Nacalculatie tarieven herwaarderen

Je kunt tarieven van nacalculatieregels ook na het boeken nog wijzigen. Hierbij kun je de kostprijs en/of de verkoopprijs en ook het doorbelasten opnieuw bepalen. Na het herwaarderen zie je de gewijzigde tarieven ook terug in bijvoorbeeld 'Te factureren regels'.

Dit gebruik je bijvoorbeeld als medewerkers al nacalculatieregels hebben geboekt of als de nacalculatieregels zijn geïmporteerd voordat de juiste tarieven bekend zijn.

Het herwaarderen van kostprijzen werkt ook door in de waardering van onderhanden werk.

Herwaardering werkt niet door op nacalculatieregels die zijn gejournaliseerd via de intercompany methode.

Deze menukeuze moet je eerst autoriseren.

Voorwaarden voor het kunnen herwaarderen zijn dat de nacalculatieregels

 • niet gefactureerd zijn
 • niet intercompany gefactureerd zijn
 • het niet om een projectboeking uit financieel gaat
 • niet qua omzet gejournaliseerd zijn
 • niet qua intercompany gejournaliseerd zijn
 • het niet om reversed billing gaat (Flex)
 • het niet om een declaratie/plaatsingscontract gaat (Flex)
 • er geen sprake is van termijnfacturering.

  Deze laatste voorwaarde kan in uitzonderingssituaties relevant zijn. Bij een project kan gekozen zijn voor termijnfacturering, terwijl dit op een later moment weer wordt uigeschakeld. De herwaardering kan pas na het uitschakelen van de termijnfacturering worden uitgevoerd, anders komen de nacalculatieregels niet mee.

Prijs wijzigen:

 1. Ga naar:
  • Projecten / Prijzen en tarieven / Kostprijstarief
  • Projecten / Prijzen en tarieven / Verkooptarief
 2. Open de huidige tariefregel die van toepassing is!
 3. Voeg in dit tarief een nieuw tarief toe zodat de huidige een einddatum krijgt.

  De bestaande regels die vóór die einddatum zijn geboekt kun je nu herwaarderen tegen het aangepast tarief.

  Let op:

  De prijs die je via bovenstaande menupaden met diréct een Nieuw tarief toevoegen toevoegt, kun je nooit herwaarderen. Dat zijn namelijk geen bestaande tarieven die je wijzigt, maar geheel nieuwe.

Herwaarderen nacalculatie:

 1. Ga naar: Projecten / Beheer / Herwaarderen nacalculatie.

 2. Vul de velden van de selectie.
 3. Selecteer minimaal één van de instellingen van wat opnieuw bepaald moet worden.
  • Kostprijzen opnieuw bepalen

   Voor de kostprijs op basis van uurloon vink je bijvoorbeeld Kostprijs opnieuw bepalen aan.

  • Verkoopprijzen opnieuw bepalen
  • Doorbelasten opnieuw bepalen.
 4. Klik op: Volgende.

  Hier zie je alleen nacalculatieregels die niet gefactureerd zijn. Ook geen loonmutaties, ziek en verlofregels, geen gejournaliseerde omzet uit intercompany.

 5. Selecteer de regels die je wilt laten herwaarderen.
 6. Klik op: Voltooien.

Direct naar

 1. Nacalculatie
 2. Nacalculatie inrichten
 3. Nacalculatie/Uren boeken in InSite
 4. Nacalculatie boeken in Profit
 5. Nacalculatie wijzigen
 6. Nacalculatie verwijderen
 7. Blokkeren boeken afgesloten periode
 8. Accordering en gereedmelding
 9. Nacalculatie tarieven herwaarderen
 10. Overnemen offerte naar nacalculatie
 11. Nacalculatieoverzicht
 12. Nacalculatie met integratie agenda in InSite
 13. Nacalculatie importeren
 14. Doorboeken inkoopfacturen en kostenboekingen