Looncomponent kopiëren

Je kunt een looncomponent toevoegen door een kopie te maken van een looncomponent.

Controleer voor het kopiëren van een looncomponent eerst of de looncomponent al bestaat in de cao. Je controleert dit in de weergave Alle looncomponenten. Als de looncomponent al bestaat, activeer je de looncomponent in Profit. Na het activeren, kun je gebruik maken van de looncomponent.

Je kunt de volgende looncomponenten kopiëren om een nieuwe looncomponent te maken:

 • Template looncomponenten

  Template looncomponenten kun je herkennen aan de categorie Template. De templates zijn voorzien van de juiste grondslagen. Als AFAS in de template de grondslag wijzigt, werkt dit door naar de reeds gekopieerde template looncomponenten.

  Zie ook de uitgebreide uitleg: Wat is een Template looncomponent

 • Eigen looncomponenten

  Profit toont je eigen looncomponenten in een afwijkende kleur.

  Let op:

  Je kunt geen looncomponent kopiëren naar een andere omgeving of cao in Profit.

Inhoud

Looncomponent kopiëren

Voordat je een template looncomponent kopieert, bepaal je eerst welke template als basis van de nieuwe looncomponent dient. Je bepaalt dit door een keuze te maken uit een groep. De volgende groepen template looncomponenten zijn aanwezig:

 • Belaste inhoudingen
 • Belaste vergoedingen
 • Bijtellingen
 • Bijzondere componenten
 • Dagen/uren
 • Incidenteel loon
 • Loonheffing en sv premies
 • Onbelaste inhoudingen
 • Onbelaste vergoedingen
 • Pensioenen en verzekeringen
 • Rekenregels
 • Salaris

Als één van bovenstaande templates niet van toepassing is op de situatie waarvoor je een looncomponent wilt toevoegen, dan maak je een kopie van de template looncomponent 100.009.900 'Flexibele rekenregel'. Bij het inrichten houd je rekening met de grondslagen. Van de grondslagen die gebruikt worden in de loonstaat voegt Profit automatisch lijstbegrippen toe, nadat je het rapport voor de loonstaat hebt gegenereerd. Als je de nieuwe looncomponent ook wilt intellen op lijstbegrippen voor pensioenaanlevering of andere aanleveringen, dan richt je deze lijstbegrippen direct in na het kopiëren van de templates.

Na het kopiëren van de looncomponent, richt je de journaalstructuur in voor looncomponenten waarvoor de journalisering is ingericht. Je maakt de journaalstructuur hiermee compleet.

Looncomponent kopiëren:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Open de eigenschappen van de cao.
 3. Ga naar het tabblad: Looncomponent.
 4. Open de weergave Template looncomponenten.

  Je ziet alle beschikbare templates die je kunt kopiëren.

 5. Vul in het snelfilter de gewenste groep in de kolom Groep.
 6. Selecteer de looncomponent waarvan je een kopie wilt maken.

  Om een nieuwe looncomponent te maken gebruik je de template of eigen looncomponenten.

 7. Klik op de actie: Kopiëren looncomponent.

  Profit start de wizard voor het kopiëren van de looncomponent.

 8. Selecteer eventueel in het veld Origineel looncomponent de looncomponent die je wilt kopiëren.
 9. Klik op: Voltooien.

  Profit opent de eigenschappen van de nieuwe looncomponent.

 10. Voer de gewenste aanpassingen door.

 11. Activeer de looncomponent.
 12. Klik op: Opslaan en sluiten.

  Richt na het activeren van de looncomponent, de journaalstructuur in.

  Let op:

  Moet de looncomponent meegenomen worden in de bruto-netto berekening? Zorg er dan voor dat de looncomponent intelt op de juiste grondslagen.

Parameterkoppeling wijzigen

Als een parameterkoppeling aanwezig is naar een ander template looncomponent, dat wijzig je dit. Hiervoor kopieer je de gekoppelde template looncomponent eerst, voordat je de koppeling wijzigt.

Voorbeeld:

In de template looncomponent 'Salaris (Uit loondagen niet gewerkt Template)' is de template looncomponent 'Loondagen niet gewerkt Template' gekoppeld als parameter. Voor de nieuwe looncomponent, volg je de volgende stappen:

 • Je kopieert de looncomponent 'Salaris (Uit loondagen niet gewerkt Template)'
 • Je kopieert ook de gekoppelde looncomponent 'Loondagen niet gewerkt Template'.
 • In de looncomponent 'Salaris (Uit loondagen niet gewerkt Template)' wijzig je de parameterkoppeling, naar de nieuwe looncomponent die je hebt gemaakt na het kopiëren van de looncomponent 'Loondagen niet gewerkt Template'.

Parameterkoppeling wijzigen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Open de eigenschappen van de cao.
 3. Ga naar het tabblad: Looncomponent.
 4. Open de eigenschappen van de looncomponent.
 5. Ga naar het tabblad: Parameter.
 6. Selecteer de parameter met de koppeling naar een ander template looncomponent. Je herkent deze aan Template in de omschrijving van de parameter.
 7. Klik op de actie: Parameter bewerken.
 8. Selecteer de nieuwe looncomponent die je hebt gekopieerd bij Parameter.
 9. Klik op: Opslaan en sluiten.
Zie ook

Direct naar

 1. Looncomponent toevoegen
 2. Looncomponent activeren
 3. Looncomponent toevoegen
 4. Uitleg bij Template looncomponent