thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Verslagleggingtraject met consolidatie

Met het consolideren van meerdere financiële projecten, kun je meerdere boekhoudingen op saldo-niveau samenvoegen. Hierdoor voer je met één geconsolideerd financieel project de verschillende rapportage activiteiten uit.

Inhoud

Beschrijving

Je kunt op basis van één (geconsolideerd) financieel project de kolommenbalans uitwerken, een verslagleggingsoverzicht of een rapport genereren.

Het proces van de consolidatie ziet er schematisch als volgt uit:

Een financieel project is de basis van alle onderdelen binnen de verslaglegging. In een financieel project wordt de saldibalans en overige informatie verzameld, nodig voor uitwerken kolommenbalans, verslaglegging en consolidatie. Voor ieder verslagleggingsmoment voeg je een financieel project toe. Financiële projecten bewaar je en kun je later als vergelijking gebruiken.

Financiële projecten maak je in de omgeving waarover gerapporteerd gaat worden, maar het is ook mogelijk een financieel project op basis van een andere omgeving aan te maken. De praktische toepassing hiervan zal vooral plaatsvinden op het accountants-/administratiekantoor waarbij in de omgeving van de accountant de relaties vastliggen en alle rapportagemodellen eenmaal zijn vastgelegd. Door de financiële projecten van de relaties in deze omgeving aan te maken, kun je gebruik maken van de centraal opgeslagen modellen en de gemaakte rapporten kunnen worden toegevoegd aan het dossier van de relatie.

Als je rapporteert op basis van meerdere financiële projecten, dan voeg je consolidatieproject toe. Dit is een 'leeg' financieel project zonder saldibalans (dus zonder cijfers). Vervolgens voeg je een consolidatiestructuur toe waarin je aangeeft welke financiële projecten geconsolideerd moeten worden. Je koppelt deze financiële projecten aan het consolidatieproject. Daarna kun je het consolidatie project consolideren. Hierdoor voegt Profit de saldibalansen van alle gekoppelde financiële projecten samen in het 'lege' financiële project. Vanuit dit geconsolideerde project kun je vervolgens de kolommenbalans uitwerken en verslagleggingsoverzichten genereren.

Vanuit een geconsolideerd financieel project heb je diverse mogelijkheden voor de rapportage:

 • Alleen Uitwerken kolommenbalans
 • Alleen Verslaglegging
 • Eerst Uitwerken kolommenbalans en vervolgens Verslaglegging

Consolidatie project

Voor het consolideren van verschillende financiële projecten, voeg je een Consolidatie project toe. Een consolidatie project is een financieel project zonder Saldibalans (een financieel project zonder cijfers).

Je voegt een consolidatie project toe zoals je ieder financieel project waarbij consolidatie van toepassing is toevoegt. Als je het consolidatie project toevoegt, bepaal je dat het gaat om een financieel project waarbij consolidatie van toepassing is.

Vervolgens koppel je in de consolidatiestructuur de financiële projecten aan het consolidatie project. Hierdoor voeg je tijdens het consolideren de saldibalansen van de gekoppelde financiële projecten samen in het consolidatie project.

In de consolidatiestructuur bepaal je welke financiële projecten je consolideert in een consolidatieproject. Je kunt een structuur opgeven, direct na het toevoegen van een financieel project. Je kunt achteraf de consolidatiestructuur toevoegen, als je bijvoorbeeld nog niet alle financiële projecten hebt toegevoegd.

Consolidatiestructuur voor een consolidatieproject toevoegen:

 1. Ga naar: Financieel / Verslaglegging / Verslagleggingscockpit.
 2. Selecteer het consolidatie project.
 3. Klik op de actie: Consolidatiestructuur.

  Je ziet aan de rechterkant het geselecteerde Consolidatie project en aan de linkerkant alle beschikbare financiële projecten.

 4. Sleep de financiële projecten van rechts naar links.

  Hierdoor koppel je de financiële projecten aan het consolidatie project. Door het koppelen van de financiële projecten, consolideer je deze mee in het consolidatie project.

  Je kunt een gekoppeld financieel project ontkoppelen door het project in het linkerdeel van het venster te selecteren en vervolgens op de DEL(ETE) toets te drukken.

Nadat je alle te consolideren financiële projecten hebt gekoppeld aan het Consolidatie project, kun je het consolideren starten.

Consolideren

Bij een geconsolideerd project voeg je de saldibalansen van de financiële projecten, die je koppelt aan het consolidatie project, samen tot één saldibalans. Als je de consolidatie uitgevoerd hebt, kun je met het geconsolideerde project vervolgens alle rapportage activiteiten uitvoeren, zoals Uitwerken kolommenbalans en Verslaglegging. Dit werkt op dezelfde manier als met een niet geconsolideerd financieel project.

Consolideren:

 1. Ga naar: Financieel / Verslaglegging / Verslagleggingscockpit.
 2. Selecteer een project.
 3. Klik op de actie: Consolidatie.

  Je voegt de cijfers van twee of meer financiële projecten op saldoniveau samen. Hierdoor ontstaat één geconsolideerd project. Op het nieuwe geconsolideerde project kun je vervolgens de kolommenbalans uitwerken en/of verslaglegging genereren.

Direct naar

 1. Verslaglegging
 2. Verslaglegging inrichten
 3. Verslagleggingstraject zonder consolidatie
 4. Verslagleggingstraject met consolidatie
 5. XML Auditfile conversietabel inrichten

Process

Rapport Rapportage Verslaglegging

Work area

Financieel