thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Waarom wordt de vakantietoeslag niet naar rato berekend bij uit dienst of einddatum contract?

Profit houdt geen rekening met de toekomstige uit dienst datum of einddatum contract. Hierdoor berekent Profit de vakantietoeslag niet naar rato bij een medewerker die halverwege het jaar uit dienst gaat en waarbij de opbouw van de vakantietoeslag loopt van periode 1 t/m 12.

Je kunt dit oplossen door op medewerkerniveau in de looncomponent 100.002.014 'Vakantietoeslag' de parameter 'Opbouw t/m periode' aan te passen naar de uit dienst periode, zodat Profit de vakantietoeslag berekent tot en met deze periode.

Voorbeeld:

Een medewerker gaat uit dienst per 31 oktober. De vakantietoeslag wordt in de cao berekend over periode 1 t/m 12.

Bij de berekening van de vakantietoeslag in mei, houdt Profit geen rekening met de toekomstige uit dienst datum van de medewerker. Hierdoor betaalt Profit de vakantietoeslag uit over 12 maanden en niet over 10 maanden. Als de medewerker uit dienst gaat, dan herberekent Profit de uitbetaalde vakantietoeslag en vindt een correctie plaats.

Als je bij het uitbetalen van de vakantietoeslag direct rekening wilt houden met de toekomstige datum uit dienst, dan voeg je looncomponent 100.002.014 'Vakantietoeslag' toe bij de medewerker. De parameter 'Opbouw t/m periode' wijzig je naar:

 • Begindatum: 1 januari
 • Einddatum: 31 oktober
 • Waarde: 10

  Bij het uitbetalen van de vakantietoeslag, berekent Profit hierdoor de vakantietoeslag over 10 maanden.

Mutatieniveau parameter wijzigen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Ga naar het tabblad: Looncomponent.
 3. Open de eigenschappen van de looncomponent 'Vakantietoeslag'.
 4. Ga naar het tabblad: Parameter.
 5. Open de eigenschappen van de parameter 'Opbouw t/m periode'.
 6. Vink Mutaties bij medewerker toestaan aan.
 7. Klik op: OK.

Opbouw periode wijzigen:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Looncomponent.
 4. Klik op: Nieuw.
 5. Selecteer de looncomponent 'Vakantietoeslag'.
 6. Klik op: Voltooien.
 7. Open de eigenschappen van de parameter 'Opbouw t/m periode'.
 8. Klik op: Nieuw.
 9. Vul de velden in.
 10. Klik op: Voltooien.

Medewerker blijft toch in dienst

Blijkt na het uitbetalen van de vakantietoeslag dat de medewerker toch in dienst blijft? Verwijder dan de parameter 'Opbouw t/m periode' die je bij de medewerker had toegevoegd. Als je de medewerker verwerkt in de Salarisverwerkingscockpit zal Profit de vakantietoeslag herrekenen en het restant uitbetalen in de lopende periode.

Process

Landelijke regelgeving

Work area

Payroll