thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Onderhanden werk

Onderhanden werk is een term uit de financiële administratie van commerciële bedrijven. Het geeft aan hoeveel werkzaamheden zijn verricht waarvoor nog geen factuur gestuurd is maar waarvoor wel kosten zijn gemaakt.

Onderhanden werk is bedoeld om een goede rapportage uit het grootboek te krijgen. De kosten die je maakt voor een project journaliseer je terwijl er nog geen opbrengsten tegenover staan. Om deze kosten te dekken voeg je onderhanden werk boekingen toe.

Beschrijving

Onderhanden werk is: het totaal aan kosten van de door te belasten nacalculatieregels die zijn geboekt op het project -/- de al gefactureerde bedragen.

De omvang van het onderhanden werk geeft een beeld van de hoeveelheid geld die een bedrijf nog tegoed heeft/denkt te hebben. Dit gebruik je vooral als je projectmatig werkt met projecten die een lang lopen: dan heb je behoefte aan inzicht in het Onderhanden werk per balansdatum.

OHW integratie vs. OHW totalen

Het OHW in Profit is opgesplitst in de OHW-integratie (bedrijfsleven) en de OHW-totalen (Accountancy) omdat OHW niet voor elke beroepsgroep dezelfde betekenis heeft.

In het bedrijfsleven beschouwt men OHW als 'het verschil tussen de gemaakte kosten (kostprijs) en de geboekte opbrengsten van een project'. Bij langlopende projecten wil men de waarde van het project op de balans zien.

Accountants beschouwen OHW als 'het verschil tussen de geboekte verkoopprijs en de geboekte opbrengsten'.

Verdichten

Het algemene begrip Verdichten betekent het verzamelen en totaliseren van meerdere bronregels naar één doelregel. Dit geldt niet alleen voor facturen maar kan ook voor andere regels gelden.

Voorbeeld:

Als je in Profit Projecten nacalculatieregels boekt op werksoorten kun je de projectfacturen op werksoort verdichten. Alle nacalculatieregels met dezelfde werksoort telt Profit dan bij elkaar op en je ziet op de factuur vervolgens één regel met het totale aantal uren en het totaalbedrag. De oorspronkelijke regels bewaart Profit als factuurregels en kun je bijvoorbeeld als specificatie afdrukken.

In Profit Projecten kun je werken met integratie van het Onderhanden Werk (OHW). Daar worden dan ook verdichte journaalposten van aangemaakt. Ook in dit geval moet je voor de details terug naar de bron in Profit Projecten omdat de details niet meegaan naar Profit Financieel.

Meerdere administraties

Als je meerdere financiële administraties hebt en je wilt de journaalposten uit Profit Projecten in verschillende administraties boeken, dan kun je op verschillende manieren een administratie instellen. Profit bepaalt de administratie in het concept/factuur tijdens het boeken van de nacalculatieregels of tijdens het toevoegen van een handmatige projectfactuur. Welke administratie Profit gebruikt hangt af van het niveau waar je een administratie hebt ingesteld. Profit volgt hierbij een hiërarchie.

Werkwijze

Zie ook

Process

Onderhanden werk

Work area

Projecten