thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Titel/aanhef

In de brieven en e-mailberichten gebruik je een combinatie van titel en aanhef om de geadresseerden aan te spreken.

Inhoud

Beschrijving

Er zijn verschillende typen aanhef. De meest gebruikelijke zijn Geachte heer en Geachte mevrouw gevolgd door de naam. Je kunt dit in Profit instellen.

 • In de omgevingseigenschappen stel je in welke aanhef je standaard wilt gebruiken voor organisaties, personen en bij onbekend geslacht. Aanhef voor persoon staat standaard op ALG (Algemeen). Deze combinatie is bedoeld voor geadresseerde personen van wie geen specifieke titel bekend is. In de brief zie je dan T.a.v. de heer van Sloten en Geachte heer van Sloten.

 • Je kunt bij iedere persoon een specifieke Titel/aanhef-combinatie selecteren in plaats van de algemene aanhef, bijvoorbeeld Doctor of Ingenieur (ir.). Als je de titel registreert, wordt deze opgenomen in de T.a.v.-regel en in de aanhef van een brief.

Twee van de standaard meegeleverde aanhef-combinaties zijn speciaal voor organisaties. Normaal gebruik je in een brief de velden Naam organisatie en Contactpersoon. Er zijn echter ook organisaties waarvan geen contactpersoon bekend is. Voor deze organisaties gebruik je Aanhef bedrijf of Diversen. Als je Diversen selecteert wordt de T.a.v.-regel leeg gelaten en verschijnt in plaats van de aanhef de term L.S. Als je Aanhef Bedrijf selecteert verschijnt bij de aanhef Geachte heer, Geachte mevrouw. In de t.a.v.-regel verschijnt de tekst Afdeling.

Titel/aanhef instellen op omgevingsniveau

In de eigenschappen van de omgeving stel je in hoe je organisaties en personen standaard aan wilt spreken in de correspondentie. Zodra je een organisatie of persoon toevoegt, wordt deze instelling voorgesteld maar je kunt van deze standaardinstelling afwijken.

Aanhef instellen op omgevingsniveau:

 1. Ga naar: Algemeen / Omgeving / Beheer / Eigenschappen.
 2. Ga naar het tabblad: Aanhef.
 3. Selecteer een aanhef in elk veld..

 4. Klik op: OK.
 5. Je moet de omgeving opnieuw openen.
Titel/aanhef-combinatie toevoegen

Je beschikt standaard over een aantal Titel/aanhef-combinaties, twee voor organisaties, de overige voor personen. Je kunt zelf nieuwe combinaties toevoegen.

Bij het toevoegen en onderhouden van organisaties, personen en contactpersonen selecteer je de titel/aanhef-combinatie. Deze titel gebruikt Profit bijvoorbeeld bij het genereren van brieven.

Je kunt titels raadplegen en toevoegen via CRM / Organisatie/persoon / Titel.

Je kunt ook een titel vullen voor onbekend/overig. Deze velden worden leeg uitgeleverd, vul hier zo snel mogelijk de juiste waarde in.

Crm_Titel/aanhef Nieuw in Profit 15

Titel/aanhef instellen bij organisatie of persoon

Bij een organisatie stel je de Titel/aanhef in die Profit gebruikt bij het genereren van brieven.

Bij een persoon heb je twee titelvelden: Titel/aanhef en Tweede titel. Beide velden verwijzen naar de Titel-tabel. Onderstaande procedure beschrijft het instellen van Titel/aanhef bij een persoon, voor een organisatie werkt dit hetzelfde.

Titel/aanhef instellen bij persoon:

 1. Ga naar: CRM / Organisatie/persoon / Organisatie/persoon.
 2. Open de eigenschappen van de persoon.
 3. Ga naar het tabblad: Persoon.
 4. Selecteer een waarde bij Titel/aanhef.
 5. Klik op: OK.
Aanhef voor afdelingen

Je kunt Afdelingen een aanhef instellen. Deze kan je bijvoorbeeld gebruiken bij digitaal factureren en aanmanen.

Profit gebruikt bij afdelingen het veld Voorvoegsel t.a.v. tekst uit de eigenschappen van de titel (CRM / Organisatie/persoon / Titel).

Aanhef voor afdeling instellen:

 1. Ga naar: Algemeen / Omgeving / Beheer / Eigenschappen.
 2. Ga naar het tabblad: Aanhef.
 3. Selecteer een waarde bij Aanhef bij afdeling.

  Deze aanhef geldt voor alle afdelingen, je kunt niet afwijken per afdeling.

 4. Klik op: OK.
 5. Je moet de omgeving opnieuw openen.
Zie ook

Process

Organisatie Persoon

Work area

CRM