Nacalculatie wijzigen

Je kunt de nacalculatieboekingen raadplegen en wijzigen door de eigenschappen van een boeking op te vragen.

Let op: 

Het wijzigen van nacalculatieboekingen is alleen mogelijk als boekingen nog niet geaccordeerd, gereedgemeld of gefactureerd zijn. Dit geldt ook voor het wijzigen van de bijlage van een nacalculatieboeking. Als het project is afgemeld kun je op het betreffende project geen nacalculatieregels meer boeken of wijzigen ook niet als je de accordering en gereed melding hiervan ongedaan maakt.

Ook kun je nacalculatieregels niet meer wijzigen in de volgende situaties:

 • De regel is afgemeld (OHW integratie, m.u.v. OHW-methode 5)
 • De regel komt uit HRM (ziek, verlof)
 • De regel komt uit een financiële projectboeking
 • De regel komt uit projectvoortgang (InSite/OutSite)
 • De periode is geblokkeerd of afgesloten (ook: week afgesloten)
 • De boeking bevat een artikelregel en de bijbehorende voorraadmutatie is al gejournaliseerd.
 • De kosten komen uit een declaratie en zijn geaccordeerd in Payroll (Projecten / Nacalculatie / Accorderen voor Payroll)
 • Het salarisverwerkingsplan van de naculatieregel geaccordeerd is en de activering Kostprijsberekening op basis van uurloon aan staat. Dit werkt door in de optioneel bijbehorende activering Nacalculatie koppelen aan salarisverwerkingsplan.

Nacalculatieregel wijzigen:

 1. Ga naar:
  • Projecten / Nacalculatie / Nacalculatie per regel
  • Projecten / Project / Project, tabblad Nacalculatie
  • Projecten / Nacalculatie / Perioden verwerken
  • Projecten / Nacalculatie / Weken nacalculatie verwerken
  • Projecten / Nacalculatie / Nacalculatie accorderen

   Bij het wijzigen van nacalculatie vanuit de functie Nacalculatie accorderen (of Uren Accorderen) zie je alleen de regels waar je volgens de nacalculatieregel-autorisatie en de projecten-autorisatie recht op hebt in verband met functiescheiding. Je opent de eigenschappen van de geselecteerde nacalculatieregel. Er wordt dus één regel getoond. Dit geldt voor Profit Windows en InSite. In InSite wordt bovendien nog de HRM medewerker-autorisatie toegepast.

 2. Vul de velden in de kop van de boekingslay-out. 
 3. Volg de standaard procedure voor het boeken van nacalculatie.
 4. Klik op: Selecteren.
 5. Wijzig de regel.
 6. Klik op: Voltooien
 7. Klik op: Annuleren om het scherm af te sluiten.

Instellen dat boekingen via een andere boekingslay-out gewijzigd kunnen worden

In de eigenschappen van de boekingslay-out van de nacalculatie per periode kun je aangeven of je boekingen wilt kunnen wijzigen in een andere boekingslay-out.

Instellen dat boekingen via een andere boekingslay-out gewijzigd kunnen worden:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Boekingslay-out.
 2. Selecteer de boekingslay-out van de Nacalculatie per periode. Als je de standaard boekingslay-out gebruikt moet je een nieuwe boekingslay-out aanmaken op basis van de standaard boekingslay-out.
 3. Geef via de eigenschappen van de boekingslay-out door de instellingen op het tabblad Algemene instellingen aan hoe je om wilt gaan met het wijzigen van boekingen. Je kunt kiezen uit:
  1: boekingen gemaakt m.b.v. een andere boekingslay-out zijn te wijzigen.
  2: boekingen gemaakt m.b.v. een andere boekingslay-out zijn niet te wijzigen.
  Als je kiest voor instelling 2 dan kun je wel nieuwe regels toevoegen met een andere boekingslay-out maar je kunt niet de bestaande regels wijzigen.

Direct naar

 1. Nacalculatie
 2. Nacalculatie inrichten
 3. Nacalculatie/Uren boeken in InSite
 4. Nacalculatie boeken in Profit
 5. Nacalculatie wijzigen
 6. Nacalculatie verwijderen
 7. Blokkeren boeken afgesloten periode
 8. Accordering en gereedmelding
 9. Nacalculatie tarieven herwaarderen
 10. Overnemen offerte naar nacalculatie
 11. Nacalculatieoverzicht
 12. Nacalculatie met integratie agenda in InSite
 13. Nacalculatie importeren
 14. Doorboeken inkoopfacturen en kostenboekingen