thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Overzichten actualiseren

Als je een nieuwe pagina toevoegt zijn de overzichten en banners die naar deze nieuwe pagina verwijzen nog niet bijgewerkt. Bezoekers krijgen dan de speciale pagina Pagina niet gevonden te zien. Na het actualiseren en publiceren is de nieuwe pagina te benaderen vanuit het overzicht en /of banner.

Je actualiseert overzichten zodat nieuwe pagina's bijgewerkt worden op de webserver. Alleen de overzichten van paginasoorten van het type CMS of CMS + Data worden geactualiseerd omdat deze gepubliceerd worden.

Als je een nieuwsbericht toevoegt kun je dit op meerdere overzichten en banners tonen. Als je het nieuwsbericht publiceert wordt alleen de pagina van het nieuwsbericht zelf gepubliceerd maar de overzichten en banners niet. Om de overzichten en banners aan te vullen met nieuwe nieuwsberichten actualiseer je de overzichten. Je kunt deze functie handmatig starten maar ook automatisch via een batchbestand.

Schematisch ziet dit er als volgt uit:

2G_Overzichten actualiseren

Overzichten actualiseren via Profit:

 1. Open Profit.
 2. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Actualiseren / Overzichten actualiseren.

  Het actualiseren van overzichten duurt een tijdje. Profit controleert namelijk eerst of de site bijgewerkt moet worden, verzamelt dan de gegevens en werkt tenslotte de site bij. In de weergave Site (Beheer) kun je de status van de publicatie controleren.

 3. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Site.

  Wacht tot de status Volledig gepubliceerd getoond wordt bij de site. Je ververst de gegevens in dit scherm met F5.

  Wacht een minuut en ga dan terug naar de site.

Overzichten actualiseren via een geplande taak:

Zie: Taak inplannen via Profit.

Direct naar

 1. Site bijwerken
 2. Restrictie selecties bijwerken
 3. Overzichten actualiseren
 4. Publicatie status Site

Process

Beheerder

Work area

InSite/OutSite