thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Feestdagenverlof inrichten

Voor medewerkers die onder de cao Ziekenhuizen of VVT vallen en ook werken op feestdagen kan Profit extra verlof toekennen op basis van feestdagen. Bij deze medewerkers moet je twee verlofsoorten toevoegen: één voor het normale verlof (basisverloftype Verlof) en één voor het feestdagenverlof.

Sluitingsperioden

Dit helpartikel heeft alleen betrekking op medewerkers die onder de cao Ziekenhuizen of VVT vallen. Voor medewerkers die hier niet onder vallen, is het mogelijk om sluitingsperioden in te richten. Als het bedrijf voor meerdere aaneengesloten dagen gesloten is, dan leg je hiervoor een sluitingsperiode vast. Een collectieve verlofboeking voor meerdere dagen. Voorbeelden van sluitingsperioden zijn de schoolvakanties en de bouwvak. Meer informatie hierover, vind je hier.

Inhoud

Beschrijving

Je koppelt voor het feestdagenverlof een aparte sluitingsdagentabel aan de verlofsoort van het feestdagenverlof. Bij een standaard werkweek van 36 uur zal Profit per jaar voor elke feestdag 7,2 uur extra verlof toekennen. Zie verder de verlofrechtberekening.

Verlofrecht bij in- of uitdiensttreding in de cao Ziekenhuizen of VVT

Profit berekent het verlofrecht naar rato bij in- en uitdiensttreding. In de cao Ziekenhuizen of VVT is ten aanzien van de verlofrechtberekening echter bepaald, dat de maand van indiensttreding als een volle maand moet worden beschouwd als de medewerker voor de 16e in dienst treedt. Hetzelfde geldt voor uitdiensttreding, als de medewerker na de 16e van de maand uit dienst treedt.

Je stelt dit in de verlofsoort in.

Let op: 

Dit geldt alleen voor medewerkers die aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De cao Ziekenhuizen of VVT is van toepassing.
 • De medewerker heeft een rooster van het type Uren per week.
 • De verlofperiode is groter dan of gelijk aan een maand.

Verlofsoort feestdagenverlof toevoegen

Je voegt een aparte verlofsoort toe voor feestdagenverlof. Na het toevoegen van deze verlofsoort zal Profit de verlofsaldi van deze verlofsoort herberekenen.

Verlofsoort feestdagenverlof toevoegen:

 1. Volg de algemene procedure voor het toevoegen van een verlofsoort, met de onderstaande uitzonderingen.
 2. Selecteer Feestdagenverlof in Verlofsoort.
 3. Selecteer Feestdagenverlof in Basisverloftype.
 4. Selecteer de Sluitingsdagentabel. Profit gebruikt deze om het aantal feestdagen tijdens het contract van de medewerker te bepalen.
 5. Klik op: Volgende.
 6. Klik op: Voltooien.
Verlofsoorten voor verlof aanpassen

Voer de onderstaande wijziging alleen door als Profit voor de verlofrechtbepaling de maand van indiensttreding als een volle maand moet beschouwen als de medewerker voor de 16e in dienst treedt. Hetzelfde geldt voor uitdiensttreding, als de medewerker na de 16e van de maand uit dienst treedt.

In de onderstaande procedure zie je hoe je de standaard verlofsooft hiervoor instelt.

Verlofsoorten voor verlof aanpassen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Ga naar het tabblad: Arbeidsvoorwaarde.
 3. Open de eigenschappen van de arbeidsvoorwaarde.
 4. Ga naar het tabblad: Verlof.
 5. Open de eigenschappen van de standaard verlofsoort.
 6. Selecteer Verlofrecht (opbouw) o.b.v. HRM-ziekenhuizen cao bij Methode.
 7. Klik op: Voltooien.

Process

Verlof

Work area

HRM