Onderhanden werk journaliseren

Na de inrichting kun je onderhanden werk boekingen maken. Het doorboeken van de verschillende soorten OHW journaalposten gebeurt in een aantal stappen. Als je het onderhanden werk in het grootboek up-to-date wilt houden, moet je deze stappen regelmatig uitvoeren.

Een uitzondering hierop is het afmelden; deze stap voer je alleen uit als je het werkelijke projectresultaat in de boekhouding terug wilt zien, bijvoorbeeld bij een maand- of een jaarafsluiting.

Inhoud

Journaliseren OHW kostprijs of opbrengst

Via onderstaande stappen journaliseer je de OHW boekingen. De journaalpost(en) wordt, als je zelf geen boekingsdatum opgeeft, aangemaakt met de datum van de nacalculatie.

Journaliseren OHW boekingen:

 1. Ga naar: Projecten / Facturering / Journaliseren.
 2. Selecteer de administratie(s) waarvan je de onderhanden werk boekingen wilt journaliseren.
 3. Klik op: Volgende.

  Je ziet een weergave met alle te journaliseren OHW-mutaties en af te melden OHW-mutaties.

 4. Vink de mutaties aan.
 5. Klik op: Volgende.
 6. Vink eventueel Datum boeking factureren gelijk aan factuurdatum aan.
 7. Vul eventueel een waarde in bij Datum boeking facturen.

  Deze datum wordt vermeld in de journaalpost.

 8. Vul eventueel een waarde in bij Datum boeking OHW.

  Als je hier geen datum invult wordt de datum van de OHW integratie vanuit de nacalculatie regel overgenomen. Dus als deze op 17-12-2016 is geboekt, dan wordt deze datum opgegeven. Als je wel een datum in dit veld invult dan worden de journaalposten aangemaakt met de ingevulde datum.

 9. Klik op: Voltooien.

  Let op:

  Als je naast Profit Projecten ook gebruik maakt van Profit Abonnementen of Profit Cursusmanagement kun je in deze functie alle facturen journaliseren, ongeacht of het projectfacturen, abonnementsfacturen of cursusfacturen betreft. Dit geldt echter niet voor Profit Ordermanagement. Als je het veld Integratiesoort opneemt in de weergave wordt de bron van de facturen getoond. Je kunt deze integratiesoort ook gebruiken in een filter, als je verschillende soorten facturen apart wilt journaliseren.

Bepaling omschrijving van de journaalpost

Omschrijving journaalpost bepalen:

De omschrijving van de journaalpost wordt als volgt bepaald:

 • Bij een debiteurenregel: Omschrijving = [xxx] + Naam van de debiteur
 • Bij een andere regel met projectnummer: Omschrijving = [xxx] + Projectnummer + streepje + Projectomschrijving
 • Bij een andere regel zonder projectnummer: Omschrijving = [xxx] + Integratietypeomschrijving

Bepaling [xxx] :

 • Bij integratietype 1, 3, 10: [pro]
 • Bij integratietype 2: [abo]
 • Bij integratietype 4: [ohw]
 • Bij integratietype 5: [afm]
 • Bij integratietype 6: [cur]
 • Bij integratietype 7: [vrd]

Direct naar

 1. Onderhanden werk integratie
 2. Onderhanden werk integratie inrichten
 3. OHW-methode 1 op basis van Gereed project (1)
 4. OHW-methode 2 op basis van Nog te factureren omzet (2)
 5. OHW-methode 3 op basis van project Voortgangspercentage (3)
 6. OHW-methode 4 Kosten op basis van uurloon, toeslag en opslag (4)
 7. OHW-methode 5 Omzettoekenning o.b.v. nacalculatie (5)
 8. OHW-methode 6 en 7 Omzettoekenning o.b.v. urenvoortgang project (6) en urenvoortgang werksoort (7)