thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Uniforme pensioenaanlevering inrichten (UPA)

In samenwerking met de betrokken pensioenuitvoerders is gewerkt aan de Uniforme Pensioenaangifte.
Met de Uniforme Pensioenaangifte komt er één standaard manier van aanleveren voor alle betrokken pensioenuitvoerders.

Werkwijze

Het aanleveren met de Uniforme Pensioenaangifte zal via het proces van de pensioenaangifte gaan, die via de loonaangifte loopt.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen UPA van PFZW

Bijzondere aanleversituaties

Bijzondere aanleversituatie van PFZW

Inhoud

Overstap bestaande klanten

Voor de overstap van bestaande klanten hebben we aparte beschrijvingen beschikbaar met de stappen van inrichting:

Lijst Pensioenfonds, Communicatieprofiel 2022

Hieronder vind je een tabel met alle pensioenfondsen en bijbehorende communicatieprofiel voor de UPA voor 2022:

Pensioenfonds

Uitvoerder

Communicatieprofiel

Bakkers

TKP

Communicatie met TKP (UPA)

Agrarische en Voedselvoorzieningshandel (AVH)

PGB

Communicatie met PGB

Beton

Centric

Communicatie met Centric (UPA)

Beveiliging

TKP

Communicatie met TKP (UPA)

Binnenscheepvaart

AZL

zowel Communicatie met CGI (PA) als Communicatie met CGI (UPA)

Detailhandel

Capgemini

Communicatie met Capgemini

Diversen (Via consultancy)

ASR

 

Diversen (Via consultancy)

BeFrank

zowel Communicatie met CGI (PA) als Communicatie met CGI (UPA)

Diversen (Via consultancy)

Nationale Nederlanden

 

Grafimedia

PGB

Communicatie met PGB

Groothandel AGF

PGB

Communicatie met PGB

Groothandel Bloemen en Planten

PGB

Communicatie met PGB

Houthandel

Centric

Communicatie met Centric (UPA)

Hout en Jachtbouw

AZL

Communicatie met Centric (UPA)

Hybride regelingen PGB (consultancy)

PGB

Communicatie met PGB

Huisartsen in Dienstverband

Achmea

Communicatie met CGI

ICK

AZL

Communicatie met CGI (PA)

Kappers

TKP

Communicatie met TKP (UPA)

Karton

PGB

Communicatie met PGB

Landbouw (BPL)

TKP

Communicatie met TKP (UPA)

Levensmiddelendetailhandel

AZL

zowel Communicatie met CGI (PA) als Communicatie met CGI (UPA)

Meubel

TKP

Communicatie met TKP (UPA)

Metalektro

TKP

Communicatie met TKP (UPA)

Molenaars

AGH / Appel Pensioen

Communicatieprofiel: Communicatie met Appel Pensioen.

(AGH is gefuseerd met Appel Pensioen. Voordien heette dit communicatieprofiel Communicatie met AGH.

PFZW

PGGM

Communicatie met PGGM

Recreatie

TKP

Communicatie met TKP (UPA)

Reisbranche

PGB

Communicatie met PGB

Slagers

AGH / Appel Pensioen

Communicatie met AGH (vanaf Profit 19: door de fusie van AGH met Appel Pensioen heet dit communicatieprofiel Communicatie met Appel Pensioen)

Stichting USAG

USAG

Communicatie met Stichting USAG

Tandtechniek

PGGM

Communicatie met PGGM

Uitgeverijen

PGB

Communicatie met PGB

Verf- en Drukinkt

PGB

Communicatie met PGB

Vrijwillige regelingen

PGB

Communicatie met PGB

VLEP

AZL

Communicatie met CGI (UPA)

Zeevisserij (consultancy)

PGB

Communicatie met PGB

Zoetwaren

TKP

Communicatie met TKP (UPA)

Zorgverzekeraars

Achmea

Communicatie met Achmea (UPA)

Zuivel

Achmea

Communicatie met Achmea (UPA)

Functionaliteit Pensioenaangifte activeren

Deze functionaliteit is niet standaard beschikbaar, je moet hiervoor een activering inschakelen. Schakel de activering bij voorkeur in aan het einde van de werkdag of in het weekend. Tijdens het activeringsproces zal namelijk altijd een conversie plaatsvinden en tijdens deze conversie kunnen de medewerkers niet in Profit werken. Het is aan te raden een nieuwe activering eerst te testen in een testomgeving, voordat je deze doorvoert in de live-omgeving.

Naam van de in te schakelen activering:

 • Uniforme pensioenaangifte
 • Nederland (functionaliteit)

Activering inschakelen in een omgeving

Actie Pensioenaangifte autoriseren

Voor de controle van de uniforme pensioenaangifte, gebruik je de actie Pensioenaangifte in de aangiftecockpit. Deze actie autoriseer je voor de gebruikers.

Als je de instantie Uniforme pensioenaangifte wilt importeren voor medewerkers, autoriseer je de functionaliteit.

Actie autoriseren:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
 2. Selecteer de groep of gebruiker.
 3. Ga naar het tabblad: Autorisatie.
 4. Ga naar: HRM / Payroll / Aangifte / Acties.
 5. Selecteer de actie Pensioenaangifte.
 6. Vink Toegestaan aan.
 7. Ga naar het tabblad: Menu.
 8. Ga naar: Algemeen / HRM / Beheer / Import Instantie.
 9. Vink Uniforme pensioenaangifte aan.
 10. Ga naar: Algemeen / HRM / Beheer / Import Instantie Mutatie.
 11. Vink Uniforme pensioenaangifte aan.
 12. Sluit de Autorisatie tool.

Zie ook

Communicatieprofiel Pensioenaangifte

Voor het verzenden van de pensioenaangifte en de UPA, richt je het communicatieprofiel in.

Deze functionaliteit is alleen beschikbaar onder de activering Uniforme pensioenaangifte en Nederland (functionaliteit). Je activeert deze functionaliteit in de gewenste omgeving. De activering kan niet meer worden teruggedraaid. Na de activering vindt een conversie plaats.

Communicatieprofiel instellen:

 1. Open de communicatie-omgeving. Je richt dit communicatieprofiel in de communicatie-omgeving in, niet per subomgeving.
 2. Ga naar: Algemeen / Communicatieservice / Communicatieprofiel.
 3. Open het communicatieprofiel:
  • Communicatie met CGI (PA)
  • Communicatie met CGI (UPA)
  • Communicatie met Centric (UPA) (dit communicatieprofiel is beschikbaar voor de Pensioenoverstappers per 2020)
  • Communicatie met TKP (UPA) (dit communicatieprofiel is beschikbaar voor de Pensioenoverstappers per 2020)
  • Communicatie met Stichting USAG (UPA)
 4. Vink Geblokkeerd uit.
 5. Ga naar het tabblad: Instellingen.

  Controleer de volgende helpitems om te achterhalen welke gegevens je moet invullen:

 6. Klik op: OK.

  Let op:

  Bij verzending via CGI moet het veld Nummer leverancier altijd gevuld zijn in de eigenschappen van de instantie bij de werkgever. Ook al is geen intermediair van toepassing.

Zie ook

Instantie, werkgever en medewerker inrichten

Om de Uniforme Pensioenaanlevering in te richten voeg je de instantie toe en koppelt deze aan de werkgever. Vervolgens voeg je deze toe bij de medewerkers.

Instantie toevoegen:

Je legt een nieuwe instantie vast voor de pensioenaangifte.

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Inrichting / Instantie.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Vul de naam en adresgegevens in.
 4. Doorloop de volgende stappen van de wizard.
 5. Selecteer Pensioenaangifte in Soort instantie.
 6. Selecteer de betreffende sector in Sector/bedrijf.

  Controleer de sector goed of neem hiervoor bijvoorbeeld contact op met de pensioeninstantie.

 7. Klik op: Voltooien

Werkgever inrichten

Je koppelt de werkgever aan de aangemaakte instantie.

Werkgever aan instantie koppelen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Werkgever.
 2. Open de eigenschappen van de werkgever.
 3. Ga naar het tabblad: Instantie.
 4. Klik op: Nieuw.
 5. Selecteer de instantie.
 6. Vul 1 januari van het jaar in waarmee begonnen wordt met de pensioenaangifte.
 7. Vul het aansluitnummer in via Nieuw.

  Dit is het nummer waarmee de werkgever bij de pensioenuitvoerder bekend is.

  Let op:

  Het aansluitnummer voor de aanlevering aan PFZW mag geen voorloopnullen bevatten.

 8. Vink Pensioenaangifte via intermediair aan indien er sprake is van meerdere werkgevers, waarbij een van de werkgevers intermediair is. Vul bij Nummer leverancier het aansluitnummer van de werkgever die als intermediair optreedt.

  Let op:

  Voor de aanlevering aan BeFrank vink je Pensioenaangifte via intermediair altijd aan, ook dus als sprake is van één werkgever. Je vult bij Voorkeurwaarde aansluiting het nummer zoals BeFrank deze op hun productkaart heeft staan. Bij Nummer leverancier vul je het aansluitnummer aangevuld met de prefix BFR. Voorbeeld: BFR010101

 9. Klik op: Voltooien.

  Pay_Pensioenaangifte werkgever inrichten (10)

Pensioenaangifte aanzetten bij de werkgever:

 1. Blijf op het tabblad Instantie bij de werkgever.
 2. Open de eigenschappen van de instantie Belastingdienst.
 3. Ga naar het tabblad: Loonheffingennummer.
 4. Open de eigenschappen van de actuele regel.
 5. Vink Pensioenaangifte genereren aan.
 6. Laat het veld Instantie leeg.

  Selecteer de instantie van het soort Uniforme pensioenaangifte alleen wanneer een werkgever met meerdere cao's, meerdere pensioenaangiftes heeft en maar voor één instantie de pensioenaangifte wil genereren.

 7. Klik op: OK.

Medewerker inrichten

Je koppelt de instantie Uniforme pensioenaangifte aan de medewerker. In de instantie leg je de persoonlijke instellingen voor de medewerker van het pensioenproduct vast.

Je kunt de instantie bij de medewerker importeren met HRM / Beheer / Import Instantie / Uniforme pensioenaangifte. Je importeert instantie-mutaties met HRM / Beheer / Import Instantie Mutatie / Uniforme pensioenaangifte. Deze imports zijn beschikbaar als je de functionaliteit Uniforme pensioenaangifte activeert en je de importfunctionaliteit autoriseert.

Let op het volgende onderscheid m.b.t. het toevoegen van de instantieregel bij de medewerker:

 • Medewerkers zonder instantieregel: Zij zullen alleen met IKV-gegevens aan worden geleverd.
 • Medewerker mét instantieregel: Zij zullen met IKV-gegevens én regelingen (indien van toepassing bij de medewerker) aan worden geleverd.

Instantie bij de medewerker toevoegen:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Instantie.
 4. Selecteer de instantie.
 5. Klik op: Nieuw.
 6. Vul de begindatum in waarmee de werkgever start met de pensioenaangifte. Als de arbeidsverhouding later is ingegaan, vul je de Datum in dienst in.

  Let op:

  Profit leidt oproepkrachten af van de velden Oproep-/Invalkracht zonder verplichting en Oproep-/invalkracht met verplichting. Controleer of deze velden juist zijn ingericht.

  Tip: Maak hiervoor gebruik van het overzicht Instantie Belastingdienst.

Indicatie einde deelname regeling

Vanaf 2022 vult Profit de velden Datum aanvang regeling en Datum einde regelinggegevens elk tijdvak in het UPA bericht automatisch en worden deze waarden bepaald volgens het loontijdvak. Zo krijgt bijvoorbeeld de begindatum in de eerste 4weken aangiftetijdvak niet 01-01-2022, maar waarde 03-01-2022 wat gelijk is aan de begindatum van de eerste verloning.

Daarnaast is het nieuwe veld Indicatie einde deelname regeling toegevoegd aan het UPA bericht. Deze indicatie krijgt automatisch waarde 'Ja' als het looncomponent van de regeling in de salarisberekening volgens de Leeftijd tot methode parameters niet meer berekend dient te worden. Heb je bijvoorbeeld een vrijwillige of een functie afhankelijke regeling, dan kan bij de medewerker parameter Datum einde periode een waarde geven zodat Indicatie einde deelname regeling waarde 'Ja' krijgt.

Handmatig stop zetten:

 1. Menu: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker en ga naar het tabblad: Looncomponent.
 3. Open looncomponent Premie OP.
 4. Open de parameter Datum einde periode en vul de einddatum in.

Let op:

Deze datum zal bij het opslaan automatisch geconverteerd worden naar een numerieke waarde met formaat JJJJMMDD. Op basis van deze datum zal ook automatisch de juiste begin- en einddatum van de parameter waarde worden bepaald.

voorbeeld: Datum 28-02-2022 / Waarde is 20220228.00.

Privé e-mailadres verstrekken aan pensioenfonds

Meerdere pensioenfondsen willen graag het e-mailadres van de deelnemer ontvangen. Dit stelt hun in staat om snel en digitaal contact op te nemen met de deelnemers. Hiervoor is het veld Mijn privé e-mailadres mag verstrekt worden aan pensioenfonds beschikbaar. Dit veld is beschikbaar in de context Medewerker van de indienstprofielen voor InSite. Standaard staat dit veld op Niet zichtbaar in de context. In Profit Windows is dit veld zichtbaar op het tabblad Digitaal. Wanneer e-mail privé niet gevuld is, en de medewerker heeft wel aangegeven om e-mail te verstrekken, dan wordt e-mail werk aangeleverd.

Privé e-mailadres verstrekken:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Digitaal.
 4. Vink Mijn privé e-mailadres mag verstrekt worden aan pensioenfonds aan, als het pensioenfonds het privé e-mailadres mag ontvangen van de betreffende medewerker.
 5. Klik op: OK.

Intermediair (meerdere werkgevers)

Heb je meerdere werkgevers in je omgeving, dan kun je gebruikmaken van een intermediair. Een intermediair is een werkgever die de pensioenaangifte verzorgt voor de andere werkgevers binnen je omgeving. Bij de werkgever die zijn pensioenaangifte door deze intermediair laat verzorgen, geef je in de eigenschappen aan dat dit via een intermediair loopt.

Deze inrichting geldt voor nieuwe en bestaande klanten.

Zowel de werkgever als de intermediair moeten bekend zijn bij de pensioenuitvoerder middels een aansluitnummer. Dit nummer kan je opvragen bij de pensioenuitvoerder.

Voorbeeld:

EnYoi Holding verzorgt voor Stichting Primair Onderwijs Leusden de pensioenaangifte. Bij het PGGM is aangegeven dat EnYoi Holding is gemachtigd om dit voor Stichting Primair Onderwijs Leusden te doen.

In de eigenschappen van Stichting Primair Onderwijs Leusden geef je aan dat EnYoi Holding als intermediair optreedt.

EnYoi Holding is nu voor Stichting Primair Onderwijs Leusden de leverancier. Het aansluitnummer van EnYoi Holding geldt voor Stichting Primair Onderwijs Leusden als nummer leverancier.

Pensioenaangifte via intermediair aanzetten:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Werkgever.
 2. Open de eigenschappen van de werkgever.
 3. Ga naar het tabblad: Instantie .
 4. Selecteer de instantie voor het soort Uniforme pensioenaangifte.

  Als deze instantie nog niet aanwezig is bij de werkgever, maak je deze aan.

 5. Bij Voorkeurwaarde aansluiting geef je het aansluitnummer op van de werkgever. Een werkgever kan meerdere aansluitnummers hebben, bijvoorbeeld in het geval van meerdere periodetabellen.
 6. Vink Pensioenaangifte via intermediair aan.
 7. Vul bij Nummer leverancier het nummer in van de intermediair dat bekend is bij de pensioenuitvoerder.
 8. Klik op: OK.

  Pay_Pensioenaangifte werkgever inrichten (10)

Communicatieprofiel bij meerdere werkgevers

Bij het communicatieprofiel vul je het account in van de werkgever die als intermediair de pensioenaangifte voor de andere werkgevers verzorgt.

Communicatieprofiel Pensioenaangifte inrichten

Pay_Uniforme pensioenaanlevering (Overstappen)

Stap je van een ander softwarepakket over op Profit, zorg dan dat je de volgende gegevens overneemt uit het oude softwarepakket:

 • Datum in dienst
 • Nummer inkomstenverhouding

Inkomstenverhoudingen medewerkers

Naast het burgerservicenummer en de geboortedatum van de medewerker worden zij herkent via de inkomstenverhouding in het loon- en pensioenaangifte bericht. Hierbij controleren zij of de Datum aanvang inkomstenverhouding en het Nummer inkomstenverhouding overeenkomt. Deze twee velden moeten daarom worden overgenomen uit het oude salarisadministratiesysteem.

De datum aanvang inkomstenverhouding is in AFAS Profit het veld Datum in dienst. Het andere veld Datum indienst (i.v.m. dienstjaren) heeft zodoende geen invloed op de datum aanvang inkomstenverhouding. Bij het indienst melden van de medewerker kan het gelijknamige veld Nr. Inkomstenverhouding worden gevuld voor het nummer. Het veld Nr. Inkomstenverhouding kan ook achteraf via het eerste contract gewijzigd worden.

Lijstbegrippen voor eigen looncomponenten

Voor de Uniforme Pensioenaangifte zijn een aantal standaard meegeleverde lijstbegrippen. Deze zijn gekoppeld aan door Profit uitgeleverde en onderhouden looncomponenten.

Wanneer je gebruik maakt van eigen looncomponenten, koppel je deze aan het juiste lijstbegrip.

Pay_Lijstbegrippen pensioenaangifte (10)

Voorbeeld:

Is er een eigen regeling voor de onregelmatigheidstoeslag, dan koppel je de betreffende looncomponenten aan het lijstbegrip UPA ORT.

Lijstbegrippen raadplegen en wijzigen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Ga naar het tabblad: Looncomponent.
 3. Open de eigenschappen van de looncomponent.
 4. Ga naar het tabblad: Lijstbegrip.

  Profit toont met een + of - in de kolom Berekening op welke lijstbegrippen de looncomponent van invloed is.

 5. Wijzig de sortering van de kolom Berekening.
 6. Profit toont de lijstbegrippen waarop de looncomponent intelt.
 7. Je geeft zelf aan op welke lijstbegrippen de looncomponent intelt en op welke wijze deze intelt (plus of min).
  1. Selecteer het lijstbegrip.
  2. Vul achter het lijstbegrip een plusteken (+) of een minteken (-) in.
 8. Klik op: OK.

Process

Aanlevering

Work area

Payroll