thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Pakketwissel bij salaris- en pensioenadministratie

Tijdens de migratie naar AFAS Profit gaat veel tijd zitten om alle oorspronkelijke contractgegevens van de medewerkers uit het oude systeem goed en volledig te migreren. Minstens net zo belangrijk is te controleren of na de migratie de gegevens in AFAS Profit aansluiten met de gegevens zoals deze in de polis- en pensioenadministratie aanwezig zijn.

De belastingdienst en pensioenuitvoerders die zijn aangesloten op de UPA, moeten namelijk de medewerkers via de eerste loonaangifte en uniforme pensioenaangifte (UPA) uit AFAS Profit, kunnen matchen met de gegevens zoals deze in hun administratie aanwezig zijn. Als hier een verschil in zit kunnen er te hoge facturen of onjuiste afrekeningen ontstaan.

Inkomstenverhoudingen medewerkers

Naast het burgerservicenummer en de geboortedatum van de medewerker worden zij herkent via de inkomstenverhouding in het loon- en pensioenaangifte bericht. Hierbij controleren zij of de Datum aanvang inkomstenverhouding en het Nummer inkomstenverhouding overeenkomt. Deze twee velden moeten daarom worden overgenomen uit het oude salarisadministratiesysteem.

De datum aanvang inkomstenverhouding is in AFAS Profit het veld Datum in dienst. Het andere veld Datum indienst (i.v.m. dienstjaren) heeft zodoende geen invloed op de datum aanvang inkomstenverhouding. Bij het indienst melden van de medewerker kan het gelijknamige veld Nr. Inkomstenverhouding worden gevuld voor het nummer. Het veld Nr. Inkomstenverhouding kan ook achteraf via het eerste contract gewijzigd worden.

Controle

Ons advies is altijd contact op te nemen met ontvangende partijen om aan te geven dat je gaat wisselen van softwarepakket. Hierdoor wordt meteen duidelijk welke ‘pakketwissel’-procedures zij kennen. Daarnaast kunnen zij jullie eventueel voorzien van de actuele gegevens uit hun administratie, mochten de eerdergenoemde gegevens niet te achterhalen zijn uit het oude salarisadministratiesysteem.

Wat als gegevens niet 1 op 1 over te nemen zijn?

Door een verschil in werkwijze en/of vastlegging ten opzichte van het oude softwarepakket is een volledige aansluiting niet altijd mogelijk is. Daarnaast komen er vanwege de migratie soms administratieve onjuistheden aan het licht die hersteld moeten worden. Leg in deze gevallen de situatie voor aan de ontvangende partijen om zo gezamenlijk tot een werkbare oplossing te komen.

Zie ook

Direct naar

  1. Uniforme pensioenaanlevering inrichten (UPA)

Process

Aanlevering

Work area

Payroll