Project instellen voor methode Onderhanden werk

Per project stel je in welke methode van onderhanden werk je daarvoor wilt gebruiken.

Eerst moet je hiervoor de Onderhanden werk integratie inrichten.

Methode voor onderhanden werk instellen per project:

 1. Ga naar:
  • InSite: Projecten / Aanmaken project.
  • Profit: Projecten / Project / Project.
 2. Open de eigenschappen van het project of voeg een nieuwe toe.
 3. Ga naar het paginaonderdeel/tabblad: Onderhanden werk.
 4. Selecteer bij Methode onderhanden werk een van de methodes voor het nemen van resultaat:
 5. Doe dit voor al je projecten.

Direct naar

 1. Onderhanden werk integratie
 2. Onderhanden werk integratie inrichten
 3. OHW-methode 1 op basis van Gereed project (1)
 4. OHW-methode 2 op basis van Nog te factureren omzet (2)
 5. OHW-methode 3 op basis van project Voortgangspercentage (3)
 6. OHW-methode 4 Kosten op basis van uurloon, toeslag en opslag (4)
 7. OHW-methode 5 Omzettoekenning o.b.v. nacalculatie (5)
 8. OHW-methode 6 en 7 Omzettoekenning o.b.v. urenvoortgang project (6) en urenvoortgang werksoort (7)