thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Onderhanden werk integratie

Je kunt de kosten en opbrengsten die je in de nacalculatie boekt per project doorboeken naar de financiële administratie, dit noemen we de OHW integratie.

Dit gebruik je bij langlopende projecten.

Het bedrag aan onderhanden werk dat op de balans staat kun je zien als de 'werkvoorraad': hiervoor zijn kosten gemaakt en je verwacht hier later geld aan te verdienen. Als je deze bedragen direct op de verlies- en winstrekening zou boeken dan kan er een vertekend beeld ontstaan als bijvoorbeeld een langlopend project aan het eind pas wordt gefactureerd. Het lijkt dan of er heel veel kosten zijn gemaakt en geen opbrengst is geweest, wat het resultaat negatief beïnvloedt. Andersom kan bij het factureren van voorschotten het beeld ontstaan dat er al wel omzet is gemaakt, maar dat er geen kosten zijn geweest.

In Profit kun je kiezen uit 3 methodes voor het nemen van resultaat. Dit zijn:

  1. Resultaat op basis van gereed project (Completed contract)
  2. Resultaat op basis van nog te factureren omzet (NTF)
  3. Resultaat op basis van voortgangspercentage (Percentage of Completion) (POC)

Per project kun je een methode kiezen. Ook kun je instellen dat geen OHW mogelijk is bij een project.

(Profit 20)

Daarnaast kun je gebruikmaken van de OHW-methode Kosten op basis van uurloon, toeslag en opslag als je de activeringen voor het berekenen van de kostprijs op basis van uurloon hebt aangezet en ingericht.

Inhoud

Voorbereiding

Werkwijze

Zie ook

Direct naar

  1. Onderhanden werk
  2. Periodetotalen onderhanden werk (Accountancy)
  3. Onderhanden werk integratie (Bedrijfsleven)

Process

Onderhanden werk

Work area

Projecten