OHW-methode 1 op basis van Gereed project

Als onderhandenwerkmethode kun je de methode op basis van Gereed project gebruiken.

Lees hier de algemene beschrijving en hoe je hiervoor de Onderhanden werk integratie inricht.

Inhoud

Methode 1 Gereed project

Pro_Onderhanden werk integratie_Methode 1 (10)

Bij deze methode boek je de kostprijs op basis van de nacalculatie en de opbrengst op basis van de facturatie. De Opbrengst en kostprijs bij afmelden.

Na het journaliseren van de OHW integratie maakt Profit journaalposten van de volgende mutaties op een project:

 • Boeken van kosten in de nacalculatie.
 • Genereren van een projectfactuur, termijnfactuur, abonnementsfactuur (voor een project) en verkoopfactuur (voor een project).
 • Doorbelasten van een factuur uit financieel

De dekking kostprijs wordt eenzijdig geboekt. Die wordt niet tegengeboekt. Daar staat bijvoorbeeld je inkoopfactuur op loonkosten tegenover. Of andere kosten (is maar net met welke kosten je te maken hebt die je in je OHW opneemt).

Als je deze mutaties journaliseert werkt Profit het bedrag aan onderhanden werk op de balans bij.

Op het moment dat je het onderhanden werk (eventueel per project) afmeldt wordt het totaal aan kosten en opbrengsten van de balans gehaald en geboekt op de winst- en verliesrekening. Dit afmelden wordt ook wel 'winstnemen' genoemd.

Na het journaliseren van de OHW integratie (integratiesoort 4) wordt een journaalpost gemaakt van de mutaties op een project. De journaalposten in Profit Financieel boek je met maximaal vijf verbijzonderingen. Projectdimensies koppel je in Profit Projecten aan de verschillende verbijzonderingsassen in Profit Financieel.

Van het afmelden wordt ook een journaalpost gemaakt via integratiesoort 5 (OHW afmelden).

Schematisch overzicht OHW integratie in Profit:

Het roodomkaderde deel is alleen mogelijk als je in de instellingen hebt gekozen voor OHW integratie.

Uitleg schema:

 • Profit boekt projectkosten en -opbrengsten als OHW en als boekingstype 9 (kosten) en boekingstype 10 (opbrengst).
 • Elke boeking van kosten en opbrengsten op een project wordt geregistreerd als geboekt OHW en als mutatie (type 9 (kosten) en 10 (opbrengst)).
 • Door het journaliseren van deze mutaties via integratiesoort 4 worden de geboekte kosten en opbrengsten op de balans gezet.
 • Door het afmelden van het OHW wordt het totaal aan geboekt OHW overgezet naar afgemeld OHW en ook hier worden mutaties aangemaakt (type 11 (kosten) en 12 (opbrengst)).
 • Door het journaliseren van deze mutaties via integratiesoort 5 worden de afgemelde kosten en opbrengsten van de balans gehaald en op de Verlies- & Winstrekening gezet.
Financieel inrichten voor OHW-Methode 1 Gereed project (CC)

Ga naar: Projecten / Beheer / Instellingen / Integratie Financieel om OHW-integratie aan te zetten en in te stellen.

Een inrichtingsvoorstel bij OHW op basis van gereed project (CC) in Financieel zie je hieronder:

Boekingssoorten

Soort

Grondslag

Omschrijving

Rekening

2

Projectgroep

OHW Kosten

3200

3

Integratie-/artikelgroep

Dekking OHW kostprijs

6200

4

Integratie-/artikelgroep

Dekking OHW opbrengst

1340

5

Projectgroep

Voorlopige opbrengst

1350

6

Projectgroep

Projectkosten

7200

7

Projectgroep

Projectopbrengst

8400

8

Projectgroep

OHW opbrengst

3400

Mutatietypes

Type

Omschrijving

 

9

Kostprijs

 

10

Opbrengst

 

11

Afmelden kostprijs

 

12

Afmelden opbrengst

 

Zie verder:

Projecten inrichten

Of je OHW gebruikt richt je per project in:

Project instellen voor methode Onderhanden werk

Bij deze methode kun je OHW ook inrichten per werkbon:

Werkbon instellen voor methode Onderhanden werk

Uren en kosten boeken, journaliseren, factureren

Nadat je het project hebt toegevoegd, volg je de volgende stappen:

Nacalculatie boeken

 1. Boek uren nacalculatie op dit project (werksoorten). Zorg ook dat de kostprijs en verkoopprijs ingericht zijn.
 2. Boek kosten op dit project (kosten).

Zie verder: Uren nacalculatie boeken

Journaliseer de mutaties (kosten)

 1. Ga naar: Projecten / Facturering / Journaliseren.

Journaliseer met name de integratiesoorten die je voor deze methode hebt ingericht: OHW afmelden en OHW integratie.

Op dit moment wordt de kostprijs geboekt. Dit zie je terug bij de journaalposten 'Nacalculatieregels boeken - OHW kostprijs'.

Zie verder: Journaliseren OHW kostprijs of opbrengst

Nacalculatie factureren

Accordeer de nacalculatie en meldt deze gereed.

Genereer vervolgens de facturen.

Zie verder: Accordering en gereedmelding

Journaliseer opnieuw de mutaties (opbrengst)

Op dit moment journaliseer je de facturen. Zie bij de journaalposten 'Projectopbrengst - facturatie - OHW opbrengst'.

En ook: de journaalpost van de projectfactuur.

Zie verder: Journaliseren OHW kostprijs of opbrengst

Afmelden

Zie ook:

Voorbeeld journaalposten Onderhanden Werk bij Methode 'Gereed project' (1)

Van de verschillende stappen bij de journalisering van het onderhanden werk staan hieronder voorbeeld journaalposten. De genoemde rekeningen hoeven in Profit Projecten niet één rekening per soort te zijn: je kunt voor ieder type rekening meerdere rekeningen gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld meerdere grootboekrekeningen voor Onderhanden werk kostprijs aanmaken en zelf instellen hoe deze rekeningen door Profit Projecten bepaald moeten worden.

Nacalculatiemutatie journaliseren

Journaliseren nacalculatiemutatie: 

Boekingssoort

Omschrijving

2

OHW Kosten projecten (als OHW niet gesplitst wordt is dit 2 - OHW projecten)

3

Aan Dekking kostprijs projecten

Voorbeeld: Journaal onderhanden werk kosten

Boekingssoort

Rekening

 

Omschrijving

Debet

Credit

2

3200

 

OHW Kosten

300,00

 

3

 

6100

Dekking OWH Kosten (uren/materiaal)

 

300,00

Projectopbrengstmutatie journaliseren

De bedragen op de rekeningen Voorlopige projectopbrengst en Dekking opbrengst zijn altijd gelijk aan elkaar. De boeking Debiteuren aan voorlopige projectopbrengst (+ btw) vervangt dus de boeking Debiteuren aan opbrengst (+ btw) die wordt gemaakt als geen gebruik wordt gemaakt van onderhanden werk boekingen.

Journaliseren (project) opbrengstmutatie:

Boekingssoort

Omschrijving

Debiteuren

4

Aan Dekking OHW opbrengst projecten
(Als je hebt aangegeven dat de dekking OHW gesplitst moet worden is dit de rekening 5 -Voorlopige opbrengst projecten)

EN

Boekingssoort

Omschrijving

Dekking opbrengst projecten

8

Aan OHW opbrengst projecten  (als OHW niet gesplitst wordt is dit 2 - OHW projecten)

Voorbeeld:Journaal onderhanden werk opbrengsten

Boekingssoort

Rekening

 

Omschrijving

Debet

Credit

1

1400

 

Debiteuren

484,00

 

4

 

1340

Dekking OHW opbrengst

 

400,00

 

 

1510

Btw te betalen

 

84,00

EN

 

 

 

 

 

4

1340

 

Dekking OHW opbrengst

400,00

 

8

 

3400

OHW opbrengst

 

400,00

Afmelden OHW journaliseren

Als je vanuit bijvoorbeeld verkoopfacturen opbrengsten doorboekt naar de projectadministratie, leidt dit tot één journaalpost van het onderhanden werk:

Dekking opbrengst

Aan Onderhanden werk opbrengst

Er wordt nu geen factuurboeking gemaakt omdat de factuur voor de opbrengst al direct in de boekhouding is verwerkt. De grootboekrekeningen voor het onderhanden werk worden over het algemeen als balansrekeningen aangemaakt. De dekkingsrekeningen en de rekening voor de voorlopige opbrengst zijn meestal resultaten rekeningen. Het een en ander is echter afhankelijk van de inrichting van de boekhouding.

Journaliseren afmelden OHW:

Boekingssoort

Omschrijving

6

Projectkosten

2

Aan OHW Kosten projecten (als OHW niet gesplitst wordt is dit 2 - OHW projecten)

EN

Boekingssoort

Omschrijving

8

OHW opbrengst projecten  (als OHW niet gesplitst wordt is dit 2 - OHW projecten)

7

Aan Projectopbrengst

Voorbeeld: Journaal afmelden onderhanden werk

Boekingssoort

Rekening

 

Omschrijving

Debet

Credit

6

7200

 

Projectkosten

300,00

 

2

 

3200

OHW Kosten

 

300,00

8

3400

 

OHW opbrengst

400,00

 

7

 

8400

Projectopbrengst

 

400,00

Journaalposten uit Financieel

Journaalpost direct vanuit Profit Financieel:

Boekingssoort

Omschrijving

1

Debiteuren

4

Aan Dekking OHW opbrengst projecten (Als je hebt aangegeven dat de dekking OHW gesplitst moet worden is dit de rekening 5 - Voorlopige opbrengst projecten)

Voorbeeld: Boeking opbrengst direct vanuit de financiële administratie

Boekingssoort

Rekening

 

Omschrijving

Debet

Credit

 

10000

 

Debiteur

121,00

 

4

 

1340

Dekking OHW opbrengst

 

100,00

 

 

1510

Btw te betalen

 

21,00

Journaalposten uit Ordermanagement

De journaalposten OHW integratie in combinatie met voorraadjournalisering zijn:

3. Pakbon:

Rekening geleverde artikelen

aan Voorraad

4. OHW integratie:

OHW kosten

aan Rekening geleverde artikelen

5. OHW afmelden kostprijs:

OHW kostprijs

aan Kostprijs

Vanuit je OHW journalisering dek je hiermee de rekening geleverde artikelen van de artikelgroep.

Direct naar

 1. Onderhanden werk integratie
 2. Onderhanden werk integratie inrichten
 3. OHW-methode 1 op basis van Gereed project (1)
 4. OHW-methode 2 op basis van Nog te factureren omzet (2)
 5. OHW-methode 3 op basis van project Voortgangspercentage (3)
 6. OHW-methode 4 Kosten op basis van uurloon, toeslag en opslag (4)
 7. OHW-methode 5 Omzettoekenning o.b.v. nacalculatie (5)
 8. OHW-methode 6 en 7 Omzettoekenning o.b.v. urenvoortgang project (6) en urenvoortgang werksoort (7)