Afletteren inrichten

Je richt dit onderdeel in als je mutaties op grootboekrekeningen én openstaande posten en betalingen tegen elkaar wilt afletteren.

In Financieel bestaat twee mogelijkheden van afletteren:

  • Afletteren grootboekrekeningen (kruisposten, tussenrekening)
  • Afletteren openstaande posten debiteuren / crediteuren

In dit onderdeel richt je beide processen voor het afletteren in.

Werkwijze
Zie ook