thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Onverdichte regels bewerken

Onverdichte regels (detailregels) kunnen op verschillende manieren in een concept terechtkomen. Afhankelijk van de bron van een onverdichte regel kun je in de regel verschillende wijzigingen doorvoeren. Ook de manier waarop Profit de regel afhandelt is afhankelijk van de bron van de regel (zie verwerkingsmethoden).

Na het wijzigen van het aantal of het bedrag in een onverdichte regel maakt Profit automatisch een correctieregel. In de gewijzigde regel kun je meteen aangeven wat Profit met het verschil in aantal moet doen: Afboeken of Doorschuiven. Voor het verschil in bedrag geef je dit in de restantregel aan; de restantregel kun je achteraf niet verder splitsen. Profit genereert automatisch een extra regel, het totale aantal blijft gelijk aan het oorspronkelijke aantal. Je moet hiervoor wel een waarde bij het veld Vierkantscontrole selecteren.

Vierkantscontrole activeren:

 1. Ga naar: Projecten / Beheer / Instellingen / Facturering/voorraad.
 2. Ga naar het tabblad: Concepten.
 3. Selecteer een waarde bij Vierkantscontrole.
 4. Je kunt kiezen uit Vierkantscontrole op bedrag ,Vierkantscontrole op aantal of Vierkantscontrole op aantal en bedrag.

  Je kiest voor Vierkantscontrole als je wilt dat, na het wijzigen van het aantal of het bedrag in een onverdichte regel, Profit automatisch een correctieregel aanmaakt. In de gewijzigde regel kun je meteen aangeven wat Profit met het verschil moet doen: afboeken of verschuiven. Profit genereert dan automatisch een extra regel waarin het verschil komt tussen het oorspronkelijke aantal of bedrag en het gewijzigde aantal of bedrag.

  Als je kiest voor Vierkantscontrole op bedrag kun je de aantallen in de nacalculatie alleen nog wijzigen door plusregels toe te voegen.

 5. Klik op: OK.

  Voeg nu het veld Verwerkingsmethode restant aan de lay-out toevoegen. Dit doe je in de boekingslay-out op het tabblad Regel.

Het guidnummer van de nacalculatie slaat Profit ook op in de correctieregel zodat de rapporten en analyses ook worden bijgewerkt, je kunt hiervoor de velden Regel-GUID of Bron regel-GUID opnemen in het rapport of de analyse.

Het guidnummer is bijvoorbeeld beschikbaar in het rapport Voorcalculatie, Nacalculatie, Voorschot. Open het rapport en pas de gegevensverzameling aan. Open de velden van de offerteregel en dan de Algemene velden, onderaan zit je nu de velden Regel-GUID en bron Regel-GUID

Bronnen van onverdichte regels:

 • Nacalculatie:

  De conceptregels uit de nacalculatie kun je niet verwijderen maar wel afboeken. De overige verwerkingsmethoden zijn factureren en doorschuiven. Het element in de regel waarop de eventuele verdichting is gebaseerd, kan niet worden gewijzigd. Wel kunnen bijvoorbeeld aantallen en prijzen worden gewijzigd.

 • Handmatig toegevoegd:

  In een handmatig toegevoegde regel kun je kiezen voor de verwerkingsmethoden:

  • Plusregel factureren, Plusregel doorschuiven en Plusregel afboeken of voor
  • Voorschotregel factureren,
  • Voorschotregel doorschuiven en Voorschotregel afboeken.

  In een handmatig toegevoegde regel kunnen alle waarden worden gewijzigd, met uitzondering van het element waarop de eventuele verdichting is gebaseerd. Handmatig toegevoegde regels kunnen als enige soort echt worden verwijderd.

 • Automatische afronding:

  Als je in de instellingen hebt aangegeven dat Profit de bedragen automatisch moet afronden, kan een automatische afrondingsregel ontstaan met het bedrag van de afronding. Dergelijke regels kunnen alleen verwerkingsmethode Plusregel hebben. Het bedrag in zulke regels kun je niet wijzigen en wordt door Profit automatisch aangepast, als wijzigingen in de andere detailregels daar aanleiding toe geven: het bedrag van de afronding past Profit altijd aan op basis van de bedragen in de te factureren detailregels, die uit de nacalculatie afkomstig zijn. Handmatig toegevoegde regels hebben geen invloed op de aanwezige afrondingsregel.

 • Wijziging van te factureren bedrag in verdichte regel:

  Als het te factureren bedrag in een verdichte regel wordt gewijzigd, ontstaat automatisch een detailregel als correctie met het verschil tussen het oorspronkelijke bedrag in de verdichte regel en het gewijzigde bedrag. Dergelijke regels kunnen als verwerkingsmethode Factureren en Factureren als voorschot hebben. Het bedrag in deze regels kun je niet wijzigen.

 • Voorschot:

  Voorschotregels worden in een concept geplaatst als bij een handmatige factuur of bij een abonnement is aangegeven dat de factuur als een voorschotnota moet worden beschouwd. Ook ontstaan voorschotregels als bij een regel in het concept is aangegeven dat deze regel als voorschot moest worden gefactureerd. Voorschotregels kunnen als verwerkingsmethode Factureerbaar krijgen waardoor Profit het voorschot automatisch verrekent op de factuur. Bij het genereren van de factuur genereert Profit een compensatieregel met een negatief aantal en verwerkingsmethode Doorschuiven. De velden Aantal en Verkoopprijs kun je niet wijzigen en een compensatieregel kun je niet verwijderen. Ook kan een voorschotregel worden doorgeschoven of worden afgeboekt. Het bedrag in een voorschotregel kun je niet wijzigen.

Zie ook:

Process

Concepten

Work area

Projecten