OHW-methode 4 Kosten obv uurloon, toeslag en opslag

Als je de kostprijs van de geboekte uren in projecten laat berekenen op grond van het medewerker uurloon kun je gebruik maken van de OHW-methode Kosten o.b.v. uurloon, toeslag en opslag (4).

Zodra een nacalculatieregel wordt aangemaakt of gewijzigd, maakt Profit een of meerdere mutaties aan.

Bij deze OHW-methode journaliseert Profit de geboekte uren in de nacalculatie naar de winst- en verliesrekening. Je kunt er daarbij voor kiezen om het uurloon, de toeslag en opslag van één nacalculatieregel naar aparte rekeningen te journaliseren.

Let op:

Hiervoor moet je o.a. eerst de activeringen Kostprijsberekening op basis van uurloon en Nacalculatie koppelen aan salarisverwerkingsplan aan zetten.

Dit moet je eerst inrichten. Dit komt bovenop de inrichting voor de Kostprijs op basis van uurloon. Lees ook de algemene beschrijving van de OHW-integratie.

Inhoud

Instellingen Financieel

Grondslagen instellen

 1. Ga naar: Projecten / Beheer / Instellingen / Integratie Financieel.
 2. Ga naar het tabblad: Integratie.
 3. Vink OHW-integratie gebruiken aan.
 4. Selecteer een methode bij Methode afmelding.

  Zie verder Onderhanden werk aanzetten en instellen

 5. Ga naar het tabblad: Grondslagen 3.
 6. Richt de grondslagen voor de verschillende onderdelen van de berekening van de kostprijs op basis van uurloon in.
 7. Vul ook alle andere grondslagen in de tabbladen Grondslagen 1 en Grondslagen 2.

De verdere inrichting is gelijk aan die van andere onderhanden werk methodes. Er moeten integratierekeningen en integratiegroepen aangemaakt worden.

Integratierekening toevoegen

Voeg nieuwe boekingssoorten als nieuwe integratiegegevens toe:

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Integratierekening.
 2. Klik op: Nieuw.

  Je voegt nu nieuwe integratiegegevens toe.

 3. Selecteer bij Boekingssoort een van de boekingssoorten voor de Kostprijs op basis van uurloon:
  • Uurloon (22)
  • Dekking uurloon (23)
  • Opslag (24)
  • Dekking opslag (25)
  • Toeslag (26)
  • Dekking toeslag (27)
 4. Selecteer bij Rekening een grootboekrekening die je wilt koppelen aan de boekingssoort.

Zie ook:

Project instellen

Stel per project de OHW-methode in.

 1. Ga naar: Projecten / Project / Project.
 2. Open het project.
 3. Ga naar het tabblad: Onderhanden werk.
 4. Selecteer bij Methode onderhanden werk de methode Kosten o.b.v. uurloon, toeslag en opslag (4).
 5. Klik op: Opslaan en sluiten.

Journaliseren bij OHW Kostprijs obv uurloon

Bij het journaliseren maakt Profit voor elke nacalculatieregel drie mutaties aan.

Als de activering Nacalculatie koppelen aan salarisverwerkingsplan aan staat, worden de mutaties pas aangemaakt wanneer het veld ‘Salarisverwerkingsplan’ is gevuld. Dit veld wordt gevuld vanuit de (voorlopige) salarisverwerking. Ook bij wijzigen van het salarisverwerkingsplan worden min- en plusmutaties aangemaakt.

De drie mutatieregels die Profit per nacalculatieregel aanmaakt, zijn: uurloon, opslag en toeslag. De inhoud van de mutatieregel is gelijk aan onderhandenwerk mutatieregels bij de overige ohw methodes.

De nacalculatieregels zijn bijvoorbeeld:

Deze nacalculatieregels resulteren in mutaties van de typen 26, 27 en 28.

Mutatietype

Datum

Item

Verreken Prijs

26 – uurloon

26-03-2021

Normaal uur

10,00

27 – opslag

26-03-2021

Normaal uur

2,10

28 - toeslag

26-03-2021

Normaal uur

7,77

26 – uurloon

26-03-2021

Toeslag uur

30,00

27 – opslag

26-03-2021

Toeslag uur

4,2

28 - toeslag

26-03-2021

Toeslag uur

15,22

Op basis van de mutaties genereert Profit de journaalposten. Deze worden verdicht op datum en grootboekrekening.

Datum

Op moment van wijzigen van de datum van de nacalculatieregel wordt de verwerkingsdatum bijgewerkt.

De datum van de mutatie (verwerkingsdatum) wordt bepaald aan de hand van de boekstukdatum van het salarisverwerkingsplan. Het salarisverwerkingsplan wordt teruggeschreven op de nacalculatieregel vanuit de voorlopige salarisverwerking.

Nieuwe nacalculatieregel: Valt de datum nacalculatie voor de begindatum van het salarisverwerkingsplan, dan de boekstukdatum van het salarisverwerkingsplan. Anders de datum van de nacalculatieregel.

Wijzigen nacalculatie: De min-mutatie wordt aangemaakt met de oorspronkelijke mutatie datum. De plus-mutatie wordt aangemaakt volgens dezelfde bepaling als een nieuwe nacalculatieregel.

Mutaties

Mutatietype

Boekingssoort

Integratierekening

Grootboekrekening

26

22 – loonkosten

Op basis van instelde grondslag wordt de integratierekening er bij gezocht.

De grootboekrekening van de integratierekening wordt opgehaald en toegepast.

23 – dekking loonkosten

27

24 – opslag

25 – dekking opslag

28

26 – toeslag

27 – dekking toeslag

En de volgende journaalposten:

Normaal uur

Mutatietype

Boekingssoort

Rekening

Omschrijving

Debet

Credit

26

22

40000

 

Uurloon

10,00

 

23

 

26000

Dekking Uurloon

 

10,00

27

24

40010

 

Opslag

7,77

 

25

 

26010

Dekking Opslag

 

7,77

28

26

40300

 

Toeslag

2,10

 

27

 

26050

Dekking Toeslag

 

2,10

Overwerk 150%

Mutatietype

Boekingssoort

Rekening

Omschrijving

Debet

Credit

26

22

40050

 

Uurloon

30,00

 

23

 

26050

Dekking Uurloon

 

30,00

27

24

40010

 

Opslag

15,22

 

25

 

26010

Dekking Opslag

 

15,22

28

26

40300

 

Toeslag

4,20

 

27

 

26050

Dekking Toeslag

 

4,20

Direct naar

 1. Inrichting Projecten
 2. Basis stamgegevens inrichten in Profit
 3. Projecten instellingen inrichten
 4. Uren boeken en controles inrichten
 5. Geldigheidscombinaties
 6. Tarieven
 7. Voorcalculatie inrichten
 8. Nacalculatie inrichten
 9. Teams inrichten
 10. Projectstatus inrichten
 11. Projectprofielen inrichten
 12. Onderhanden werk inrichten
 13. Journalisering projectfacturen inrichten
 14. Projectfacturering instellen
 15. Conceptfacturering inrichten
 16. Projecten in InSite inrichten
 17. Projecten in OutSite inrichten