Uitgaande post.

Meerdere vouchercodes exporteren en in een Excel-bestand verstrekken:

 1. Ga naar: CRM / Cursusmanagement / Inrichting / Kortingsvoucher.
 2. Open de eigenschappen van de kortingsvoucher.
 3. Ga naar het tabblad: Vouchercodes.
 4. Selecteer de vouchercode(s) die de status Uitgegeven hebben en die je wilt exporteren.
 5. Klik op de actie: Exporteren.
 6. Selecteer: Gegevens exporteren naar Excel...
 7. Sla het bestand op.
 8. Verstrek dit bestand bijvoorbeeld aan de verkooprelatie als bijlage bij een dossieritem van het type Uitgaande post.

Direct naar

 1. Kortingsvoucher
 2. Kortingsvoucher met vouchercodes toevoegen
 3. Controles op in te wisselen vouchers instellen
 4. Vouchercodes handmatig toevoegen
 5. Vouchercodes uitgeven
 6. Vouchercodes uitdelen
 7. Voucher of vouchercode verwijderen
 8. Deelnemer inschrijven met vouchercode
 9. Met vouchercode ingeschreven deelnemer verplaatsen
 10. Vouchercode bij deelnemer wijzigen/verwijderen
 11. Vouchercode herleiden naar deelnemer
 12. Totaal ontvangen vouchercodes raadplegen
 13. Factureren met kortingsvoucher

Process

Cursus

Work area

CRM