thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Kostprijs op basis van uurloon berekenen

Je kunt de kostprijs van de geboekte uren in projecten laten berekenen op grond van het medewerker uurloon. Ook aanvullende toeslagen op het uurloon vanuit de (voorlopige) salarisverwerking en een opslagpercentage kun je daarbij meenemen.

De berekening van de kostprijs op basis van uurloon is:

uurloon medewerker x % waartegen uurloon verloond wordt + toeslag/aanvullingen op het uurloon x % opslag

De zuiverder kostprijs die je hierdoor krijgt, geeft je meer inzicht en helpt je de marge beter te bewaken. Dit gebruik je bijvoorbeeld als projecten vooral bestaan uit arbeid, zoals in de schoonmaakbranche of in de bouw.

Dit moet je eerst inrichten.

Hierbij kun je gebruik maken van de OHW-methode Kosten o.b.v. uurloon, toeslag en opslag (4) die de geboekte uren in de nacalculatie journaliseert naar de winst- en verliesrekening. Je kunt er daarbij voor kiezen om het uurloon, de toeslag en opslag van één nacalculatieregel naar aparte rekeningen te journaliseren.

Ook dit moet je eerst inrichten.

Inhoud

Video

Nacalculatie met kostprijs obv uurloon toevoegen

Je voegt de nacalculatie toe:

Profit berekent de kostprijs van de geboekte uren op grond van de volgende velden:

  • Uurloon: Het uurloon haalt Profit op op het moment dat je de velden itemtype of medewerker in de nacalculatieregel invult of wijzigt. Bron is het laatst gevonden salarisverwerkingsplan waarvan de begindatum kleiner of gelijk is aan de datum nacalculatie.
  • Percentage uurloon: Het percentage uurloon is een veld in de urensoort. Het percentage uurloon is het percentage van het uurloon dat voor de betreffende werksoort van toepassing is. Bijvoorbeeld overwerk is 150% van het basis uurloon.
  • Toeslag: De toeslag is een vast bedrag bovenop het uurloon. Dit bedrag wordt berekend in de salarisverwerking.. Naast de reguliere salarisverwerking kan een correctieperiode betrekking hebben op dezelfde periode. De som het veld ‘bedrag' wordt overgenomen naar het veld ‘toeslag’ in de nacalculatie.
  • Percentage opslag: Het percentage opslag is een opslag die de kostprijs van een geboekte nacalculatieregel verhoogt. De opslag staat voor alle sociale lasten boven op uurloon, uitgedrukt in een percentage. Dit percentage ligt vast in het kostprijstarief.

Om de gegevens die uit de salarisverwerking komen, te kunnen zien, moet eerst de (voorlopige) salarisverwerking uitgevoerd worden.

De velden Loonbedrag, Toeslagbedrag en Opslagbedrag gaan door naar het journaliseren Onderhanden Werk. Het totaal van deze drie vormt het kostprijsbedrag. Het kostprijsbedrag wordt ook door Profit apart berekend.

Als er afrondingsverschillen zijn worden deze in het opslagbedrag verwerkt.

Zie ook:

Herwaarderen

Je kunt het uurloon, de toeslag en opslag herwaarderen via de optie Kostprijs opnieuw bepalen in de wizard Herwaarderen nacalculatie.

Daarbij stelt Profit alle nacalculatieregels voor waarvan het uurloon, toeslag, opslag en percentage uurloon afwijkt, ook nacalculatieregels waarop handmatig is afgeweken.

Zie:

Salarisstrook raadplegen voor uurloon en toeslag

Je kunt in de salarisstrook van de medewerker raadplegen, hoe Profit tot het uurloon en de toeslag komt.

Deze velden zijn in de cao op het tabblad Identificatie toegevoegd als nummers 378 en 379 (HRM / Organisatie / Cao, eigenschappen cao).

Zie ook:

Zie ook

Process

Prijs

Work area

Projecten