Ter info taak in workflow toevoegen

Gebruik een Ter info taak om gebruikers te informeren over de workflow. De Ter info taak volgt op een actie, vaak in combinatie met een gewone taak. Alle gebruikers van de ter info taak krijgen deze in beeld en moeten deze afhandelen. Vervolgacties op een ter info taak zijn niet mogelijk.

Een ter info taak heeft geen invloed op het verloop van de workflow, het gaat er om dat gebruikers op de hoogte worden gebracht dat de workflow een bepaald stadium bereikt heeft.

Je kunt een berichtsjabloon aan de Ter info taak koppelen, waardoor de gebruikers van de ter info taak ook een e-mailbericht krijgen.

Je kunt meerdere Ter info taken koppelen aan een actie. Hierdoor kun je bijvoorbeeld een bericht sturen naar medewerkers in InSite en via dezelfde actie een ander bericht naar klanten in OutSite.

Let op:

Deze beschrijving heeft alleen betrekking op de Ter info taak, de Ter afhandeling taak is apart beschreven.

Een taak kan maar één keer in de takenlijst van een gebruiker staan. Als een gebruiker tegelijkertijd een taak krijgt en één ter info taak, zal zal de ter info taak niet getoond worden. De taak zélf staat immers al bij de gebruiker.

Ter info taak in workflow toevoegen:

  1. Voeg de Ter info taak toe aan de workflow.
  2. Bepaal de bestemming (de gebruikers die de Ter info taak krijgen).
  3. Koppel een berichtsjabloon als je ook een e-mailbericht wilt sturen op het moment dat de workflow in de Ter info taak komt.

Direct naar

  1. Workflow bouwen