Nacalculatie boeken (Profit)

'Nacalculatie' is de algemene term die gebruikt wordt voor het vastleggen van de op een project geboekte kosten.

Voor het boeken van nacalculatie biedt Profit verschillende methodes:

 • Voor het boeken van uren, kosten én materialen gebruik je de functie Nacalculatie per regel.
 • Voor het boeken van uren en kosten kun je de functies Nacalculatie per week of Nacalculatie per periode gebruiken. Met deze functies kun je op een snelle manier meerdere nacalculatieregels voor dezelfde datum genereren. Deze functies kun je niet gebruiken voor het boeken van materialen.

Inhoud

Beschrijving

Meerdere administraties

Aan de hand van het veld Administratie van een project bepaalt Profit in welke administratie er gefactureerd en gejournaliseerd moet worden.

Daarnaast is het van belang om te weten welk verkoopdagboek staat ingesteld via Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Integratiesoort in de eigenschappen van de integratiesoort voor facturen. De integratiesoort wordt per administratie aangemaakt.

Als je werkt met OHW in de projectadministratie dan kun je het veld Administratie zowel in de eigenschappen van het project als in de projectgroep niet invullen of wijzigen.

Controles tijdens boeken nacalculatie

Bij het boeken van een werksoort in de nacalculatie is de Urensoort verplicht. Bij het toevoegen van de nacalculatieregels gebruik je de normale urensoort die je hebt ingesteld bij de projectinstellingen. Als je hier geen urensoort hebt ingesteld krijg je een melding dat Profit geen nacalculatieregel kan toevoegen.

Bij het boeken op een project controleert Profit of je, als teamlid van het project, nacalculatie mag boeken op het betreffende project, afhankelijk of dit is ingesteld bij het project. Als dit is ingesteld bij het project en je bent geen teamlid, dan krijg je hiervan een melding. Als is ingesteld dat alleen teamleden nacalculatie mogen boeken, dan geldt dit voor het boeken van Nacalculatie per regel, Nacalculatie per periode en Nacalculatie per week. Deze instelling is aanvullend op geldigheidscombinaties die voor het project van toepassing zijn.

Bij het boeken van Nacalculatie per regel / per week / per periode of via InSite controleert Profit of je de uren niet boekt in een geblokkeerde periode. Deze controle vindt ook plaats bij het importeren van nacalculatieregels.

Samenstellingen in de nacalculatie

Let op: 

Samenstellingen kun je alleen gebruiken als je ook beschikt over Profit Ordermanagement.

De nacalculatie bevat per regel een onderdeel van de samenstelling of een regel voor de kop van de samenstelling.

De verwerking van de samenstellingsregels is afhankelijk van het type samenstelling.

 • Maakartikel:

  Van deze samenstelling wordt voorraad bijgehouden. Je kunt voorraadhoudende items niet rechtstreeks verwerken in de nacalculatie; deze kunnen alleen via een projectbon (pakbon) worden doorgezet naar de nacalculatie. 

 • Explosie:

  Van deze samenstelling wordt geen voorraad bijgehouden. Afhankelijk van de instelling van de samenstelling wordt automatisch een regel gegenereerd voor elk onderdeel dat in de samenstelling voorkomt, of wordt alleen de kopregel opgeslagen. Als één van de onderdelen van de explosiesamenstelling voorraadhoudend is kun je de samenstelling niet rechtstreeks verwerken in de nacalculatie. Ook variabele samenstellingen kun je niet rechtstreeks verwerken in de nacalculatie maar moeten via een pakbon worden ingevoerd.

  Let op: 

  De tekstregels uit een explosiesamenstelling worden niet meegenomen naar de nacalculatie.

  Je kunt samenstellingsregels importeren in de nacalculatie waarbij geldt dat alleen de kop of de geëxplodeerde regels in de nacalculatie komen (en niet de onderliggende samenstellingsregels.

Werkwijze

Zie ook