thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
Instellingen afletteren bepalen

Met de instellingen bepaal je of Profit verschillen bij het afletteren verschillen automatisch moet afboeken.

Administratie instellingen afletteren bepalen:

 1. Ga naar: Financieel / Beheer / Instellingen administratie.
 2. Ga naar het tabblad: Boeken overig.
 3. Selecteer het dagboek voor het afletteren van facturen.

  In het veld Dagboek factuuraflettering selecteer je het memoriaal waarin Profit de gegenereerde journaalposten plaatst.

 4. Ga naar het tabblad: Betalingsverschillen.

  Fin_Instellingen afletteren bepalen (10)

 5. Selecteer bij Rek. verlies betalingsverschil de grootboekrekening waarop je de journaalposten met de negatieve betalingsverschillen wilt boeken.
 6. Selecteer bij Rek. winst betalingsverschil de grootboekrekening waarop je de journaalposten met positieve betalingsverschillen wilt boeken.
 7. Vul het percentage en bedrag in dat je maximaal accepteert als betalingsverschil, bijvoorbeeld 1,0%.

  Het percentage is optioneel, het bedrag is verplicht. Als je een combinatie invult, dan wordt eerst het maximum betalingsverschil berekend op basis van het percentage. Als het maximum bedrag niet wordt overschreden, dan wordt het betalingsverschil afgeboekt.

 8. Vul een verbijzonderingscode in als je één van de grootboekrekeningen voor betalingsverschillen verbijzondert. Indien geen verbijzondering op de grootboekrekening plaatsvindt zijn de velden grijs.
 9. Ga naar het tabblad: Verschil bij kruisposten.
 10. Selecteer dagboek en grootboekrekening voor het journaliseren van verschillen.

  Profit zal verschillen alleen afboeken als je zowel een percentage als een maximaal verschil vastlegt.

 11. Selecteer eventueel kostenplaats en voor de verbijzondering van de verschilboekingen.

  Verbijzondering zal alleen plaatsvinden als de grootboekrekening is ingericht voor verbijzondering.

 12. Klik op: OK.

Direct naar

 1. Afletteren inrichten
 2. Afletteren autoriseren
 3. Variabel memoriaal toevoegen
 4. Grootboekrekening Verschillen bij afletteren toevoegen
 5. Administratie-instellingen
 6. Boekingslay-out inrichten
 7. Grootboek inrichten
 8. Instellingen bij aanbetaling

Process

Dagboek Boekingslay-out

Work area

Financieel