thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Auto van de zaak

Je kunt het privé-gebruik van de auto van de zaak verlonen in Profit Payroll.

Inhoud

Beschrijving

De waarde van het privé-gebruik van de auto wordt bijgeteld bij het loon van de medewerker, als de medewerker meer dan 500 km privé rijdt. Over deze bijtelling betaalt de medewerker loonbelasting en premie ZVW (dus géén SV-premies). Dit is wel aan voorwaarden gebonden, je kunt hierover de website van de Belastingdienst raadplegen.

Het percentage fiscale bijtelling is variabel (afhankelijk van het energielabel van de auto). Je stelt dit bij de medewerker in onder de eigenschappen van de auto.

Let op:

Bij de functionaliteit Meerdere dienstverbanden verloont Profit Payroll de auto alleen bij het hoofddienstverband. Je kunt een auto niet koppelen aan een nevendienstverband.

Looncomponenten:

In Profit Payroll zijn de volgende looncomponenten voor de auto van de zaak van belang:

 • 100.007.007 'Bijtelling privé gebruik auto'
 • 100.007.008 'Aftrek privé gebruik auto'
 • 100.008.109 'Eigen bijdrage auto'

Let op:

Iedere looncomponent heeft een toelichting waarin de werking van de looncomponent staat uitgelegd. Raadpleeg deze altijd op het tabblad Toelichting in de eigenschappen van de looncomponent in de cao. Als je niet over de looncomponent beschikt, activeer je deze eerst.

Als het feitelijk gebruik hoger is dan 25%, moet je het meerdere als bijtelling opvoeren.

Voorbeeld:

De standaardbijtelling voor een bepaalde auto is 14%.

Het privégebruik van deze auto is echter 30%. Dit betekent een vermeerdering van het standaardpercentage van 5% (=30% - 25%).

Het percentage wordt dus 14% + 5% = 19%.

Gewogen periodeberekening

Profit past automatisch de 'Gewogen berekening op basis van kalenderdagen' toe bij de bepalen van de fiscale bijtelling, de eigen bijdrage privégebruik en de eigen bijtelling overig. De gewogen berekening vindt alleen plaats wanneer je gebruik maakt van het wagenpark in Profit.

Het percentage fiscale bijtelling is variabel (afhankelijk van het energielabel van de auto). Hierdoor komt het bijvoorbeeld voor dat een medewerker eerst een auto heeft met een laag bijtellingspercentage en daarna met een hoog bijtellingspercentage. Profit houdt hier rekening mee in de berekening van de bijtelling.

Periodebedrag fiscale bijtelling = (Aantal kalenderdagen auto / Aantal kalenderdagen periode * % bijtelling * cataloguswaarde) / aantal perioden per jaar.

Voorbeeld:

Een medewerker is de hele maand april in dienst. De maand april heeft 30 kalenderdagen en je verloont de medewerker per maand. Hij krijgt op 11 april een auto van 30.000 met een bijtellingspercentage van 25%.

Fiscale bijtelling april: (20/30 * 25% * 30.000) / 12 =  416,67

Vanaf mei zal elke maand de volledige bijtelling worden berekend: (25% * 30.000) / 12 =  625,--

Ook als een medewerker in een periode wisselt van auto en van bijtellingspercentage, berekent Profit de fiscale bijtelling correct.

Voorbeeld:

Een medewerker is de hele maand april in dienst. De maand april heeft 30 kalenderdagen en je verloont de medewerker per maand.

 • Auto 1: Hij krijgt op 10 april een auto van 30.000 met een bijtellingspercentage van 25%. Hij beschikt 10 dagen over deze auto.
 • Auto 2: Hij krijgt op 20 april een auto van 20.000 met een bijtellingspercentage van 14%. Er resteren nog 11 dagen in april.

Fiscale bijtelling april:

 • Bijtelling Auto 1: 10/30 * 25% * 30.000) / 12 =  208,33
 • Bijtelling Auto 2: 11/30 * 14% * 20.000) / 12 =  85,55

Vanaf mei zal Profit elke maand de volledige bijtelling berekenen van Auto 2.

Ook als de medewerker tijdens een periode uit dienst treedt, berekent Profit de fiscale bijtelling, de eigen bijdrage privégebruik en de eigen bijtelling overig correct.

Medewerker heeft meerdere auto's

Op basis van uitspraak Belastingdienst moet als volgt omgegaan worden met onderstaande situaties, met name de tweede en derde situatie zijn van belang:

De huidige specificaties (en die voor 2012) zijn niet expliciet ingericht op de situatie dat een medewerker meerdere auto's heeft. Naar verwachting worden voor het jaar 2013 de specificaties aangepast, waardoor je per auto kan opgeven wat er mee aan de hand is. Onder de huidige specificaties handel je als volgt:

 • De medewerker heeft 2 of meer 'belaste' auto's:

  Voor de rubrieken Waarde privégebruik auto en Werknemersbijdrage privé-gebruik auto in de loonaangifte is een gecumuleerd bedrag van alle auto's nodig. Dit doet Profit nu automatisch.

 • De medewerker heeft één (of meer) 'belaste' auto('s) + één (of meer) 'onbelaste' auto('s)

  Je vermeldt de gegevens van de 'belaste' auto('s). Je vult geen code Reden geen bijtelling auto bij de instantie Belastingdienst onder de medewerker voor de 'onbelaste' auto('s). Het is namelijk heel onlogisch in de aangifte als én de rubriek Waarde privégebruik auto staat gevuld én de rubriek Code reden geen bijtelling auto staat gevuld.

 • De medewerker heeft twee of meer 'onbelaste' auto's:

  Je vult het veld Reden geen bijtelling auto bij de instantie Belastingdienst onder de medewerker.

  De waarde van de rubrieken Waarde privégebruik auto en Werknemersbijdrage privé-gebruik auto moet € 0 zijn. Dit laatste doet Profit automatisch.

Auto van de zaak via Profit Payroll

Je legt bij de medewerker de waarden m.b.t. de auto van de zaak op de looncomponenten vast.

Als je de Eigen bijdrage privégebruik per periode vaststelt (bijvoorbeeld per jaar), dan leg je dit vast in de looncomponent. Hierdoor voeg je niet elk jaar een nieuwe regel toe op het tabblad Auto.

Looninrichting auto van de zaak bij de medewerker:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Looncomponent.
 4. Klik op: Nieuw.
 5. Selecteer de looncomponent 100.007.007 'Bijtelling privé gebruik auto'.
 6. Klik op: Voltooien.

  Je ziet een venster met parameters.

 7. Vul de juiste parameters in.
 8. Klik op: Voltooien.

  Leg op dezelfde wijze ook een waarde vast voor de parameters van de looncomponenten 'Aftrek privé gebruik auto' en 'Eigen bijdrage auto' (zie de tabel).

Periodieke wijziging van de eigen bijdrage vastleggen:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Auto.
 4. Open de eigenschappen van de auto.
 5. Maak het veld Eigen bijdrage privégebruik leeg. Vergeet niet het veld Auto meenemen in salarisverwerking aan te vinken.
 6. Klik op: OK.
 7. Ga naar het tabblad: Looncomponent.
 8. Selecteer de looncomponent 100.008.109 'Eigen bijdrage auto'.
 9. Klik op de actie: Overzicht looncomponent.

  Je kunt nu de volgende parameters wijzigen:

  • 'Eigen bijdrage leaseauto (bedrag)'
  • 'Eigen bijdrage anders dan voor privé gebruik (bedrag)'
 10. Open de eigenschappen van de parameter.

  Je ziet de historie van de parameter.

  Iedere periode dat het bedrag wijzigt, voeg je een nieuwe regel toe.

 11. Klik op: Nieuw.
 12. Vul de begindatum, einddatum en waarde in. Het invullen van een einddatum is niet verplicht.
 13. Klik op: Voltooien.

Geen bijtelling auto van de zaak

Als de medewerker een beschikking van de Belastingdienst heeft, omdat de medewerker minder dan 500 kilometer per jaar privé-kilometers rijdt, of de medewerker gebruikt een bestelauto uitsluitend zakelijk, dan leg je dit als reden voor geen bijtelling vast bij de medewerker.

Reden geen bijtelling vastleggen:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Instantie.
 4. Open de eigenschappen van de instantie Belastingdienst.
 5. Open de perioderegel.
 6. Ga naar het tabblad: Bijzondere situaties.
 7. Selecteer de reden bij Reden geen bijtelling auto.
 8. Klik op: OK.

Als de medewerker geen bijtelling heeft maar wel een eigen bijdrage, dan vul je de eigen bijdrage in bij Eigen bijdrage overige redenen in de eigenschappen van de auto bij de medewerker.

Process

Landelijke regelgeving

Work area

Payroll