thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

OHW-methode 2 op basis van Nog te factureren omzet (NTF)

Als onderhandenwerkmethode kun je de methode op basis van nog te factureren omzet gebruiken.

Eerst moet je hiervoor de Onderhanden werk integratie inrichten.

Inhoud

Methode 2 Nog te factureren omzet (NTF)

Pro_Onderhanden werk integratie_Methode 1 (10)

Als een project op basis van regie gefactureerd wordt, worden de geboekte nacalculatieregels direct in het resultaat van de betreffende periode genomen. Het draait hier om het journaliseren van de verkoopwaarde van de nacalculatie.

Dit geeft beter inzicht in het resultaat per periode, onafhankelijk van de periode waarin gefactureerd wordt.

Omzet en facturen worden via een tussenrekening nog te factureren afgeboekt.

Wijzigingen op de nacalculatieregels worden via een mutatietabel bijgehouden en gejournaliseerd.

Let op:

Alle nacalculatieregels worden gejournaliseerd, ongeacht of ze geaccordeerd of gereedgemeld zijn.

Ook: bij NTF wordt er geen onderscheid gemaakt tussen uren en kosten.

Deze methode is niet mogelijk bij projecten waarbij termijnfacturering is ingesteld.

Deze methode werkt met:

 • Voorlopige kostprijs project o.b.v. nacalculatie
 • Voorlopige opbrengst project o.b.v. nacalculatie
 • Saldo op tussenrekening ‘Nog te factureren’ o.b.v. nacalculatie
 • Opbrengst en kosten bij afmelden
 • Facturen boekt rekening ‘Nog te factureren’ tegen

Journaalpost

De verwachte boeking bij deze methode is:

Nog te factureren omzet X

Omzet x

Bij daadwerkelijke facturatie, wordt Nog te factureren tegengeboekt. Bij Afmelding hoeft hier niks mee te gebeuren.

Financieel inrichten voor Nog te factureren omzet

De inrichting bij OHW op basis van nog te factureren omzet is in feite een uitbreiding op de inrichting voor OHW-methode 1 op basis van gereed project (CC).

Voor methode 2 ziet de extra inrichting in Financieel er als volgt uit (oranje):

Pro_Onderhanden werk integratie_Methode 1 (10)

Zie verder:

Journaalposten voor Nog te factureren omzet (NTF)

Pro_Onderhanden werk integratie_Methode 1 (10)

De oranje journaalposten zijn de journaalposten die extra zijn ten opzichte van OHW-methode 1 Gereed project.

Als je handmatige facturen toevoegt bij projecten met OHW methode 2 NTF, dan maakt Profit hiervoor geen boekingen met mutatietype 19 en 20. Deze gelden alleen voor opbrengstregels uit nacalculatie (via automatische facturering).

Direct naar

 1. Onderhanden werk integratie
 2. Onderhanden werk integratie inrichten
 3. OHW-methode op basis van Gereed project (1)
 4. OHW-methode 2 op basis van Nog te factureren omzet (2)
 5. OHW-methode 3 op basis van project Voortgangspercentage (3)
 6. OHW-methode 4 Kosten op basis van uurloon, toeslag en opslag (4)

Process

Onderhanden werk

Work area

Projecten