thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Vervangende grootboekrekeningen Payroll inrichten

Je journaliseert een werkgever op basis van zijn journaalstructuur met het bijbehorende rekeningschema. Profit kan tijdens het journaliseren de grootboekrekeningnummers vervangen door andere nummers. Ook kun je grootboekrekeningen uitbreiden met codes van bijvoorbeeld functies of organisatorische eenheden of met een vast voorloopnummer.

Het gebruik van deze functionaliteit is optioneel. Deze functionaliteit is met name bedoeld voor organisaties waarbij in het rekeningschema al een verbijzondering is ingebouwd, bijvoorbeeld door codes van afdelingen op te nemen in de grootboekrekeningnummers.

Beschrijving

Met deze functionaliteit kun je meestal volstaan met één journaalstructuur en rekeningschema voor alle werkgevers in de omgeving; je legt de afwijkingen (vervangingsregels) per werkgever vast. Je kunt deze functionaliteit ook gebruiken in combinatie met meerdere journaalstructuren/rekeningschema's.

Voorbeeld:

Je hebt één journaalstructuur waaraan een 4-cijferig rekeningschema gekoppeld is.

De omgeving bevat vier werkgevers die deze journaalstructuur gebruiken:

 • Werkgever A

  Deze werkgever journaliseert Bruto lonen naar rekening 4010 in plaats van 4000.

 • Werkgever B

  Deze werkgever journaliseert naar een financiële administratie waar de rekeningnummers een voorloopcode hebben. De voorloopcode van deze werkgever is '01'. De rekeningnummers worden dus 01.4000, 01.4010, 01.4020, etc.

 • Werkgever C

  Deze werkgever journaliseert naar een financiële administratie waar de rekeningnummers bestaan uit een rekeningnummer en een kostenplaatscode. Bijvoorbeeld: rekening 4000 en kostenplaats 100 wordt gejournaliseerd naar 4000.100.

 • Werkgever D

  Geen bijzonderheden, deze werkgever gebruikt de rekeningen uit het rekeningschema.

Werkwijze

Zie ook

Process

Journalisering

Work area

Payroll