Site Statistieken

Sitebeheerders willen inzicht hebben in het bezoek op hun websites. Dit gebruiken ze bijvoorbeeld om de sites te optimaliseren en daarmee het rendement van de sites te verhogen. Bij het tellen van het aantal bezoeken worden de kenmerken en restricties vastgelegd, zodat die gebruikt kunnen worden om het bezoek op de site te analyseren.

Inhoud

Beschrijving

Je kunt statistieken bijhouden met behulp van Google Analytics.

Google Analytics telt de volgende gegevens van de sites:

 • Aantal bezochte pagina’s;
 • Aantal bezoekers per pagina;
 • Aantal unieke bezoekers;
 • Aantal terugkerende bezoekers;
 • De tijd dat een bezoeker op een pagina en op de site is;
 • Aantal kliks op alle hyperlinks in de site.

Klik hier voor informatie over Google Analytics.

Als sites hetzelfde hoofddomein hebben, kun je ervoor kiezen om meerdere sites in dezelfde teller onder te brengen.

Voorbereiding

Variabelen

Bij het tellen van het bezoek kun je variabelen met een waarde meesturen. Je kunt deze variabelen in Google Analytics gebruiken om de bezoekersgegevens te filteren en analyseren.

Variabelen in Google leg je op verschillende niveaus vast:

 • Bezoeker:

  Het aantal unieke bezoekers, ongeacht hoe vaak ze de site bezoeken. Of een bezoeker bij een terugkerend bezoek herkend wordt als dezelfde bezoeker, is niet in alle gevallen te achterhalen door de teller. Bij het analyseren van de tellergegevens moet je hiermee rekening houden.

 • Sessie:

  Het aantal keer dat een bezoeker de site bezoekt, zonder tussentijds de browser te sluiten.

 • Pagina:

  Het aantal keer dat een bezoeker een pagina opent.

De variabelen die Profit meestuurt zijn vast. Je kunt deze variabelen niet aanpassen, het gaat om:

 • Inloggen vereist?
 • Ingelogd op pagina
 • Categorie / Subcategorie web
 • Paginasoort
 • Bereik
 • Selectie
 • Site
 • Sessie

Profit stuurt de kenmerken en restricties alleen mee als ze gebruikt worden. De variabelen en de waarden Ja en Nee staan in het Engels, omdat de basistaal niet beschikbaar is op de webserver.

Google heeft de functie setCustomVar om variabelen met een waarde naar de teller te sturen. De functie heeft de parameters Index, Name, Value, Opt scope.

Voorbeeld:

Index: 1

Name: Categorie Web

Value: Cursus

Opt scope: 1 = bezoeker, 2 = sessie, 3 = pagina

_gaq.push(['_setCustomVar', 1, 'Categorie web', 'Cursus', 3]);

Als je kenmerkwaarden aanpast heeft dat invloed op de websitestatistieken in Google.

Meerdere sites met dezelfde teller

Als meerdere sites hetzelfde hoofddomein hebben, dan kun je ervoor kiezen om het bezoek van die sites in dezelfde teller onder te brengen. Het hoofddomein van een site is de domeinnaam, zonder subdomein en zonder submappen. Sites kunnen alleen dezelfde teller delen als de sites in dezelfde omgeving staan en als de sites hetzelfde hoofddomein hebben.

Voorbeeld:

www.afas.nl, be.afas.nl en afas.nl/nl hebben allemaal als hoofddomein afas.nl.

Je kunt sites in dezelfde teller onderbrengen door in de eigenschappen van de verschillende sites in Profit hetzelfde Google Analytics ID in te vullen.

Sites in subdomeinen

Als sites in subdomeinen onder hetzelfde hoofddomein staan (nl.afas.com, be.afas.com en afas.com) voeg je de code toe in de tellercode van beide sites:

_gaq.push(['_setDomainName', '.afas.com']);

Het laagste subdomein wordt van het domein afgehaald, dus een subsubdomein wordt een subdomein.

Sites in submappen

Als sites in submappen onder hetzelfde domein staan (Afas.com/nl en afas.com/be), voeg je deze code toe in de tellercode van beide sites:

_gaq.push(['_setCookiePath', '/nl/']);

In de variabelencode, dus na de trackpreview, wordt deze code ingevoegd:

_gaq.push(['_cookiePathCopy', '/ ']);

Alles wordt gekopieerd naar het domein, zonder submappen.

Event tracking

Sitetellers kunnen naast het tellen van het aantal pagina’s ook gebeurtenissen in een site tellen. Gebeurtenissen zijn bijvoorbeeld het aantal kliks op een hyperlink of het aantal keer dat een formulier of formulierveld ingevuld wordt.

Om gebeurtenissen te tellen heeft Google de functie trackEvent.

In Profit is ervoor gekozen om events te maken op alle interne en externe hyperlinks. Dit leidt tot veel gegevens in de teller die je niet nodig hebt. Je kunt in Google Analytics filters instellen om de gegevens te zien die je nodig hebt.

Hyperlinks staan op de volgende plaatsen:

 • menu items in de sites
 • Hyperlinks in beschrijvingen
 • Hyperlinks in header en footer van de site

Hiermee kun je meten hoe vaak elk menu-item gebruikt wordt, via welke links een pagina bereikt wordt en via welke links de pagina wordt verlaten.

De hyperlinks krijgen deze code:

<a href="#" onClick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Hyperlink', 'Bestellen']);">Bestellen</a>

<img onClick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Hyperlink', 'Bestellen']);" />

Let op:

Als je flash animaties met hyperlinks erin gebruikt, dan kun je zelf in de hyperlinks in flash Google Analytics code toevoegen, zodat de kliks vastgelegd worden in de teller van Google Analytics.