thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

PFZW / PGGM

PFZW staat voor Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Het pensioenfonds heeft de volledige pensioenuitvoering aan PGGM uitbesteed. PFZW is verantwoordelijk voor het pensioenbeleid en pensioenvermogen van ruim 2,9 miljoen (oud-)medewerkers in de sector zorg en welzijn. Bijna alle zorgcao’s die AFAS ondersteunt vallen onder dit pensioenfonds. Al zijn er wel uitzonderingen zoals de Universitair Medisch Centra (UMC) die onder ABP vallen.

Inhoud

Veelgestelde vragen

Hebben jullie contact met PFZW?

Ja, het CAO Team werkt samen met PFZW. Het CAO Team heeft periodiek overleg met PFZW en spreken elkaar ook tussendoor regelmatig. Daarnaast zit Profit ook in het UPA-klankbord.

Wanneer worden de cijfers van PFZW aangepast?

Aan het begin van ieder jaar publiceert PFZW de nieuwe percentages en franchises. Deze worden meegenomen in de cao-update die uitgeleverd wordt met de jaarovergang.

Hoe werkt de berekening van PFZW?

De basis van de pensioenpremie van PFZW is het bruto voltijdsalaris (minus franchise), de deeltijdfactor en het premiepercentage. Het bruto voltijdsalaris of regelingloon wordt vastgesteld in periode 1. PFZW levert een rekensheet waarin het pensioen wordt berekend. Je kan deze opvragen bij PFZW. Op de website van PFZW vind je een toelichting van deze rekensheet. Twijfel je aan de berekening vul dan altijd deze rekensheet in. In het hoofdstuk berekeningen gaan we dieper in op het narekenen van de pensioenpremie. Op de site van PFZW vind je meer informatie over het berekenen van de premie.

Als er wijzigingen zijn in de premieberekening van PFZW past Profit dit dan aan?

Als er wijzigingen zijn voor de pensioenregelingen van PFZW, dan levert het CAO Team een nieuwe versie van de Profit CAO’s waarin dit pensioenfonds is opgenomen. Dit is een CAO update.

Mijn medewerker heeft een salarisverhoging/salarisverlaging, waarom verandert de hoogte van de pensioenpremie niet?

Omdat bij PFZW het regelingloon wordt vastgesteld in periode 1 gaat bij een salarisverhoging of verlaging de pensioenpremie niet omhoog of omlaag. Dit gebeurt in het jaar volgend op de verandering. De uitzondering hierop is als er bij ziekte minder dan 100% wordt doorbetaald, dit heeft wel invloed op de hoogte van de pensioenpremie.

Mijn medewerker heeft een urenwijziging, verandert de hoogte van het pensioen?

Ja, het pensioen wordt berekend op basis van het aantal uren in de betreffende periode. Een wijziging in de uren heeft daarom in de maand van wijziging al invloed op het pensioen.

Wat is het peilmoment voor de vakantietoeslag en eindejaarsuitkering voor het pensioen?

Voor de vakantietoeslag en eindejaarsuitkering over vast loon periode 1, dat wordt vastgesteld in periode 1, wordt gekeken naar het percentage op 31 december van het voorgaande jaar. Gaat bijvoorbeeld de eindejaarsuitkering per 1 januari omhoog, dan heeft dat pas in het volgende jaar effect op de pensioenpremie omdat gekeken wordt naar het percentage op 31 december. Voor de vakantietoeslag en eindejaaruitkering over variabele uren wordt gekeken naar het percentage dat op dat moment geldig is. Is bijvoorbeeld de eindejaarsuitkering per 1 januari omhoog gegaan dan wordt het nieuwe percentage gebruikt bij de berekening van eindejaarsuitkering t.b.v. pensioen over de variabele uren.

Hoe werkt vrijwillige voortzetting bij PFZW?

Wanneer de medewerker zelf kiest voor vrijwillige voortzetting van de pensioenpremie dan loopt dit via het proces ‘Vrijwillige voortzetting’ via PFZW. De vrijwillige voortzetting mag niet mee in de pensioenaangifte.

Er zijn looncomponenten zijn voor de vrijwillige voortzetting. Je vindt meer informatie over de de werking kan vinden in de toelichting van het looncomponent.

Hoe werkt het generatiepact bij PFZW?

Bij PFZW werkt een deel van de voortzetting van de opbouw van het pensioen via de UPA en een deel via vrijwillige voortzetting.

Meer informatie hierover, vind je hier.

Moet bij meerdere dienstverbanden per arbeidsverhouding of per dienstverband worden gerekend?

Bij zowel de Premie OP als bij de Premie AP moet bij meerdere dienstverbanden per dienstverband worden gerekend. Dit geldt zowel voor de franchise als de voor premieberekening.

De franchise voor de berekening van de AP premie houdt geen rekening met het parttime percentage. Hierdoor kan het zijn dan bij meerdere kleine dienstverbanden geen premie AP wordt berekent. De franchise moet namelijk per dienstverband worden toegepast. Het kan daardoor zijn dat bij meerdere kleine dienstverbanden geen premie AP wordt berekent terwijl als dit één groter dienstverband was geweest er wel premie AP zou zijn berekent.

Hoe kan ik de gegevens controleren die naar PFZW gaan?

Je kan de gegevens die via de UPA verstuurd worden bekijken en controleren.

Meer informatie hierover, vind je hier.

Hoe verwerk ik medewerkers met een bijzondere situatie?

Soms komen er bijzondere situaties voor bij medewerkers of moet er iets gecorrigeerd worden.

Meer informatie hierover, vind je hier.

Voor wanneer moet een periode worden aangeleverd bij PFZW?

Je levert de gegevens aan voor de 10de van de volgende maand.

Hoe moet het relatienummer worden opgegeven?

Het relatienummer vul in je het veld Aansluitnummer in de eigenschappen van de instantie bij de werkgever. Het aansluitnummer voor de aanlevering aan PFZW mag geen voorloopnullen bevatten.

Berekeningen

Voor de berekening levert PFZW een rekensheet aan. Twijfel je over de berekening, vul dan altijd de rekensheet van PFZW in en hou deze naast de salarisverwerking in Profit. Komt dit niet 1 op 1 met elkaar overeen stuur dan een incident in waarbij je de ingevulde rekensheet en de gegevens uit Profit meestuurt.

Voltijd jaarsalaris/regelingloon

In de basis is de berekening;
Voltijd maandsalaris * 12 (of 13 bij 4-wekenverloning) + percentage vakantietoeslag (rekening houdend met minimum) + percentage structurele eindejaarsuitkering (rekening houdend met minimum).

In Profit komt het regelingloon dat wordt aangeleverd uit looncomponent 135.004.542 ‘Regelingloon tbv pensioenaangifte’. In deze component zie je op het tabblad lijstbegrippen dat deze intelt op het lijstbegrip voor het productloon. Vanuit hier kan je het treintje aan looncomponenten volgen voor de berekening en kom je uit bij looncomponent 135.094.506 Pensioen: Berekend jaarloon vast salaris. Deze looncomponent doet de grondslag 135.000.501 ‘Pensioen: Vast loon periode 1’ keer het aantal periodes in het jaar (maandverloning 12, 4 weken verloning 13).

Voorbeeld:

In dit geval zie je dat bij de medewerker het fulltime salaris 3000 euro is. Hierover wordt 8% vakantietoeslag berekend ( 3000 * 8% = 240 ). Daarnaast wordt er 8,33% eindejaarsuitkering berekend ( ( 3000 + 240 ) * 8,33% =249,90 ). Het is mogelijk dat hier ook nog andere (cao-specifieke) looncomponenten op intellen.

Inrichting meetellen looncomponent voor PFZW

In het PFZW pensioenreglement staat beschreven welke onderdelen op welke wijze meetellen voor het pensioen. Twijfel je of iets pensioengevend is, neem dan contact op met PFZW.

Variabele uren

Uren tellen mee voor het parttime percentage en verhogen daarmee de pensioenpremie. Deze uren worden daarvoor ingeteld op grondslag 135.000.506 ‘Loonuren t.b.v. pensioen’ en grondslag 135.000.507 ‘Variabele uren t.b.v. pensioen’

Vaste toeslagen

Vaste toeslagen tellen mee voor het vaststellen van het regelingloon in periode 1. De berekende toeslag tel je in op grondslag 135.000.502 ‘Pensioen: Salaris overig’. Via deze grondslag wordt de toeslag omgerekend naar een fulltime bedrag en ingeteld op het vast loon periode 1 en op de vakantietoeslag en eindejaarsuitkering tbv de pensioenberekening.

Het komt sporadisch voor dat een toeslag niet meetelt voor de vakantietoeslag/eindejaaruitkering maar wel voor het pensioen. In dat geval gebruik je grondslag 135.000.508 ‘Pensioen: Uitbetaalde vaste toelagen’. Ook via deze weg wordt het bedrag omgerekend naar een fulltime bedrag en ingetelt op het vast loon van periode 1, maar telt het niet mee voor de vakantietoeslag/eindejaarsuitkering t.b.v. pensioen.

Variabele toeslagen

Toeslagen zoals ORT tellen mee voor het pensioen via de grondslag 135.000.505 ‘Pensioen: Variabel salaris’.

Controle gegevens PFZW

Je kan de gegevens vergelijken die in Profit staan met de gegevens die bij PFZW bekend zijn. We raden aan om dit te doen voor de eerste verloning als je overstapt naar Profit en vervolgens dit minimaal één keer per jaar te doen.

Op de site van PFZW is het mogelijk om in te loggen bij MijnOrganisatie en daar een overzicht te downloaden van de gegevens die bekend zijn bij PFZW

In Profit staan de gegevens die naar PFZW gaan in de pensioenaangifte. Je kunt deze raadplegen.

In de pensioenaangifte vind je de medewerkergegevens als je kiest voor: Vervangende pensioenaangifte van de geselecteerde periode. Vervolgens zijn twee weergaven beschikbaar:

 • Medewerkers zonder regelingen

  Is heel handig om te kijken welke medewerkers aangeleverd worden zonder regeling. Je kan iedereen uitfilteren met de functie "stagiair" (want die hebben terecht geen regelingen" en zo zien welke medewerkers onterecht niet mee gaan.

 • Vervangende regelingkenmerken

  Is heel handig om te kijken welke medewerkers aangeleverd worden zonder regeling. Je kan iedereen uitfilteren met de functie "stagiair" (want die hebben terecht geen regelingen" en zo zien welke medewerkers onterecht niet mee gaan.

Controleer altijd de pensioenaangifte inhoudelijk. Controleer bijvoorbeeld:

 • Weergave mdw. gegevens;
  • Sorteer op pt% om te kijken of er geen hele hoge of juiste lage pt% zijn.
  • Sorteer op bruto uurloon om te kijken of er geen hele hoge of lage getallen zijn.
 • Weergave regelingkenmerken:
  • Sorteer op regelingloon om te kijken hoe hoog/laag deze is en of deze niet bij een mdw. 0 is.
  • Sorteer op grondslag/premie/verw. uren of deze niet bij een medw. heel hoog of laag zijn.

Bijzondere aanleversituatie van PFZW

Soms komen er bijzondere situaties voor bij medewerkers of moet er iets gecorrigeerd worden. Hieronder lees je hoe je hiermee omgaat in Profit.

Uitgangspunt bij het bepalen wat er moet gebeuren bij de medewerker is of een medewerker wel of niet deelnemer is van PFZW. Is de medewerker deelnemer van PFZW, dan voeg je de instantie toe bij de medewerker en richt je de looncomponenten in bij de medewerker.

Als de medewerker geen deelnemer is, dan zorg je dat de looncomponenten voor de medewerker niet berekend worden. Als de looncomponenten niet berekend worden, dan wordt de medewerker niet opgenomen in het aanlevering.

Commissarissen/leden van raden van toezicht

Commissarissen houden toezicht op het bestuur van een organisatie. Commissarissen zijn bijvoorbeeld leden van raden van toezicht. Vanaf 1 mei 2016 zijn commissarissen niet meer in fictieve dienstbetrekking.

Commissarissen ontvangen meestal alleen een vergoeding/honorarium en geen salaris. Waardoor hier geen pensioen over wordt opgebouwd.

De volgende inrichting is daarom van toepassing:

 • Instellingen looncomponenten:
  • Je zet de looncomponent '135.004.581 Deelnemer AP tbv pensioenaangifte' op Nee.
  • Je zet de looncomponent '135.004.580 Deelnemer OP tbv pensioenaangifte' op Nee.
 • Instellingen stamgegevens:
  • Je voegt een rooster toe met 0 uren en 0 dagen.
 • Instellingen instantie:
  • De instantie PFZW is wel toegevoegd bij de medewerker.
  • In de instantie Belastingdienst: soort inkomstenverhouding ‘arbeidsovereenkomst’, maar niet verzekerd voor de premie volksverzekeringen. Vink daarom in de instantieregel de velden ZW, WW en WAO/WIA uit. Op tabblad Bijzonder situaties vul je bij Afwijkende sector risicogroep '0000' in.

Wachtgeld medewerkers

Als een medewerker wachtgeld ontvangt is dit een uitkering een geen salaris. De medewerker bouwt over de uitkering van het wachtgeld geen pensioen op.

De volgende inrichting is daarom van toepassing:

 • Instellingen looncomponenten:
  • Je zet de looncomponent '135.004.581 Deelnemer AP tbv pensioenaangifte' op Nee.
  • Je zet de looncomponent '135.004.580 Deelnemer OP tbv pensioenaangifte' op Nee.
 • Instellingen stamgegevens:
  • Je voegt een rooster toe met 0 uren en 0 dagen.
 • Instellingen instantie:
  • De instantie PFZW is wel toegevoegd bij de medewerker.
  • In de instantie Belastingdienst: soort inkomstenverhouding 61.

Stagiaires/Zakgelders (BPV)

Een stagiair/BVP leerling is niet premieplichting. (BPV: Beroepspraktijkvorming) De medewerker bouwt daarom geen pensioen op bij PFZW.

 • Instellingen looncomponenten:
  • Je zet de looncomponent '135.004.581 Deelnemer AP tbv pensioenaangifte' op Nee.
  • Je zet de looncomponent '135.004.580 Deelnemer OP tbv pensioenaangifte' op Nee.
 • Instellingen instantie:
  • De instantie PFZW is wel toegevoegd bij de medewerker.
  • In de instantie Belastingdienst: soort inkomstenverhouding ‘arbeidsovereenkomst’, aard arbeidsverhouding stagiair en niet verzekerd voor de premie volksverzekeringen. Vink daarom in de instantieregel de velden WW en WAO/WIA uit.

Zie voor meer informatie: Bijzondere aanleversituatie van PFZW

Medewerkers meer dan twee jaar ziek

De situatie bij medewerkers die langer dan twee jaar ziek zijn is bijzonder omdat van rechtswege het deelnemerschap niet eindigt, maar de doorbetalingsverplichting van de werkgever wel eindigt.

De volgende inrichting is daarom van toepassing:

 • Instellingen looncomponenten:
  • Je zet de looncomponent '135.004.581 Deelnemer AP tbv pensioenaangifte' op Ja.
  • Je zet de looncomponent '135.004.580 Deelnemer OP tbv pensioenaangifte' op Ja.
  • Je zet in de looncomponent '135.004.626 Premiegrondslag' de parameter 'Premiegrondslag op 0 stellen' op Ja per de eerste van de volgende periode.
   Hierdoor wordt er geen premie berekend. Ook niet door middel van voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR), maar worden wel regelingen aangeleverd via de uniforme pensioenaangifte.

   Wanneer je de parameter 'Premiegrondslag op 0 stellen' op Ja zet vanaf de start van de WIA uitkering, dan wordt er voor het gedeelte waarover de medewerker nog wel pensioen opbouwt bij de werkgever geen Premie OP en AP berekend. Dit moet wel.

   Wanneer je deze parameter stelt op de eerste van de volgende periode maakt Profit wel een pro rata berekening voor het gedeelte waarover de medewerker nog ziek in dienst was bij werkgever en houdt een premie OP en AP voor dit gedeelte.

 • Instelling stamgegevens:
  • Je voegt een rooster toe met 0 uren en 0 dagen.
 • Instellingen instantie:
  • De instantie PFZW is wel toegevoegd bij de medewerker.
  • In de instantie Belastingdienst: soort inkomstenverhouding ‘arbeidsovereenkomst’.

  Let op!

  Als je de roosteruren op 0 zet, verwacht de overheid dat er of een oproepovereenkomst moet zijn of dat er contracturen zijn. Bij het einde van een loondoorbetalingsverplichting, wanneer een medewerker langer dan 104 weken ziek is, gaat dit niet op. In dit geval vul je het veld Afw. uren p.w. aangifte in het rooster van de medewerker op het tabblad Overige. Je krijgt dan geen foutmelding vanuit de Belastingdienst en ook geen melding in de Payroll Auditor.

  Zie voor meer informatie: L2202 De Indicatie oproepovereenkomst is 'N' terwijl het Aantal contracturen per week 0 is.

Correcties

Verwerken correcties

 • Een medewerker heeft ten onrechte een inkomstenverhouding gekregen (in dienst of nevendienstverband)

  Wanneer dit onterecht is gebeurd kan je de inkomstenverhouding verwijderen bij de medewerker. Nadat de eerstvolgende salarisperiode is geweest om dit te verwerken en accorderen wordt het meegenomen in de volgende pensioenaangifte. Hierbij wordt via de pensioenaangifte automatisch de inkomstenverhouding ingetrokken.

 • Bij een medewerker met een inkomstenverhouding die geen PFZW deelnemer is zijn ten onrechte regelingen berekend. (bijvoorbeeld wachtgelders)

  Corrigeer dit bij de betreffende medewerker door de regelingen te deactiveren. Zie bij bijzondere situaties hoe de instellingen moeten staan. Nadat de eerstvolgende salarisperiode is geweest om dit te verwerken en accorderen ontstaan in de volgende pensioen aangifte correcties voor de inkomstenverhouding zonder regelingen.

Het terugdraaien van het aanmelden van medewerkers die geen PFZW deelnemer zijn (situatie 2) zal verder worden geoptimaliseerd door PGGM. Om deze aanmeldingen uit de pensioenadministratie te laten verwijderen, stuur je een mail naar UPA@pfzw.nl. In de mail geef je PFZW toestemming en de reden om de onterechte aanmelding te laten verwijderen.

Jaaroverschrijdende correctie

Is de correctie die je wilt doen in het voorgaande jaar? Maak dan jaaroverschrijdende correctieperiode aan in het salarisverwerkingsplan. Vervolgens doe je de aanpassingen bij de medewerker, deze verwerk en accordeer je. Hierna kan je de pensioen aangifte insturen. Bij het aanmaken van de jaaroverschrijdende ontstaat ook een correctie loonaangifte, het advies is om deze wel te versturen naar de Belastingdienst.

Meer informatie over de jaaroverschrijdende correctie, vind je in dit artikel. Ook over het verwerken van één medewerker.

Zie ook

Direct naar

 1. Uniforme pensioenaangifte (UPA)
 2. Uniforme pensioenaangifte inrichten
 3. Pensioenaangifte controleren
 4. Pensioenaangifte klaarzetten en verzenden

Process

Aanlevering

Work area

Payroll