OHW-methode 6 en 7 - Omzettoekenning o.b.v. urenvoortgang

Voor de omzettoekenning van projecten kun je OHW-methode 6 Omzettoekenning o.b.v. urenvoortgang project en OHW-methode 7 Omzettoekenning o.b.v. urenvoortgang werksoort gebruiken.

Om OHW-methode 6 en 7 te gebruiken, moet je eerst onderhanden werk integratie inrichten.

Doorloop daarna achtereenvolgens de stappen die onder Inhoud zijn beschreven.

Lees ook de algemene beschrijving van de OHW-integratie.

Inhoud

Beschrijving OHW-methode 6 en 7 - Omzettoekenning o.b.v. urenvoortgang

Je hebt de keuze uit twee methoden:

 • Methode 6: Omzettoekenning o.b.v. urenvoortgang project
 • Methode 7: Omzettoekenning o.b.v. urenvoortgang werksoort

Bij deze methoden van omzettoekenning bepaalt Profit de urenvoortgang op basis van de geboekte nacalculatie ten opzichte van de begrote voorcalculatie (eventueel bijgesteld met beoogd meer- of minderwerk).

Bij de periodieke financiële toekenning van de projectomzet met behulp van methode 6 en 7 wordt alleen gecalculeerd op basis van de aanneemsom van de definitieve voorcalculatie. Er is geen journalisering van kostprijs- en resultaat.

Met Methode 6 kun je dit per project inrichten. Methode 6 kijkt naar hoeveel uren er zijn begroot en hoeveel uren er zijn besteed in een periode per project.

Kies je voor Methode 7, dan doe je dit per project en werksoort. Methode 7 kijkt naar welke werksoorten per project zijn besteed in een periode en geeft zo een nog nauwkeurige benadering van de gedraaide omzet in een periode dan methode 6.

De projectleider kan op basis van het aantal geschatte uren met een projectvoortgangsregel een bijstelling doen op de in de voorcalculatie geplande uren.
De financiële controller kan periodiek voor de journalisering de berekende omzet op bedrag bijstellen voor de periode.

OHW-methode 6 en 7 - Functionaliteit activeren

Deze functionaliteit is niet standaard beschikbaar, je moet hiervoor een activering inschakelen. Schakel de activering bij voorkeur in aan het einde van de werkdag of in het weekend. Tijdens het activeringsproces kan namelijk een conversie plaatsvinden en tijdens deze conversie kunnen de medewerkers niet in Profit werken. Het is aan te raden een nieuwe activering eerst te testen in een testomgeving, voordat je deze doorvoert in de productie-omgeving.

Naam van de in te schakelen activering:

 • Omzettoekenning projecten
 • Stappen om een activering in te schakelen
OHW-methode 6 en 7 - Integratiesoort

Voor deze OHW-methode voeg je de volgende integratiesoort toe:

 • OHW omzettoekenning projecten (deze is specifiek voor methode 6 en 7)

Zie ook: Integratiesoorten voor OHW toevoegen

OHW-methode 6 en 7 - Integratierekeningen inrichten

De inrichting bij OHW op basis van omzettoekenning projecten o.b.v. urenvoortgang project en urenvoortgang werksoort lijkt op de inrichting voor OHW-methode 3 op basis van resultaat o.b.v. projectvoortgang.
Ga je voor het eerst met integratierekeningen werken, kijk dan voor de inrichting hier: Integratierekening toevoegen.

Voor methode 6 en 7 ziet de inrichting in Financieel er als volgt uit:

Boekingssoorten

Soort

Grondslag

Omschrijving

Rekening

4

Item

Dekking OHW opbrengst

1340

7

Project

Projectopbrengst

8400

Mutatietypes

Type

Omschrijving

 

30

Omzettoekenning o.b.v. urenvoortgang

 

OHW-methode 6 en 7 - Project instellen

In het project stel je in dat je de OHW-methode omzettoekenning o.b.v. urenvoortgang wilt gebruiken.

Methode voor onderhanden werk instellen per project:

 1. Ga naar:
  • InSite: Projecten / Aanmaken project.
  • Profit: Projecten / Project / Project.
 2. Open de eigenschappen van het project.
 3. Ga naar het onderdeel/tabblad: Onderhanden werk.

 4. Selecteer bij Methode onderhanden werk de optie Omzettoekenning o.b.v. urenvoortgang project (methode 6) of Omzettoekenning o.b.v. urenvoortgang werksoort (methode 7).

  Methode voortgangspercentage berekenen is bij omzettoekenning niet van toepassing/onzichtbaar.

 5. Selecteer bij Projectvoortgang per of je per Project of per Projectfase de voortgang wilt registreren.

  Beginstand tussentijds resultaat is niet van toepassing/onzichtbaar.

 6. Ga naar het onderdeel/tabblad: Voorcalculatie.
 7. Voeg een voorcalculatie toe op dit project. Ook dit is een elementair onderdeel bij deze OHW-methode.

  Zie verder: Voorcalculatie toevoegen

 8. Maak de voorcalculatie definitief.
 9. Sla het project op.
OHW-methode 6 en 7 - Projectfase(s) toevoegen (optioneel)

Als je in het project op het tabblad Onderhanden werk bij OHW-methode 6 of OHW-methode 7 gekozen hebt voor Projectvoortgang per projectfase, voeg je ook projectfases toe.

Je kunt meerwerk apart doorberekenen terwijl je de aanneemsom via factuurtermijnen factureert. Hiervoor voeg je bijvoorbeeld onderstaande fase toe.

Projectfase toevoegen:

 1. Ga naar: Profit: Projecten / Project / Project.
 2. Open de eigenschappen van het project.
 3. Ga naar het tabblad: Factuurtermijn.
 4. Voeg eerst de factuurtermijnen toe.
 5. Ga naar het tabblad: Fase.
 6. Klik op: Nieuw.

 7. Vul de velden.
 8. Selecteer bij Doorbelasten of en hoe deze fase doorbelast moet worden. Het gaat hier dan ook om het doorbelasten van meerwerk op basis van nacalculatie.

  Onderin zie je vervolgens volgens welke methode onderhanden werk deze fase gejournaliseerd zal worden. Deze velden zijn alleen zichtbaar als de OHW-activering aan staat.

  Je hebt de opties:

  • Conform project: Bij termijnfacturen zal deze fase niet doorbelast worden. Je kunt het doorbelaste eventueel wel handmatig zetten in een projectboeking.
  • Nacalculatie doorbelasten. Hierbij wordt nacalculatie, naast de termijnfacturen, apart doorbelast. Namelijk zodra automatisch factureren wordt uitgevoerd. De facturering van de termijnen met daarnaast deze doorbelaste nacalculatie op het project, zie je terug in de Projectkaart.

   In een projectboeking werkt dit door maar je kunt het doorbelasten ook uitzetten.

  • Nacalculatie niet doorbelasten. Hierbij wordt nacalculatie niet doorbelast en komt dit voor eigen rekening.

   In een projectboeking werkt dit door, maar is niet te wijzigen.

  Als het veld Doorbelasten is ingesteld op Nacalculatie doorbelasten of Nacalculatie niet doorbelasten, vult Profit bij Methode onderhanden werk Omzettoekenning o.b.v. nacalculatie (methode 5) in, dus niet op basis van OHW-methode 6 of 7.

 9. Klik op: Voltooien.
OHW-methode 6 en 7 - Uren boeken, journaliseren, factureren

Nadat je het project hebt toegevoegd volg je de volgende stappen:

Definitieve Voorcalculatie

Zorg voor een definitieve voorcalculatie op het project. Zie verder: Voorcalculatie definitief maken

Nacalculatie boeken

 1. Boek uren nacalculatie op dit project (werksoorten). Zorg ook dat de verkoopprijs ingericht is.
 2. Boek kosten op dit project (kosten).

Zie verder: Uren nacalculatie boeken

Projectvoortgang boeken/ raadplegen en eventueel bijstellen

Als je projectvoortgang wilt boeken voeg je periodiek de bijstelling van de uren in. Dit is doorgaans de taak van de projectleider en het gaat dan om de technische projectgang (niet de financiële).

 1. Ga naar:
  • InSite: Projecten / eigenschappen project.
  • Profit: Projecten / Project / eigenschappen project.
 2. Ga naar het onderdeel/tabblad: Projectvoortgang.
 3. Klik op: Nieuw.
 4. Geef bij methode 6 per project de bijstelling op en geef bij methode 7 per project en werksoort de bijstelling op.

  Methode 6:

  Methode 7:

 5. Vul eventueel bij Bijstelling de uren in.
 6. Klik op: Voltooien.

Zie verder: Projectvoortgang boeken

Omzettoekenning per Periode aanmaken

De financieel verantwoordelijke bepaalt de omzettoekenning van de projecten. Dit doet hij bijvoorbeeld als hij de maand in de financiële boekhouding wil afsluiten.

Daarvoor voegt hij eerst de voorgaande periode toe. Daarna voegt hij eventueel een bijstelling toe en sluit vervolgens de periode af. Met het afsluiten van een periode worden de journaalposten klaargezet.

Resultaat van het afsluiten van een periode is dat een regel afgesloten wordt.

Periode aanmaken, eventuele bedrag bijstelling boeken en periode afsluiten:

Voeg perioderegels voor de voorgaande maand die je wilt afsluiten toe.

 1. Ga naar: Projecten / Onderhanden werk / Omzettoekenning. Voor deze functie moet je zijn geautoriseerd.
 2. Klik op de actie: Periode aanmaken.
 3. Voeg de periode toe voor het financieel resultaat van de afgelopen periode
 4. Klik op: Voltooien.

  Vervolgens zie je de regels. Bij Bijstelling omzet zie je wat Profit gaat journaliseren op grond van de door de projectleider geboekte projectvoortgang.

 5. Klik eventueel op de actie Periode actualiseren. Hiermee kun je nog nagekomen door de projectleider geboekte voortgangregels verwerken in het tussentijdse resultaat.

  Pro_OHW-methode 3 POC - Tussentijds resultaat (75)

 6. Sluit de periode af om daarmee de journaalpost voor de omzettoekenning klaar te zetten:
  • Selecteer de regel.
  • Klik op de actie: Periode afsluiten.
  • Klik op: Ja.
 7. De projectregel krijgt nu de status Afgesloten.
 8. Vervolgens kun je de omzettoekenning voor Onderhanden werk gaan journaliseren.

Journaliseer de mutaties

 1. Ga naar: Projecten / Facturering / Journaliseren.

Journaliseer met name de integratiesoorten die je voor deze methode hebt ingericht: OHW integratie en OHW Omzettoekenning projecten.

Zie verder: Journaliseren OHW kostprijs of opbrengst

Nacalculatie factureren

Accordeer de nacalculatie en meldt deze gereed.

Genereer vervolgens de facturen.

Zie verder: Accordering en gereedmelding

Journaliseer opnieuw de mutaties (opbrengst)

Op dit moment journaliseer je de facturen. Zie bij de journaalposten 'Projectopbrengst - facturatie - OHW opbrengst'.

En ook: de journaalpost van de projectfactuur.

Zie verder: Journaliseren OHW kostprijs of opbrengst

OHW-methode 6 en 7 - Journaalposten

Voor methode 6 en 7 zien de journaalposten in Financieel er als volgt uit:

 Periode afsluiten - Omzettoekenning

Mutatietype

Boekingssoort

Rekening

 

Omschrijving

Debet

Credit

30

4

1340

 

Dekking OHW opbrengst

400

 

 

7

 

8400

Projectopbrengst

 

400

Journaliseren projectfactuur

Mutatietype

Boekingssoort

Rekening

 

Omschrijving

Debet

Credit

 

 

1400

 

Debiteuren

484

 

 

5 (evt. 4)

 

1350

Voorlopige opbrengst

 

400

 

 

 

1510

Btw te betalen

 

84

Direct naar

 1. Onderhanden werk integratie
 2. Onderhanden werk integratie inrichten
 3. OHW-methode 1 op basis van Gereed project (1)
 4. OHW-methode 2 op basis van Nog te factureren omzet (2)
 5. OHW-methode 3 op basis van project Voortgangspercentage (3)
 6. OHW-methode 4 Kosten op basis van uurloon, toeslag en opslag (4)
 7. OHW-methode 5 Omzettoekenning o.b.v. nacalculatie (5)
 8. OHW-methode 6 en 7 Omzettoekenning o.b.v. urenvoortgang project (6) en urenvoortgang werksoort (7)