Kruisposten

Bij een opname vanaf een bankrekeningnummer of een kasstorting op een bankrekeningnummer kun je een tussenrekening (bijvoorbeeld Kruisposten) gebruiken bij het boeken. Op deze rekening 'parkeer' je bijvoorbeeld bedragen die onderweg zijn van kas naar bank of omgekeerd. Als je alle overboekingen in Profit hebt toegevoegd, moet de tussenrekening glad lopen (saldo is nul).

Je kunt het inzicht op de tussenrekening vergroten, door mutaties die bij elkaar horen, tegen elkaar af te letteren. Mutaties die zijn afgeletterd, verdwijnen uit de weergave Af te letteren financiële mutaties. De mutaties die overblijven zijn nog onderweg (of ze zijn verkeerd vastgelegd) en verklaren daarmee het saldo van de tussenrekening.

Inhoud

Video

Beschrijving

Bij overboekingen tussen kas en bank of bank en bank wordt vaak een tussenrekening gebruikt, omdat bedragen enkele dagen onderweg kunnen zijn. In deze situatie voer je twee mutaties in Profit in, waarbij je gebruik maakt van een tussenrekening. Je kunt gebruikt bijvoorbeeld Kruisposten als tussenrekening.

Kasopname of kasstorting

Bij een kasopname vanaf een bankrekeningnummer boek je de volgende journaalpost in het kasboek:

Rekening

Debet

Credit

Kas

opgenomen bedrag

 

Aan Kruisposten

 

opgenomen bedrag

Bij ontvangst van het bankafschrift boek je de volgende journaalpost in het bankboek:

Rekening

Debet

Credit

Kruisposten

opgenomen bedrag

 

Aan Bank

 

opgenomen bedrag

Bij een kasstorting op een bankrekeningnummer zijn de journaalposten tegengesteld aan de bovenstaande journaalposten.

Het is niet mogelijk rechtstreeks op grootboekrekeningen te boeken die aan een dagboek zijn gekoppeld. Dat voorkomt ook vreemde boekingen als 'kas aan bank' en daarna 'bank aan kas'. Zoals je ziet wordt door de tweede boeking de eerste boeking teniet gedaan.

Je parkeert het bedrag dat 'onderweg' is als het ware op de tussenrekening. Als deze tussenrekening een groot aantal mutaties bevat, kun je deze afletteren om het overzicht te vergroten. Afletteren houdt in, dat je debet- en creditposten tegen elkaar wegstreept. Bedragen die overblijven zijn nog onderweg. Als je bepaalde bedragen niet kunt verklaren, moet je controleren of deze correct geboekt zijn. De oorzaak kan bijvoorbeeld een verkeerd ingevuld bedrag in een journaalpost zijn.

Betaling van bank naar bank

Wat voor kas en bank geldt, geldt ook voor bank en bank. Bij de betaling van het bankrekeningnummer aan een spaarrekening boek je de volgende journaalpost in het bankboek van het bankrekeningnummer:

Rekening

Debet

Credit

Kruisposten

overgemaakt spaargeld

 

Aan Gewone rekening bank

 

overgemaakt spaargeld

Bij ontvangst van het bankafschrift van de spaarrekening boek je de volgende journaalpost in het bankboek van de spaarrekening:

Rekening

Debet

Credit

Spaarrekening bank

ontvangen spaargeld

 

Aan Kruisposten

 

ontvangen spaargeld

Let op: 

Soms worden bankrekeningnummers niet gekoppeld aan een dagboek, bijvoorbeeld een depositorekening. In dit geval kun je het gebruik van de grootboekrekening Kruisposten overslaan omdat je rechtstreeks op de grootboekrekening Deposito boekt. Indien je later alsnog besluit de grootboekrekening Deposito te koppelen aan een dagboek, dan is voorzichtigheid geboden. Het saldo van de grootboekrekening Deposito zal € 0,00 moeten zijn op het moment van koppelen voor een correcte verwerking in je administratie.

Verschilbedragen journaliseren bij afletteren kruisposten

Bij kasstortingen kunnen verschillen ontstaan, bijvoorbeeld omdat de hoeveelheid kasgeld verkeerd geteld is. Hierbij bestaan twee mogelijkheden:

  • Je boekt kleine verschillen automatisch weg

    Profit kan kleine verschillen automatisch journaliseren tijdens het afletteren, als je dit in de instellingen hebt opgegeven.

  • Je boekt kleine verschillen niet weg

    Als je in de instellingen geen grenspercentage en -bedrag hebt opgegeven, kun je kruisposten met ongelijke bedragen niet afletteren.

Profit zal kleine verschillen alleen afboeken, als deze onder de bovengrens blijven die je in de instellingen hebt opgegeven. Deze bovengrens bestaat uit een percentage en een maximumbedrag. Profit gaat uit van het percentage, tenzij de bovengrens wordt overschreden. Is dat het geval, dan wordt de bovengrens gebruikt.

Voorbeeld: 1

De grens is 0,5% met een maximum van € 5,00.

Je hebt een kasstorting gedaan van € 600,00. Volgens het bankafschrift is er echter maar € 599,00 ontvangen.

Tijdens het boeken van het bankafschrift letter je de tussenrekening Kruisposten direct af. Het maximale verschil is 0,5% van € 600,00 = € 3,00 Aangezien dit onder de absolute grens van € 5,00 valt, gaat Profit uit van een grens van € 3,00.

Profit zal het verschil van € 1 ,00 automatisch afboeken. Hieronder zie je alle journaalposten:

Rekening

Debet

Credit

Kruisposten

€ 600,00

 

Aan Kas

 

€ 600,00

Bank

€ 599,00

 

Aan Kruisposten

 

€ 599,00

Betalingsverschillen

€ 1,00

 

Aan Kruisposten

 

€ 1,00

 Voorbeeld: 2

De grens is 0,5% met een maximum van € 5,00.

Je hebt een kasstorting gedaan van € 2.000,00. Volgens het bankafschrift is er echter maar € 1.994,00 ontvangen.

Tijdens het boeken van het bankafschrift letter je de tussenrekening Kruisposten direct af. Het maximale verschil is € 5,00  (0,5% van € 2.000,00 = € 10,00, maar dit ligt boven de absolute grens van € 5,00).

Profit zal het verschil van € 6,00 niet automatisch afboeken.

Afletterreferentie

Je kunt het veld Afletterreferentie gebruiken om af te letteren. Bij het afletter-proces kijkt Profit als eerste of het veld Afletterreferentie is ingevuld. Als deze is gevuld, krijgt deze prioriteit bij het automatisch afletteren: Profit zal posten sneller met elkaar matchen als deze dezelfde afletterreferentie hebben.

De aflettering vindt alleen plaats als het saldo van de journaalposten met dezelfde afletterreferentie nul is of binnen de gestelde grenzen van het toegestane betalingsverschil van de administratie-instellingen.

Het veld Afletterreferentie (Mref) is ook beschikbaar bij de import van de financiële mutaties. Ook bij de UpdateConnector FiEntries is dit veld beschikbaar.

Voorbereiding

Werkwijze