OHW-methode 2 op basis van Nog te factureren omzet (NTF)

Als onderhandenwerkmethode kun je de methode op basis van nog te factureren omzet gebruiken.

Lees hier de algemene beschrijving en hoe je hiervoor de Onderhanden werk integratie inricht.

Inhoud

Methode 2 Nog te factureren omzet (NTF)

Pro_Onderhanden werk integratie_Methode 1 (10)

Als een project op basis van regie gefactureerd wordt, worden de geboekte nacalculatieregels direct in het resultaat van de betreffende periode genomen. Het draait hier om het journaliseren van de verkoopwaarde van de nacalculatie.

Dit geeft beter inzicht in het resultaat per periode, onafhankelijk van de periode waarin gefactureerd wordt.

Omzet en facturen worden via een tussenrekening nog te factureren afgeboekt.

Wijzigingen op de nacalculatieregels worden via een mutatietabel bijgehouden en gejournaliseerd.

Let op:

Alle nacalculatieregels worden gejournaliseerd, ongeacht of ze geaccordeerd of gereedgemeld zijn.

Ook: bij NTF wordt er geen onderscheid gemaakt tussen uren en kosten.

Deze methode is niet mogelijk bij projecten waarbij termijnfacturering is ingesteld.

Deze methode werkt met:

 • Voorlopige kostprijs project o.b.v. nacalculatie
 • Voorlopige opbrengst project o.b.v. nacalculatie
 • Saldo op tussenrekening ‘Nog te factureren’ o.b.v. nacalculatie
 • Opbrengst en kosten bij afmelden
 • Facturen boekt rekening ‘Nog te factureren’ tegen

Journaalpost

De verwachte boeking bij deze methode is:

Nog te factureren omzet X

Omzet x

Bij daadwerkelijke facturatie, wordt Nog te factureren tegengeboekt. Bij Afmelding hoeft hier niks mee te gebeuren.

Financieel inrichten voor Nog te factureren omzet

De inrichting bij OHW op basis van nog te factureren omzet is in feite een uitbreiding op de inrichting voor OHW-methode 1 op basis van gereed project (CC).

Voor methode 2 ziet de extra inrichting in Financieel er als volgt uit:

Boekingssoorten

Soort

Grondslag

Omschrijving

Rekening

1

Integratie-/Artikelgroep

Opbrengst

8000

2

Projectgroep

OHW Kosten

3200

3

Integratie-/Artikelgroep

Dekking OHW kostprijs

6200

4

Integratie-/Artikelgroep

Dekking OHW opbrengst

1340

5

Projectgroep

Voorlopige opbrengst

1350

6

Projectgroep

Projectkosten

7200

7

Projectgroep

Projectopbrengst

8400

8

Projectgroep

OHW opbrengst

3400

Extra inrichting:

 

 

 

15

Integratie-/Artikelgroep

Voorlopige kostprijs

7100

16

Integratie-/Artikelgroep

Dekking OHW kostprijs

3250

17

Integratie-/Artikelgroep

Nog te factureren opbrengst

1330

18

Integratie-/Artikelgroep

Voorlopige opbrengst

8300

19

Integratie-/Artikelgroep

Dekking OHW opbrengst

3300

Mutatietypes

Type

Omschrijving

 

9

Kostprijs

 

10

Opbrengst

 

11

Afmelden kostprijs

 

12

Afmelden opbrengst

 

Extra inrichting:

 

 

15

Voorlopige kostprijs

 

16

Voorlopige opbrengst

 

17

Dekking opbrengst

 

18

Afmelden voorlopige kostprijs

 

19

Afmelden voorlopige opbrengst

 

20

Afmelden dekking opbrengst

 

Zie verder:

Journaalposten voor Nog te factureren omzet (NTF)

Voor methode 2 zien de journaalposten in Financieel er als volgt uit:

 Nacalculatieregels boeken - OHW kostprijs

Mutatietype

Boekingssoort

Rekening

 

Omschrijving

Debet

Credit

9

2

3 (evt. 11)

3200

 

6200

OHW Kosten

Dekking OHW kostprijs

300

 

300

15

15

16

7100

 

3250

Voorlopige kostprijs

Dekking OHW kostprijs

300

 

300

16

17

18

1330

 

8300

Nog te factureren opbrengst

Voorlopige opbrengst

400

 

400

Projectopbrengst - Facturatie - OHW opbrengst

Mutatietype

Boekingssoort

Rekening

 

Omschrijving

Debet

Credit

10

4

8 (evt. 2)

1340

 

3400

Dekking OHW opbrengst

OHW opbrengst

400

 

400

17

19

17

3300

 

1330

Dekking OHW opbrengst

Nog te factureren opbrengst

400

 

400

Afmelden OHW

Mutatietype

Boekingssoort

Rekening

 

Omschrijving

Debet

Credit

18

16

15

3250

 

7100

Dekking OHW kostprijs

Voorlopige kostprijs

300

 

300

11

6

2

7200

 

3200

Projectkosten

OHW Kosten

300

 

300

19

18

17

8300

 

1330

Voorlopige opbrengst

Nog te factureren opbrengst

400

 

400

20

17

19

1330

 

3300

Nog te factureren opbrengst

Dekking OHW opbrengst

400

 

400

12

8 (evt. 2)

7

3400

 

8400

OHW opbrengst

Projectopbrengst

400

 

400

Journaliseren projectfactuur

Mutatietype

Boekingssoort

Rekening

 

Omschrijving

Debet

Credit

 

 

5 (evt. 4)

 

1400

 

1350

1510

Debiteuren

Voorlopige opbrengst

Btw te betalen

476

 

400

76

Als je handmatige facturen toevoegt bij projecten met OHW methode 2 NTF, dan maakt Profit hiervoor geen boekingen met mutatietype 19 en 20. Deze gelden alleen voor opbrengstregels uit nacalculatie (via automatische facturering).

Direct naar

 1. Onderhanden werk integratie
 2. Onderhanden werk integratie inrichten
 3. OHW-methode 1 op basis van Gereed project (1)
 4. OHW-methode 2 op basis van Nog te factureren omzet (2)
 5. OHW-methode 3 op basis van project Voortgangspercentage (3)
 6. OHW-methode 4 Kosten op basis van uurloon, toeslag en opslag (4)
 7. OHW-methode 5 Omzettoekenning o.b.v. nacalculatie (5)
 8. OHW-methode 6 en 7 Omzettoekenning o.b.v. urenvoortgang project (6) en urenvoortgang werksoort (7)