thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
Organisaties samenvoegen

Voorwaarden voor het samenvoegen van organisaties zijn:

 • Organisaties mogen geen overeenkomende typen hebben, bijvoorbeeld allebei Werkgever zijn.

Inhoud

Beschrijving

Onderstaande gegevens worden overgenomen met de volgende methoden:

 • Velden (Klik hier voor een beschrijving van de methode per veld).
 • Een type van een bron wordt alleen overgenomen als het type niet voorkomt bij het doel. Als ze bij beide voorkomen wordt de hele samenvoegactie geannuleerd. Je kunt dan overwegen om eerst de typen samen te voegen (Samenvoegen inkooprelaties, Samenvoegen verkooprelaties).
 • Contactpersonen worden overgenomen van bron naar doel, als deze nog niet bestaan bij het doel.
 • Overige contactgegevens (zoals afdelingen) worden overgenomen van bron naar doel, als deze nog niet bestaan bij het doel.
 • Adreswijzigingen worden overgenomen van bron naar doel, als de datum-adrescombinatie nog niet bestaat bij het doel.
 • Dossieritems worden overgenomen van bron naar doel.
 • Type communicatie wordt overgenomen van bron naar doel, als dit nog niet bestaan bij het doel.
 • Bankrekeningnummers worden overgenomen van bron naar doel, als deze nog niet bestaan bij het doel.
 • Opmerkingen bij de bron worden toegevoegd bij het doel.
 • Verbanden worden ook overgenomen als deze nog niet voorkomen bij het doel.

  Let op:

  De veldwaarden van vrije inrichting worden bij het samenvoegen niet overgenomen.

Direct samenvoegen

Als je één bron en één doel wilt samenvoegen selecteer je de optie Direct samenvoegen.

Organisaties direct samenvoegen:

 1. Ga naar: CRM / Organisatie/persoon / Samenvoegen.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Selecteer een waarde bij Bron.
 4. Selecteer een waarde bij Doel.
 5. Selecteer Direct samenvoegen bij Samenvoegen.
 6. Klik op: Voltooien.

Als er fouten zijn geconstateerd krijg je daar nu een melding van. Los de fouten op en start het samenvoegen nog een keer.

Meer informatie:

 • Bij samenvoegen personen/organisaties komt de melding: 'Bron en doel bevatten dezelfde koppeling ... Deze kunnen niet worden samengevoegd'
Toevoegen aan lijst, later samenvoegen

Let op:

Als je veel regels selecteert neemt het samenvoegen veel tijd in beslag. Wij raden je aan om deze actie dan 's avonds te starten.

Je kiest voor de optie Toevoegen aan lijst, later samenvoegen als je veel gegevens wilt samenvoegen. Als je gegevens echt wilt samenvoegen selecteer je de regels die je wilt samenvoegen en start de actie Samenvoegen. Op dat moment voeg je de organisaties en personen alsnog samen.

Gegevens toevoegen aan lijst, later samenvoegen:

 1. Ga naar: CRM / Organisatie/persoon / Samenvoegen.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Selecteer een waarde bij Bron.
 4. Selecteer een waarde bij Doel.
 5. Selecteer Toevoegen aan lijst, later samenvoegen bij Samenvoegen.
 6. Klik op: Voltooien.

  Je ziet nu in de weergave een nieuwe regel met de geselecteerde bron en het doel.

 7. Klik op: Nieuw.

  Je kunt nu meer regels toevoegen.

 8. Selecteer, als je klaar bent, de regels.
 9. Klik op de actie: Samenvoegen.
Overgenomen velden bij samenvoegen organisaties

De volgende zaken worden overgenomen:

Velden:

 

Naam

 

Zoeknaam

 

KvK (Nummer KvK en Datum KvK)

 

Telefoon werk

 

E-mail werk

 

Fax werk

 

Website

 

Rechtsvorm

 

Branche

 

Statutair (Statutaire naam, Statutaire vestiging)

 

Titel/aanhef

 

Voorkeur medium

 

Verantwoordelijke

 

Bekend sinds

 

Aangebracht door

 

Onderdeel van organisatie

 

Fiscaal nummer

 

Opmerking 

Opmerkingen uit de bron worden achter opmerkingen bij het doel geplaatst beginnend met --Opmerking uit samenvoeging-.

Afbeelding

Foto of logo

Vrije velden

 

Bankrekening

Bankrekeningnummer wordt toegevoegd uit bron als de combinatie van (Land bank) en (rekeningnummer of IBAN nummer) niet voorkomen bij het doel.

Adres

Organisaties hebben een gewoon adres en een postadres, die beide worden overgenomen. 

Adreshistorie

Alle adreswijzigingen van de bron worden overgenomen naar het doel als dezelfde datum/adres combinatie nog niet bestaat.

Telecommunicatie

Als een type communicatie niet voorkomt bij de bron maar wel bij het doel dan blijft het communicatiegegeven van het doel staan.

Contactpersoon

Wordt overgenomen als het bij het doel ontbreekt.
Als er al een combinatie 'persoon bij organisatie' voorkomt, dan is het doel leidend en word van de bron overgenomen wat bij het doel ontbreekt.

Aan sommige typen (bijvoorbeeld verkooprelatie) zijn contactpersonen gekoppeld. Indien het type wordt overgenomen maar de persoon bij organisatie niet omdat deze al bestaat, dan gaan de contactpersonen bij het type wijzen naar dezelfde contactpersonen bij het doel.

Aan een persoon bij organisatie zijn weer telecommunicatiegegevens en adressen gekoppeld. Deze worden op dezelfde wijze overgenomen als bij personen, net als de velden.

Dossieritems worden overgenomen als ze nog niet bestaan. Als ze al wel bestaan, wordt de koppeling met de bron verwijderd.

Contacten anders dan contactpersoon (afdeling, afleveradres)

Naast persoon bij organisatie heeft een organisatie ook andere contactgegevens zoals afdelingen en afleveradressen. Voor afdelingen geldt dat als de combinatie van organisatie en extra adressering niet gelijk is dat het dan overgenomen wordt. Bij afleveradres geldt dat een afleveradres wordt overgenomen als het adres (1 van de velden van een adres) nog niet voorkomt.

Typen organisaties

Een type van een bron wordt alleen overgenomen als het type bij het doel niet voorkomt.

Indien ze bij beide voorkomen wordt de hele samenvoegactie geannuleerd.

Dossieritems

Dossieritems worden overgenomen van de bronorganisatie naar de doelorganisatie, als ze daar nog niet voorkomen.

Verbanden

 

Indien bron en doel hetzelfde verband (combinatie van bron,doel en type) hebben wordt het verband niet overgenomen. Dus als er een verband is tussen de bron en het doel maar deze is andersom, dan wordt het verband gewoon overgenomen. De omgekeerde verbanden worden bijgewerkt.

Process

Organisatie

Work area

CRM