thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Pensioenoverstappers per 2021

Per 01-01-2021 stappen verschillende cao's over naar de UPA.

In onderstaand schema zie je welke cao's overgaan op de UPA.

Pensioenfonds

Cao's

Uitvoerder

 

Beton

Betonproductenindustrie

Centric

Nieuwe credentials communicatieprofiel

Agrarische en Voedselvoorzienings-

handel (AVH)

Groothandel Aardappelen Groente en Fruit

PGB

Van AGH naar PGB

 

Eigen looninrichting

PGB

Van AGH naar PGB

Reisbranche

Detailhandel Reisbranche

PGB

Van Centric naar PGB

VLEP

Pluimvee

AZL

Van PA naar UPA

 

Gemaksvoedingsindustrie

AZL

Van PA naar UPA

 

Vleessector

AZL

Van PA naar UPA

 

Vleeswarenindustrie

AZL

Van PA naar UPA

Hout en Jachtbouw

Houtverwerkende Industrie

AZL

Van PA naar UPA

 

Jachtbouw (HISWA)

AZL

Van PA naar UPA

Kappers

Detailhandel Kappers

TKP

Van AGH naar TKP

Meubel

Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven

TKP

Van Centric naar TKP

 

Orgelbouw

TKP

Van Centric naar TKP

 

Tentoonstellingsbedrijven

TKP

Van Centric naar TKP

 

Houthandel

TKP

Van Centric naar TKP

Bakkers

Bakkersbedrijf (incl. banketbakkersbedrijf)

TKP

Van LA naar UPA

Recreatie

Recreatie

TKP

Van LA naar UPA

 

Dagrecreatie

TKP

Van LA naar UPA

Landbouw (BPL)

Agrarisch bedrijf Algemeen

TKP

Van PLO naar UPA

 

Agrarisch Bedrijfsverzorgingsdienst land- en tuinbouw

TKP

Van PLO naar UPA

 

Agrarisch bedrijf Bloembollen Groothandel

TKP

Van PLO naar UPA

 

Agrarisch bedrijf Bos en Natuur

TKP

Van PLO naar UPA

 

Agrarisch bedrijf Dierhouderij

TKP

Van PLO naar UPA

 

Agrarisch bedrijf Glastuinbouw

TKP

Van PLO naar UPA

 

Agrarisch bedrijf Hoveniers

TKP

Van PLO naar UPA

 

Agrarisch bedrijf Landbouwwerktuig exploiterende ondernemingen

TKP

Van PLO naar UPA

 

Agrarisch bedrijf Open Teelten

TKP

Van PLO naar UPA

 

Agrarisch bedrijf Paddestoelen

TKP

Van PLO naar UPA

 

Agrarisch Tuinzaadbedrijven

TKP

Van PLO naar UPA

 

Agrarisch bedrijf Varkensverbetering

TKP

Van PLO naar UPA

 

Sigarenindustrie

TKP

Van PLO naar UPA

 

Golfbranche

TKP

Van PLO naar UPA

 

Groente- en Fruitverwerkende Industrie

TKP

Van PLO naar UPA

Stichting USAG

Schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf

USAG

Nieuwe UPA

Detailhandel

Detailhandel Algemeen

Capgemini

Van TKP naar Capgemini

 

Detailhandel Boekhandel en Kantoorvakhandel

Capgemini

Van TKP naar Capgemini

 

Detailhandel Aardappelen, Groente en Fruit

Capgemini

Van TKP naar Capgemini

 

Detailhandel Dieren, aquarium en hengelsportspeciaalzaken

Capgemini

Van TKP naar Capgemini

 

Detailhandel Fotografische Artikelen

Capgemini

Van TKP naar Capgemini

 

Detailhandel Fashion en Lifestyle (Juweliers)

Capgemini

Van TKP naar Capgemini

 

Detailhandel Muziekinstrumenten en bladmuziek

Capgemini

Van TKP naar Capgemini

 

Detailhandel Fashion en Lifestyle (Parfumerie)

Capgemini

Van TKP naar Capgemini

 

Detailhandel Tabaksartikelen

Capgemini

Van TKP naar Capgemini

 

Detailhandel Fashion en Lifestyle (Verf en behang)

Capgemini

Van TKP naar Capgemini

 

Detailhandel Geluid- en Beelddragers

Capgemini

Van TKP naar Capgemini

 

Detailhandel Doe-Het-Zelfbranche

Capgemini

Van TKP naar Capgemini

 

Detailhandel Drogisterijbranche

Capgemini

Van TKP naar Capgemini

 

Detailhandel Elektrotechnisch

Capgemini

Van TKP naar Capgemini

 

Detailhandel Gemengde en speelgoedbranche

Capgemini

Van TKP naar Capgemini

 

Detailhandel Bloemen en Planten

Capgemini

Van TKP naar Capgemini

 

Detailhandel Kringloopbedrijven

Capgemini

Van TKP naar Capgemini

 

Detailhandel Fashion en Lifestyle (Mode, Schoenen, Sport)

Capgemini

Van TKP naar Capgemini

 

Detailhandel Naaimachinebranche

Capgemini

Van TKP naar Capgemini

 

Detailhandel Video

Capgemini

Van TKP naar Capgemini

 

Detailhandel Optiekbedrijven

Capgemini

Van TKP naar Capgemini

 

Detailhandel Schoentechniek

Capgemini

Van TKP naar Capgemini

 

Detailhandel Schoenen (VGS)

Capgemini

Van TKP naar Capgemini

 

Detailhandel Slijterijen

Capgemini

Van TKP naar Capgemini

 

Detailhandel Textiel

Capgemini

Van TKP naar Capgemini

 

Detailhandel Fashion en Lifestyle (Tuincentra)

Capgemini

Van TKP naar Capgemini

 

Detailhandel Vishandel

Capgemini

Van TKP naar Capgemini

 

Detailhandel Wetenschappelijk en zelfimporterende boekverkopers

Capgemini

Van TKP naar Capgemini

 

Detailhandel Fashion en Lifestyle (Wonen)

Capgemini

Van TKP naar Capgemini

 

Detailhandel Brandstoffenbedrijf

Capgemini

Van TKP naar Capgemini

 

Grootwinkelbedrijf in Textiel

Capgemini

Van TKP naar Capgemini

 

Groothandel Dranken en Drankindustrie

Capgemini

Van TKP naar Capgemini

 

Groothandel Textielgoederen en aanverwante artikelen

Capgemini

Van TKP naar Capgemini

Let op:

Meer informatie over eventuele wijziging van aanleveren en looninrichting wordt nog toegevoegd aan deze pagina.

Beton

Wat verandert er?

Vanaf 2021 neemt Centric voor de pensioenadministratie een ander systeem ingebruik. Hierdoor ontvang je van Centric een nieuwe gebruiker en wachtwoord voor het communicatieprofiel en mogelijk ook een nieuw nummer leverancier.

Looninrichting:

Blijft ongewijzigd

Instantie:

Als je een nieuw nummer leverancier hebt ontvangen doorloop dan de volgende stappen:

 1. Open de eigenschappen van de betreffende werkgever en ga naar het tabblad Instantie.
 2. Open de eigenschappen van de betreffende instantie en ga naar het tabblad Inhoudingsplichtige.
 3. Voeg een nieuwe regel toe met begindatum 01-01-2021 en vul hier het nieuwe nummer leverancier in.

Communicatieprofiel:

Vul de nieuwe gebruiker en wachtwoord die je van Centric hebt ontvangen via de volgende stappen:

 1. Ga naar: Algemeen / Communicatieservice / Communicatieprofiel.
 2. Open de eigenschappen van communicatieprofiel Communicatie met Centric (UPA) en ga naar het tabblad Instellingen.
 3. Vul de velden binnen het kader Authenticatie.

  Deze velden gelden voor de aanlevering vanaf 2021. De velden in het kader Authenticatie (tot en met 2020) gelden voor de aanlevering tot en met 2020.

Agrarische en Voedselvoorzieningshandel (AVH)

Wat verandert er?

Pensioenfonds AVH fuseert per 01-01-2021 met pensioenfonds PGB. Deze fusie is definitief, voor meer informatie zie https://www.bpfavh.nl.

Looninrichting:

Eventuele wijzigingen worden geregeld via CAO Update versie 20210101. Houd de CAO Releasenotes in de gaten.

Instantie:

Voeg een nieuwe instantie toe voor de pensioenaangifte met sector PGB.

Een nieuwe instantie voeg je toe bij de werkgever en medewerkers met begindatum 01-01-2021.

De oude instantie beëindig je per 31-12-2020.

Het nummer leverancier dat door PGB versterkt wordt, leg je vast in de eigenschappen van de instantie bij de werkgever.

Communicatieprofiel:

Je richt het communicatieprofiel PGB in via de volgende stappen:

 1. Ga naar: Algemeen / Communicatieservice / Communicatieprofiel.
 2. Open de eigenschappen van communicatieprofiel Communicatie met PGB en vink het veld Geblokkeerd uit.
 3. Ga naar het tabblad Instellingen en vul de velden binnen het kader Authenticatie met de gegevens die je van PGB hebt ontvangen.

Reisbranche

Wat verandert er?

Pensioenfonds Reisbranche fuseert vanaf 01-01-2021 met pensioenfonds PGB.

Looninrichting:

Wordt geregeld via CAO Update versie 20210101 ‘Detailhandel Reisbranche’. Houd de CAO Releasenotes in de gaten.

Instantie:

Voeg een nieuwe instantie toe van het soort Uniforme pensioenaangifte met sector PBG. Voeg deze toe bij de werkgever en medewerker met begindatum 01-01-2021.

De oude instantie beëindig je per 31-12-2020.

Het nummer leverancier dat PGB versterkt, leg je vast in de eigenschappen van de nieuwe instantie bij de werkgever.

Communicatieprofiel:

Richt het communicatieprofiel PGB in via de volgende stappen:

 1. Ga naar: Algemeen / Communicatieservice / Communicatieprofiel.
 2. Open de eigenschappen van communicatieprofiel Communicatie met PGB en vink het veld Geblokkeerd uit.
 3. Ga naar het tabblad Instellingen en vul de velden binnen het kader Authenticatie met de gegevens die je van PGB hebt ontvangen.
VLEP

Wat verandert er?

Vanaf 2021 levert Profit de aangifte aan met het berichtformaat UPA (Uniforme pensioenaangifte) in plaats van PA (Pensioenaangifte).

Looninrichting:

Wordt geregeld via CAO update versie 20210101 ‘Pluimvee’, 'Gemaksvoedingsindustrie', 'Vleessector' en ‘Vleeswarenindustrie’

Instantie:

Blijft ongewijzigd

Communicatieprofiel:

Richt het UPA communicatieprofiel in via de volgende stappen:

 1. Ga naar: Algemeen / Communicatieservice / Communicatieprofiel.
 2. Open de eigenschappen van communicatieprofiel Communicatie met CGI (UPA) en vink het veld Geblokkeerd uit.
 3. Ga naar het tabblad Instellingen en vul de velden binnen het kader Authenticatie met de gegevens die je van AZL hebt ontvangen.
Hout en Jachtbouw

Wat verandert er?

Vanaf 2021 levert Profit de aangifte aan met het berichtformaat UPA (Uniforme pensioenaangifte) in plaats van PA (Pensioenaangifte).

Looninrichting:

Wordt geregeld via CAO Update versie 20210101 ‘Houtverwerkende Industrie’ en ‘Jachtbouw (HISWA)’

Instantie:

Blijft ongewijzigd

Communicatieprofiel:

Richt het UPA communicatieprofiel in via de volgende stappen:

 1. Ga naar: Algemeen / Communicatieservice / Communicatieprofiel.
 2. Open de eigenschappen van het communicatieprofiel Communicatie met CGI (UPA) en vink het veld Geblokkeerd uit.
 3. Ga naar het tabblad Instellingen en vul de velden binnen het kader Authenticatie met de gegevens die je van AZL hebt ontvangen.
Kappers

Wat verandert er?

Het pensioenfonds Kappers verhuist per 2021 van AGH naar TKP. De werkwijze van genereren wijzigt niet, maar de wijze van aanleveren verloopt via het communicatieprofiel van TKP.

Looninrichting:

Eventuele wijzigingen worden geregeld via CAO Update versie 20210101. Houd de CAO Releasenotes in de gaten.

Instantie:

Als je een nieuw nummer leverancier hebt ontvangen doorloop dan de volgende stappen:

 1. Je voegt geen nieuwe instantie toe. Je maakt gebruik van de bestaande instantie.
 2. Open de eigenschappen van de betreffende werkgever en ga naar tabblad Instantie.
 3. Open de eigenschappen van de betreffende instantie en ga naar tabblad Inhoudingsplichtige.
 4. Voeg een nieuwe regel toe per 01-01-2021 en vul hier het nieuwe nummer leverancier in.

Profit bepaalt aan de hand van de soort en sector van de instantie welk communicatieprofiel nodig is. Het toevoegen van een instantie op omgevingsniveau is niet nodig.

Communicatieprofiel:

Richt het communicatieprofiel TKP UPA in via de volgende stappen:

 1. Ga naar: Algemeen / Communicatieservice / Communicatieprofiel.
 2. Open de eigenschappen van communicatieprofiel Communicatie met TKP (UPA) en vink Geblokkeerd uit.
 3. Ga naar het tabblad Instellingen en vul de velden binnen het kader Authenticatie met de gegevens die je van TKP hebt ontvangen.

Meubel

Wat verandert er?

Het pensioenfonds Meubel verhuist per 2021 van Centric naar TKP. De werkwijze van genereren wijzigt niet, maar de wijze van aanleveren verloopt via het communicatieprofiel van TKP.

Looninrichting:

Eventuele wijzigingen worden geregeld via CAO Update versie 20210101. Houd de CAO Releasenotes in de gaten.

Instantie:

Als je een nieuw nummer leverancier hebt ontvangen doorloop dan de volgende stappen:

 1. Je voegt geen nieuwe instantie toe. Je maakt gebruik van de bestaande instantie.
 2. Open de eigenschappen van de betreffende werkgever en ga naar tabblad Instantie.
 3. Open de eigenschappen van de betreffende instantie en ga naar tabblad Inhoudingsplichtige.
 4. Voeg een nieuwe regel toe per 01-01-2021 en vul hier het nieuwe nummer leverancier in.

Profit bepaalt aan de hand van de soort en sector van de instantie welk communicatieprofiel nodig is. Het toevoegen van een instantie op omgevingsniveau is niet nodig.

Communicatieprofiel:

Richt het communicatieprofiel TKP UPA in via de volgende stappen:

 1. Ga naar: Algemeen / Communicatieservice / Communicatieprofiel.
 2. Open de eigenschappen van communicatieprofiel Communicatie met TKP (UPA) en vink Geblokkeerd uit.
 3. Ga naar het tabblad Instellingen en vul de velden binnen het kader Authenticatie met de gegevens die je van TKP hebt ontvangen.
Bakkers

Wat verandert er?

Het pensioenfonds Bakkers sluit per 2021 aan op het uniforme pensioenaangifte (UPA) formaat. De UPA-berichten genereer je tezamen met de loonaangifte in de aangiftecockpit en worden na klaarzetten aangeleverd aan TKP via het communicatieprofiel van TKP.

Looninrichting:

Wordt geregeld via CAO Update versie 20210101 ‘Bakkersbedrijf (incl. banketbakkersbedrijf)’.

Instantie:

Activeer de functionaliteit Uniforme pensioenaangifte. Meer informatie over het activeren van de functionaliteit vind je hier.

Voeg een nieuwe instantie toe van het soort Uniforme pensioenaangifte met sector Bakkers. Voeg deze toe bij de werkgever en medewerkers met begindatum 01-01-2021.

Het nummer leverancier dat door TKP versterkt wordt, leg je vast in de eigenschappen van de instantie bij de werkgever.

Communicatieprofiel:

Richt het communicatieprofiel TKP UPA in via de volgende stappen:

 1. Ga naar: Algemeen / Communicatieservice / Communicatieprofiel.
 2. Open de eigenschappen van communicatieprofiel Communicatie met TKP (UPA) en vink Geblokkeerd uit.
 3. Ga naar het tabblad Instellingen en vul de velden binnen het kader Authenticatie met de gegevens die je van TKP hebt ontvangen.
Recreatie

Wat verandert er?

Het pensioenfonds recreatie sluit per 2021 aan op het uniforme pensioenaangifte (UPA) formaat. De UPA-berichten genereer je tezamen met de loonaangifte in de aangiftecockpit en worden na klaarzetten aangeleverd aan TKP via het communicatieprofiel van TKP.

Looninrichting:

Wordt geregeld via CAO Update versie 20210101 ‘Recreatie’ en 'Dagrecreatie'.

Instantie:

Activeer de functionaliteit Uniforme pensioenaangifte. Meer informatie over het activeren van de functionaliteit vind je hier.

Voeg een nieuwe instantie toe van het soort Uniforme pensioenaangifte met sector Recreatie. Voeg deze toe bij de werkgever en medewerkers met begindatum 01-01-2021.

Het nummer leverancier dat door TKP versterkt wordt, leg je vast in de eigenschappen van de instantie bij de werkgever.

Communicatieprofiel:

Richt het communicatieprofiel TKP UPA in via de volgende stappen:

 1. Ga naar: Algemeen / Communicatieservice / Communicatieprofiel.
 2. Open de eigenschappen van communicatieprofiel Communicatie met TKP (UPA) en vink Geblokkeerd uit.
 3. Ga naar het tabblad Instellingen en vul de velden binnen het kader Authenticatie met de gegevens die je van TKP hebt ontvangen.

Landbouw (BPL)

Wat verandert er?

Het BPL Pensioen (landbouw) sluit per 2021 aan op het uniforme pensioenaangifte (UPA) formaat. De UPA-berichten genereer je tezamen met de loonaangifte in de aangiftecockpit en worden na klaarzetten aangeleverd aan TKP via het communicatieprofiel van TKP.

Piekarbeid geef je door via het werkgeversportaal van TKP.

Looninrichting:

Wordt geregeld via CAO Update versie 20210101.

Instantie:

Activeer de functionaliteit Uniforme pensioenaangifte. Meer informatie over het activeren van de functionaliteit vind je hier.

Voeg een nieuwe instantie toe van het soort Uniforme pensioenaangifte met sector BPL Pensioen. Voeg deze toe bij de werkgever en medewerkers met begindatum 01-01-2021.

Het nummer leverancier dat door TKP versterkt wordt, leg je vast in de eigenschappen van de instantie bij de werkgever.

Communicatieprofiel:

Richt het communicatieprofiel TKP UPA in via de volgende stappen:

 1. Ga naar: Algemeen / Communicatieservice / Communicatieprofiel.
 2. Open de eigenschappen van communicatieprofiel Communicatie met TKP (UPA) en vink Geblokkeerd uit.
 3. Ga naar het tabblad Instellingen en vul de velden binnen het kader Authenticatie met de gegevens die je van TKP hebt ontvangen.

Stichting USAG

Wat verandert er?

Stichting USAG sluit per 2021 aan op het uniforme pensioenaangifte (UPA) formaat. De UPA-berichten genereer je tezamen met de loonaangifte in de aangiftecockpit en worden na klaarzetten aangeleverd aan USAG via het communicatieprofiel van USAG.

Looninrichting:

Wordt geregeld via CAO Update versie 20210101 ‘Schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf’.

Instantie:

Voeg een nieuwe instantie toe van het soort Uniforme pensioenaangifte met sector Stichting USAG. Voeg deze toe bij de werkgever en medewerkers met begindatum 01-01-2021.

Het nummer leverancier dat door USAG versterkt wordt, leg je vast in de eigenschappen van de instantie bij de werkgever.

Communicatieprofiel:

Richt het communicatieprofiel USAG in via de volgende stappen:

 1. Ga naar: Algemeen / Communicatieservice / Communicatieprofiel.
 2. Open de eigenschappen van communicatieprofiel Communicatie met Stichting USAG en vink Geblokkeerd uit.
 3. Ga naar het tabblad Instellingen en vul de velden binnen het kader Authenticatie met de gegevens die je van USAG hebt ontvangen.

Detailhandel

Wat verandert er?

Het pensioenfonds Detailhandel verhuist per 2021 van TKP naar Capgemini. De werkwijze van genereren wijzigt niet, maar de wijze van aanleveren verloopt via het communicatieprofiel van Capgemini.

Looninrichting:

Eventuele wijzigingen worden geregeld via CAO Update versie 20210101. Houd de CAO Releasenotes in de gaten.

Instantie:

Als je een nieuwe nummer leverancier hebt ontvangen doorloop dan de volgende stappen:

 1. Je voegt geen nieuwe instantie toe. Je maakt gebruik van de bestaande instantie.
 2. Open de eigenschappen van de betreffende werkgever en ga naar tabblad Instantie.
 3. Open de eigenschappen van de betreffende instantie en ga naar tabblad Inhoudingsplichtige.
 4. Voeg een nieuwe regel toe met begindatum 01-01-2021 en vul hier het nieuwe nummer leverancier in.

Profit bepaalt aan de hand van de soort en sector van de instantie welk communicatieprofiel nodig is. Het toevoegen van een instantie op omgevingsniveau is niet nodig.

Communicatieprofiel:

Richt het communicatieprofiel Capgemini in via de volgende stappen:

 1. Ga naar: Algemeen / Communicatieservice / Communicatieprofiel.
 2. Open de eigenschappen van communicatieprofiel Communicatie met Capgemini en vink Geblokkeerd uit.
 3. Ga naar het tabblad Instellingen en vul de velden binnen het kader Authenticatie met de gegevens die je van Capgemini hebt ontvangen.
  1. Vul de naam van de inzenderaccount bij Gebruikersnaam.
  2. Vul de waarde van de sleutel webservice bij Wachtwoord.

   Voor de aanlevering van de gegevens maakt Profit gebruik van de webservice. Daarom hoef je de gegevens van de FTP niet in Profit in te vullen.

Process

Aanlevering

Work area

Payroll