Filtervariabelen (filtertags)

Je kunt filteren op variabelen (of filtertags) in plaats van vaste waarden. Dit is met name zinvol in filters die je opslaat.

Inhoud

Filtervariabelen toepassen

Je plaatst de variabele tussen blokhaken in het filterveld. Eén van de meest gebruikte variabelen is [Vandaag], deze filtert op de datum van vandaag.

Je kunt filteren in het snelfilter of in het filtervenster:

 • Snelfilter

 • Geavanceerd filter

Wil je filteren op een tekst die begint met een blokhaak [, dan mag je de filtertekst niet afsluiten met een blokhaak ]. Hierdoor wordt de tekst niet als een variabele gezien, maar als normale tekst. Bijvoorbeeld:

[pro

Hierbij wordt de tekst niet als tag gezien maar als gewone tekst.

Filtervariabelen in het Nederlands

Alle filtervariabelen staan in de onderstaande tabel. De meeste variabelen filteren op jaar, dag of datum en kunnen alleen in datumvelden of datum/tijd-velden gebruikt worden.

Let op:

Houd er rekening mee dat een filtervariabele alleen werkt in een veld dat geschikt is voor het type variabele. Als je een filter toepast in bijvoorbeeld een GetConnector of signaal, test dan of het resultaat klopt.

Tag

Omschrijving

Datumtags:

 

[Week]

Huidige week. (Niet beschikbaar in het boekingsprogramma of in het Eigenschappenscherm.)

[Jaar]

Huidige jaar. (Niet beschikbaar in het boekingsprogramma of in het Eigenschappenscherm.)

[Maand]

Huidige maand (nummer). (Niet beschikbaar in het boekingsprogramma of in het Eigenschappenscherm.)

[Vandaag]

Huidige datum (systeemdatum).

Je gebruikt dit filter in datumvelden. In datum-/tijdvelden moet je anders filteren, zie onder de tabel.

[Morgen]

Huidige datum + 1 dag (systeemdatum + 1)

[Overmorgen]

Huidige datum + 2 dagen (systeemdatum + 2)

[Gisteren]

Huidige datum - 1 dag (systeemdatum - 1)

[Eergisteren]

Huidige datum - 2 dagen (systeemdatum - 2)

[Begin van de week]

Eerste dag van de huidige week

[Begin van week +1 week]..[Eind van week + 1 week]

Gehele volgende week

[Begin van week - 1 week]..[Eind van week - 1 week]

De gehele vorige week

[Eind van de week]

Laatste dag van de huidige week

[Begin van de maand]

Eerste dag van de huidige maand

[Eind van de maand]

Laatste dag van de huidige maand

[Begin van het jaar]

Eerste dag van het huidige jaar

[Eind van het jaar]

Laatste dag van het huidige jaar

[Begin van de maand - 1 maand]..[begin van de maand - 1 dag]

Gehele vorige maand.

[Begin van maand + 1 maand]..[Begin van maand + 2 maanden - 1 dag]

Gehele volgende maand.

Let op: Het lijkt logisch om het volgende filter te gebruiken:

[Begin van maand + 1 maand]..[Einde van maand + 1 maand]

Dit levert meestal niet het goede resultaat op, omdat niet elke maand hetzelfde aantal dagen heeft.

[Maand - 1 maand]

Als in een veld een maandnummer getoond wordt, kun je met deze variabele de vorige maand opvragen.

[Nu]

Huidige datum én de huidige tijd (systeemdatum én systeemtijd)

[Tijd]

Huidige tijd (systeemtijd)

[Jaar-week -1 week]

Weeknummer geteld in weken vanaf de huidige week. Dus het huidige jaartal en huidige weeknummer minus of plus een x aantal weken.

Voorbeeld:

Huidige jaar en week: 2022 - 01. Verminder je deze met 1, dan krijg je week 2021 - 52. Met jaren van 53 weken wordt rekening gehouden.

Gebruikerstag:

 

[Gebruiker]

Ingelogde gebruiker.

[Medewerker]

Medewerker die gekoppeld is aan de ingelogde gebruiker.

Heb je een Flex-omgeving? Dan moet je een andere tag gebruiken.

[Werkgever]

Werkgever die gekoppeld is aan de ingelogde medewerker (gekoppeld aan de ingelogde gebruiker).

[OE]

Afdeling van de ingelogde gebruiker. De gebruiker moet gekoppeld zijn aan een medewerker, want de afdeling wordt bij de medewerker vastgelegd. Als je de functionaliteit Meerdere dienstverbanden gebruikt, filtert Profit alleen op de afdeling van het hoofddienstverband.

Als je de activering Medewerkerautorisatie op basis van formatieverdeling hebt ingeschakeld, worden bij de criteria =, != en 'bevat', alle afdelingen waar de medewerker voorkomt bij het filter betrokken.

Overige tags:

 

[Administratie]

Door een vrij veld aan te maken van het type Numeriek en dit veld met deze tag te filteren en op te nemen in een eigen weergave, worden bij het boeken alleen de gegevens getoond van de actieve administratie.

Als een filtertag meerdere waarden oplevert, zal Profit de eerste waarde toepassen als dit nodig is voor bijvoorbeeld een voorkeurwaarde. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij de filtertag [OE].

Het type variabele moet overeenstemmen met het type veld. De variabelen [jaar] en [week] bijvoorbeeld, leveren altijd een nummer op. Deze kun je niet gebruiken in een datumveld. Mocht je dit toch doen, dan zal Profit een melding geven en moet je een ander filter toepassen.

Aanvullende variabelen

De datumtags kun je gebruiken in combinatie met aanvullende variabelen, zodat je andere data en tijdstippen kunt laten bepalen. De aanvullende variabelen zijn:

 • Dag / Dagen
 • Week / Weken
 • Maand / Maanden
 • Jaar / Jaren
 • Uur / Uren
 • Minuut / Minuten

  Let op:

  Bij een Engelse basistaal gebruik je Engelse tags. Bij een Franse basistaal gebruik je Franse tags. De basistaal staat in de licentie.

  Als je zelf als taal Engels of Frans hebt ingesteld, terwijl de basistaal Nederlands is, dan gebruik je de Nederlandse tags.

Filteren op datum in datum-/tijdvelden

De tag [Vandaag] filtert op de datum van vandaag, tijdstip 00:00. In datumvelden is het tijdstip niet relevant en zal het filter alle records van vandaag opleveren.

In datum/tijd-velden is het tijdstip wel relevant. Datum/tijd-velden kom je onder andere in dossieritems. Als je een datum/tijd-veld bijvoorbeeld filtert op [vandaag], past Profit een filter toe op de datum van vandaag, tijdstip 00:00.

In het snelfilter los je dit op met de expressie [vandaag]..[morgen]:

Filtervariabelen in het Engels

Je kunt filteren op variabelen (tags) in plaats van vaste waarden. Dit is met name zinvol in filters die je opslaat. Met onderstaande filters kun je filteren als je werkt met de bovenstaande taal als basistaal van Profit. De basistaal wordt bepaald door de licentie.

Alle filtervariabelen staan in de onderstaande tabel. De meeste variabelen filteren op jaar, dag of datum en kunnen alleen in datumvelden of datum/tijd-velden gebruikt worden.

Let op:

Houd er rekening mee dat een filtervariabele alleen werkt in een veld dat geschikt is voor het type variabele. Als je een filter toepast in bijvoorbeeld een GetConnector of signaal, test dan of het resultaat klopt.

De Nederlandse tags zullen in de Engelse basistaal niet werken.

Tag

Omschrijving

Datumtags:

 

[Week]

Huidige week. (Niet beschikbaar in het boekingsprogramma of in het Eigenschappenscherm.)

[Month]

Huidige maand (nummer). (Niet beschikbaar in het boekingsprogramma of in het Eigenschappenscherm.)

[Year]

Huidige jaar. (Niet beschikbaar in het boekingsprogramma of in het Eigenschappenscherm.)

[Today]

Huidige datum (systeemdatum).

Zie de aandachtspunten onder de tabel.

[Tomorrow]

Huidige datum + 1 dag (systeemdatum + 1)

[Day after tomorrow]

Huidige datum + 2 dagen (systeemdatum + 2)

[Yesterday]

Huidige datum - 1 dag (systeemdatum - 1)

[Day before yesterday]

Huidige datum - 2 dagen (systeemdatum - 2)

[Start of the week]

Eerste dag van de huidige week

[End of the week]

Laatste dag van de huidige week

[Start of the month]

Eerste dag van de huidige maand

[End of the month]

Laatste dag van de huidige maand

[Start of the year]

Eerste dag van het huidige jaar

[End of the year]

Laatste dag van het huidige jaar

[Month - 1 month]

Als in een veld een maandnummer getoond wordt, kun je met deze variabele de vorige maand opvragen.

[Now]

Huidige datum én de huidige tijd (systeemdatum én systeemtijd)

[Time]

Huidige tijd (systeemtijd)

Gebruiker:

 

[Employer]

Werkgever die gekoppeld is aan de ingelogde medewerker (gekoppeld aan de ingelogde gebruiker).

[User]

Ingelogde gebruiker.

Medewerker

 

[Employee]

 

Je kunt de datumtags gebruiken in combinatie met aanvullende variabelen, zodat Profit andere data en tijdstippen kunt laten bepalen. De aanvullende variabelen zijn:

 • [Day], [Days] = Dag/Dagen
 • [Week], [Weeks] = Week/Weken
 • [Month], [Months] = Maand/Maanden
 • [Year], [Years] = Jaar/Jaren
 • [Hours] = Uur/Uren
 • [Minute] = Minuut/Minuten
 • [Second] = Sec/Seconde/Seconden

Filtervariabelen in het Frans

Je kunt filteren op variabelen (tags) in plaats van vaste waarden. Dit is met name zinvol in filters die je opslaat. Met onderstaande filters kun je filteren als je werkt met de bovenstaande taal als basistaal van Profit. De basistaal wordt bepaald door de licentie.

Alle filtervariabelen staan in de onderstaande tabel. De meeste variabelen filteren op jaar, dag of datum en kunnen alleen in datumvelden of datum/tijd-velden gebruikt worden.

Let op:

Houd er rekening mee dat een filtervariabele alleen werkt in een veld dat geschikt is voor het type variabele. Als je een filter toepast in bijvoorbeeld een GetConnector of signaal, test dan of het resultaat klopt.

De Nederlandse tags zullen in de Franse basistaal niet werken.

Tag

Omschrijving

Datumtags:

 

[Semaine]

Huidige week. (Niet beschikbaar in het boekingsprogramma of in het Eigenschappenscherm.)

[Mois]

Huidige maand (nummer). (Niet beschikbaar in het boekingsprogramma of in het Eigenschappenscherm.)

[Année]

Huidige jaar. (Niet beschikbaar in het boekingsprogramma of in het Eigenschappenscherm.)

[Aujourd'hui]

Huidige datum (systeemdatum).

[Demain]

Huidige datum + 1 dag (systeemdatum + 1)

[Après-demain]

Huidige datum + 2 dagen (systeemdatum + 2)

[Hier]

Huidige datum - 1 dag (systeemdatum - 1)

[Avant-hier]

Huidige datum - 2 dagen (systeemdatum - 2)

[Début de la semaine]

Eerste dag van de huidige week

[Fin de la semaine]

Laatste dag van de huidige week

[Début du mois]

Eerste dag van de huidige maand

[Fin du mois]

Laatste dag van de huidige maand

[Mois - 1 Mois]

Als in een veld een maandnummer getoond wordt, kun je met deze variabele de vorige maand opvragen.

[Maintenant]

Huidige datum én de huidige tijd (systeemdatum én systeemtijd)

[Début de l'année]

Eerste dag van het huidige jaar

[Fin de l'année]

Laatste dag van het huidige jaar

[Heure]

Huidige tijd (systeemtijd)

Gebruiker:

 

[Utilisateur]

Ingelogde gebruiker.

Medewerker:

 

[Employeur]

Werkgever die gekoppeld is aan de ingelogde medewerker (gekoppeld aan de ingelogde gebruiker).

[Employé]

 

Je kunt de datumtags gebruiken in combinatie met aanvullende variabelen, zodat Profit andere data en tijdstippen kunt laten bepalen. De aanvullende variabelen zijn:

 • [Jour], [Jours] = Dag/Dagen
 • [Semaine], [Semaines] = Week/Weken
 • [Mois], [Mois] = Maand/Maanden
 • [Année], [Années] = Jaar/Jaren
 • [Heures] = Uur/Uren
 • [Minute] = Minuut/Minuten
 • [Seconde] = Sec/Seconde/Seconden