thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Lening van derde

Je kunt in Profit leningen registreren die aan de medewerker verstrekt worden door een derde, terwijl je de aflossingen op het loon inhoudt en aan de derde uitbetaalt. Deze methode wordt veel gebruikt op de Nederlandse Antillen en Aruba.

Inhoud

Beschrijving

Bij dit type lening gaat de medewerker een leningovereenkomst aan met een derde partij (de uitlener). De uitlener verstrekt de hoofdsom aan de medewerker en stelt een aflossingsplan vast, inclusief rente.

Je legt in Profit de volgende gegevens vast bij dit type lening:

 • Hoofdsom

  Totale terug te betalen bedrag, inclusief rente en kosten.

 • Aflossingsplan

  De periodieke termijnen  zoals deze door de uitlener overeenkomen zijn met de medewerker. In Profit gebruiken we de term 'aflossing', maar de termijnen zijn eigenlijk totaalbedragen, inclusief rente en kosten. Het is de verantwoordelijkheid van de uitlener om de termijnen te bepalen, je zorgt er alleen voor dat deze aan de uitlener betaald worden.

 • Bankrekeningnummer en betaalreferentie van de uitlener

  Je legt deze gegevens in Profit vast, zodat je de betalingen aan de uitlener in het betaalbestand kunt opnemen.

In deze beschrijving gaan we ervan uit, dat je de integratie met Profit Payroll gebruikt om de aflossingen te betalen aan de uitlener.

Zoals reeds vermeld zal Profit bij dit type lening geen renteberekening toepassen.

TWK-mutatie

Je kunt aflossingen in reeds geaccordeerde perioden niet meer wijzigen, omdat je betalingen niet kunt terugdraaien.  Als je een aflossingsbedrag wijzigt dat in een voorlopig verwerkte periode valt, zal Profit hiervoor TWK-mutatie initiëren. Je kunt ook geen aflossingen toevoegen in reeds geaccordeerde perioden.

Het wijzigen van de hoofdsom leidt niet tot TWK-mutatie. De hoofdsom wordt immers betaald door de uitlener en er vindt geen renteberekening plaats in Profit.

Lening van derde toevoegen

Je voegt een lening toe die is verstrekt door een derde, waarbij je de aflossingen inhoudt op het salaris en aan de derde uitbetaalt. Je legt het bankrekeningnummer en de betaalreferentie van de uitlener vast, zodat Profit de aflossingen in het betaalbestand kan plaatsen.

Als je een reeds vastgelegd bankrekeningnummer wijzigt, zal dit niet leiden tot TWK-mutaties op geaccordeerde perioden. Reeds verrichte betalingen kunnen namelijk niet ongedaan worden gemaakt.

Lening van derde toevoegen:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Lening.
 4. Klik op: Nieuw.
 5. Vul in Hoofdsom het volledige bedrag in dat aan de uitlener moet worden betaald.
 6. Vul Datum uitbetaling ter informatie in.
 7. Vink Hoofdsom uitbetalen in salarisverwerking niet aan. De hoofdsom wordt immers direct door de uitlener betaald aan de medewerker.
 8. Selecteer Aflossen via betaling aan derde bij Soort aflossing.
 9. Vink Aflossingsplan genereren aan.
 10. Vul de begin- en einddatum in. Profit bepaalt de periodieke aflossingen.
 11. Klik op: Volgende
 12. Klik op: Nieuw.
 13. Je kunt het bankrekeningnummer van de uitlener toevoegen. Doorloop de wizard en vul de naam en woonplaats van de uitlener in respectievelijk Afwijkende naam en Afwijkende woonplaats in.

  Als het bankrekeningnummer van de uitlener al bij een andere medewerker bekend is, voeg je dit toch opnieuw toe via de knop Nieuw. Profit meldt dat het bankrekeningnummer bekend is, maar je kunt het proces wel voltooien.

  Als de knop Nieuw niet beschikbaar is, autoriseer je deze voor het tabblad Bank.

 14. Vul Betalingskenmerk in met de gegevens die je van de uitlener gekregen hebt.
 15. Klik op: Volgende
 16. Vink Lening volledig aflossen bij uitdiensttreding aan, als je dit overeen bent gekomen met de uitlener. Zo niet, dan zorg je voor de overeengekomen aflossingen tot de medewerker uit dienst treedt.
 17. Vul de omschrijving van de aflossing in, deze verschijnt op de loonstrook van de medewerker.
 18. Klik op: Voltooien
 19. Controleer het aflossingsplan, dit moet de aflossingsbedragen bevatten die met de uitlener overeengekomen zijn.

Process

Lening

Work area

HRM