Waarde toekennen aan velden in de workflow

Je kunt een (vrij) veld bij een actie in de workflow automatisch vullen met een vaste waarde, een waarde uit een ander veld of een waarde uit een tag. Ook kun je ervoor kiezen om het veld in de workflow leeg te maken.

Voorbeeld: 

Als één gebruiker altijd een bepaalde actie afhandelt vul je het veld Verantwoordelijke met een Vaste waarde. De waarde is dan de gebruiker die je selecteert uit een lijst.

Je kunt ook het veld Begindatum vullen met een waarde. Hierbij kun je bijvoorbeeld kiezen voor Waarde uit tag. Bij het veld Waarde vul je dan de tag [vandaag] in.

Verder kun je een veld vullen met een ander veld. Stel dat de instuurder altijd verantwoordelijk is voor de laatste actie van de workflow, dan kun je het veld Verantwoordelijke vullen met de Waarde uit veld Instuurder.

Dit onderwerp komt in het tweede deel van de onderstaande video aan de orde.

Let op:

Het toekennen van een waarde aan een vrij veld op bestemmingen in HRM/Payroll (zoals medewerker, organisatorische eenheid, werkgever, auto en verzuimmelding) is beperkt mogelijk. Namelijk alleen in workflows in je eigen typen dossieritem en in de meegeleverde workflows bij het type dossieritem Wet Verbetering Poortwachter (Profit).

Waarde toekennen aan veld:

 1. Open Profit.
 2. Ga naar: CRM / Dossier / Inrichting / Type dossieritem.
 3. Open de eigenschappen van het type dossieritem.
 4. Ga naar het tabblad: Workflows.
 5. Open de eigenschappen van de workflow.
 6. Selecteer de eerste actie van de workflow.
 7. Voeg een gegevensverzameling toe aan de workflow.

  Meer informatie:

  Gegevensverzameling bij workflow

 8. Open het kader Waarde toekennen.
 9. Klik op:  Ins_Wortkflow Beoordelen inschrijving inrichten (10).
 10. Selecteer het bestand waaruit je een vrij veld wilt gebruiken.

  Je kunt alleen een bestand selecteren waarbij vrije velden beschikbaar zijn.

 11. Selecteer het veld waaraan je een waarde wilt toekennen.

  De velden die je hier kunt kiezen zijn afhankelijk van de inrichting van het type dossieritem. Je kunt meerdere keren hetzelfde veld toevoegen. Als je werkt met condities kun je het veld de ene keer vullen met waarde A en de volgende keer met waarde B, afhankelijk van de conditie.

 12. Selecteer de manier waarop je het veld wilt vullen. Je kunt kiezen uit:
  • Vaste waarde
  • Waarde uit tag: lees hier welke tags ondersteund worden.
  • Waarde uit veld
  • Veld leegmaken
 13. Selecteer eventueel de gegevensverzameling.

  Als je aan de workflow twee of meer gegevensverzamelingen hebt toegevoegd kun je een veld vullen met een waarde van een veld uit de gegevensverzameling. Je kunt alleen velden uit de gegevensverzameling selecteren als je bij Vullen met kiest voor Waarde uit veld.

 14. Selecteer de waarde.

  Je kunt een ingevulde waarde verwijderen met Delete. Je kunt de ‘Waarde’ alleen selecteren als je een gegevensverzameling gekozen hebt of als je bij de workflow maar één gegevensverzameling hebt vastgelegd en bij ‘Vullen met’ kiest voor ‘Waarde uit veld’.

  Let op: 

  Het kan zijn dat het vullen van een veld ervoor zorgt dat het resultaat het ‘leegmaken’ van een veld is. Dit gebeurt als een veld wordt gevuld vanuit een ander veld die geen waarde heeft (het te wijzigen veld krijgt dan de waarde ‘leeg’).

  Alleen bepaalde velden van het type dossieritem en de vrije velden van het type dossieritem kunnen gewijzigd worden via de workflow.

  Hieronder vallen dus niet de velden van bijvoorbeeld een medewerker. Deze kunnen niet gewijzigd worden door de workflow met de functionaliteit ‘Waarde toekennen’.

 15. Selecteer de conditie.
 16. Klik op: OK.
 17. Klik op: Concept publiceren.

Direct naar

 1. Workflow bouwen