Rapportagecockpit België inrichten

Je kunt de Belgische balans, verlies- en winstrekening en het overzicht kengetallen raadplegen via de rapportagecockpit. De indeling van de rapporten wordt bepaald door de rapportagestructuur. In de rapportagestructuur koppel je grootboekrekeningen aan rapportagecodes. De rapportagecodes worden met Profit meegeleverd, maar je kunt ook zelf nieuwe rapportagecodes toevoegen.

De inrichting geldt voor de hele omgeving, maar je raadpleegt de cijfers per administratie.

Let op: 

Je beschikt alleen over deze functionaliteit als je een Profit-licentie voor België hebt. Aan de hand van de licentie activeert Profit de Nederlandse of Belgische rapportagecodes. Als je de Belgische functionaliteit hebt geactiveerd, dan activeer je hiermee automatisch de Belgische rapportage(codes). De Nederlandse rapportage(codes) zijn dan niet beschikbaar.

Inhoud

Beschrijving

De rapportagestructuur bepaalt de indeling van de balans en de winst- en verliesrekening. Deze stukken zijn doorgaans ingedeeld in hoofdgroepen (zoals Vaste activa) en subgroepen (zoals Immateriële vaste activa en Materiële vaste activa). Daarnaast heeft Profit nog een derde niveau voor een meer gedetailleerde indeling.

Rapportagecodes hebben een vaste opbouw in het formaat ABBCCDD:

 • A:  Soort (Activa, Passiva, Resultaat, Tekst)
 • BB:  Hoofdgroep
 • CC:  Subgroep
 • DD: Code

Je kunt nog een tweede subgroep gebruiken, Subgroep 2, hierdoor is een extra niveau van detail mogelijk in de rapportages.

Het veld Soort bepaalt of de rapportagecode op de balans of winst- en verliesrekening terechtkomt. Vervolgens toont Profit de rapportagecodes in alfabetische volgorde op het betreffende rapport.

Voorbeeld:

De rapportagecodes van vaste activa zijn als volgt opgebouwd:

 • A01: Vaste activa
 • A0102: Materiële vaste activa
 • A010204: Andere vaste bedrijfsmiddelen

  Alleen aan de rapportagecode A010204: Andere vaste bedrijfsmiddelen zijn grootboekrekeningen gekoppeld, de bovenliggende rapportagecodes geven alleen een indeling aan.

  Bij de codes wordt de volgende indeling toegepast:

 • Soort = A (Activa)
 • Hoofdgroep 01 = Vaste activa
 • Subgroep 02 = Materiële vaste activa
 • Code = 01.

Let op:

Je plaatst de grootboekrekeningen in een structuur voor het afdrukken van rapporten met de balans en de winst- en verliesrekening en toelichtingen op deze rapporten.

Sommige grootboekrekeningen kunnen zowel aan de debet- als aan de creditzijde van het rapport voorkomen (bijvoorbeeld de grootboekrekening Bank omdat deze debet en/of credit kan zijn). Je vult in dit geval 2e rapportagecode in bij de rapportagecode zodat een bedrag kan wisselen van activa naar passiva en vice versa.

Werkwijze
Zie ook